การตัดยอดคงเหลือเงินกู้และการออกใบเสร็จรับเงิน
Posted: สุภาณี วรรณวัติ Date: 2024-04-02 13:15:26
   
 

รบกวนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบการออกใบเสร็จรับเงิน  กรุณาออกใบเสร็จรับเงิน และตัดยอดหนี้คงเหลือภายในวันสุดท้ายของเดือนด้วย ไม่ใช่คุณจะมาออกใบเสร้๗ในวันที 1 ของเดือนถัดมา ฝากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการทั้งชุดด้วยนะคะ เนื่องจากหน่วยงานได้โอนเงินเข้าบัญชีตั้งแต่วันที่จ่า่ยเงินเดื่อน หรือก่อนสิ้นเดือนตั้ง 3 วัน คะ จะขอบคุณมาก

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2024-04-02 15:06:05
 
 
 

เรียน คุณสุภาณี วรรณวัติ

รอบบิลประจำเดือนของทางสหกรณ์ จะอยู่ในช่วงวันที่ 6 ของเดือน จนถึงวันที่ 5 ของเดือนถัดไปค่ะ

ทางเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดจะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินตั้งแต่หลังจากวันที่เงินเดือนออกจนถึงวันที่ 6 ของเดือนถัดไป การออกใบเสร็จให้กับหน่วยงานทั่วประเทศ ซึ่งมีมากกว่า 6 พันหน่วย ยังเป็นระบบ manual ทำให้มีความล่าช้าอยู่บ้างค่ะ ตรงนี้ทางสหกรณ์ต้องขอภัยมา ณ โอกาสนี้

กรณีหากสมาชิกประสงค์ต้องการใช้ใบเสร็จรับเงินเร่งด่วน หรือประสงค์ต้องการทำรายการเงินกู้กระแสรายวัน สามารถแจ้งทางเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน เพื่อออกใบเสร็จรับเงินก่อนได้ค่ะ

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ระหว่างการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็จ ให้กับสมาชิกทุกท่านได้มากยิ่งขึ้น

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:ณัฐวัตร เกิดทรัพย์  Date: 2024-04-03 12:38:48
 
 
 

ประเด็นนี้สหกรณ์ต้องนำระบบเทคโนโลยีมาใช้งาน ที่อื่นสมาชิกสามารถดำเนินการบนระบบ APP มือถือ ใช้งานผ่านตู้ ATM เช่น ระบบของธนาคารกรุงศรี กรุงไทย ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ลดการทำงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้มาก 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย:ศุภลักษณ์ ปัดแก้ว  Date: 2024-04-03 14:47:24
 
 
 

ใช่ค่ะ จนปานนี้ใบเสร็จยังไม่ตัดยอดเลย โอนตัดจ่ายตั้งแต่วันเงินเดือนออก โทรหาก้อไม่รับ ติดต่อยากมากๆๆๆๆๆ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ