โครงการสหกรณ์สัญจร ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1 จังหวัดขอนแก่น
IP: 27.145.14.7
 
 
 
 
 

  
 
ผ่านไปแล้วกับโครงการสหกรณ์สัญจร ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1 จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งนายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ประธานกรรมการ เป็นประธานในการเปิดโครงการสหกรณ์สัญจรฯ พร้อมคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา และฝ่ายจัดการ โดยภายในโครงการได้มีการจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และสวัสดิการของสมาชิก การออกหน่วยให้บริการสมาชิกเคลื่อนที่ เป็นต้น
สหกรณ์ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมสร้างความทรงจำดีๆ ผ่านโครงการสหกรณ์สัญจร ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1 ณ จังหวัดขอนแก่น
สำหรับสหกรณ์สัญจร รุ่นที่ 2 พบกันที่ หาดใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมลีการ์เด้น หาดใหญ่ สงขลา
 
รายละเอียดเพิ่มเติม   
 
                     
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ