การจ่ายเงินค่าตอบแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563
IP: 27.145.54.124
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

เรื่อง  การจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปี 2563

 

» รายละเอียดรายงานค่าตอบแทนหน่วยงาน           

 


      โอน ธ.กรุงไทย      วันที่ 25 สิงหาคม 2564
      โอน ธ.ก.ส.            วันที่ 27 สิงหาคม 2564

(โอนต่างธนาคารใช้เวลา 3 วันทำการ)
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ