แบบฟอร์มคำขอประนอมหนี้และหลักเกณฑ์ (การประนอมหนี้/ คืนสมาชิกภาพ)
IP: 124.122.221.157
 

 

 

>>หลักเกณฑ์การประนอมหนี้ลูกหนี้พ้นสภาพ(สำหรับลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดีในชั้นศาล)

 ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์

 

>>การกลับเข้ามาเป็นสมาชิก(สำหรับลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพ/ลูกหนี้ที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี)

 คำขอกู้เงินสามัญ ปรับโครงสร้างหนี้

 ใบสมัครสมาชิก (สมาชิกคืนสภาพ)

 

>>หลักเกณฑ์การประนอมหนี้ลูกหนี้พ้นสภาพ(สำหรับลูกหนี้ที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีในชั้นศาล)

 ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์

 แบบฟอร์มคำขอประนอมหนี้

 

>>แบบฟอร์มอื่นๆ

 คำขอกู้เงินสามัญเพื่อชำระหนี้สหกรณ์ในฐานะผู้ค้ำประกัน

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ