ด่วน !!!! ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่ยังไม่ส่งแบบขอรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน 2560
IP: 124.121.185.175
 

สมาชิกที่ยังไม่ส่งแบบคำขอรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2560
มายังสห
กรณ์  ขอให้ท่าน
รีบดำเนินการโดยด่วน!!!
เพื่อสหกรณ์จักได้ดำเนินการโอนเงินให้ท่านต่อไป

 

รายละเอียดดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล้างนี้


ทั้งนี้ หากท่านส่งเอกสารมาแล้ว ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ ขอขอบพระคุณ


** ดาวน์โหลดคำขอรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน 2560  คลิกที่นี่

** หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อกลับมายังสหกรณ์

      โทร.02-2418250-1 

      โทรสาร 02-2418252

** เบอร์โทรเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัด คลิกที่นี่
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ