ประกาศบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วม "โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจําปี 2566 รุ่นที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก"
IP: 124.120.181.194
 

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วม "โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก

ประจําปี 2566 รุ่นที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก"

 

ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.

ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วม  

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ