โครงการสหกรณ์สัญจร ประจำปี 2566 รุ่นที่ 2 จังหวัดสงขลา
Posted: Admin Date: 2023-03-12 10:36:06
IP: 49.229.203.210
 
 
 
 
 

 
  
 
 (11 มีนาคม 2566) นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ประธานกรรมการ เป็นประธานในการเปิดโครงการสหกรณ์สัญจร ประจำปี 2566 รุ่นที่ 2 หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมบรรยายพิเศษผลการดำเนินงาน และแนวทางการดำเนินงานของ สอ.อปท. ณ ห้องประชุมสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ร่วมบรรยายแนะนำสวัสดิการและบริการต่างๆ ของ สอ.อปท. ทั้งนี้ ภายในโครงการได้มีการออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ให้กับสมาชิกอีกด้วย
สอ.อปท. ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะพึงพอใจในบริการของเรา
  สำหรับรุ่นที่ 3 สอ.อปท. จะไปพบท่านสมาชิกชาวภาคเหนือที่จังหวัดพิษณุโลก ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค
 
    
                     
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ