ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลการลงคะแนนสรรหา
IP: 115.87.99.198
 

 

  ช่องทางการตรวจสอบข้อมูล  

 

 

 แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก    (สิ้นสุดเวลาการยื่นคำขอ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)

 

 ดาวน์โหลดแบบคำร้องอุทธรณ์  (สิ้นสุดเวลาการยื่นคำร้องอุทธรณ์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565)

 

 

 

 ดาวน์โหลดขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา  

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ