ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565
IP: 27.145.2.184
 
 
 
 
 

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วม

การประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2565

 ในวันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 

ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป

ณ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

1. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี2566   (ปิดรับการลงทะเบียน)

2. ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ