ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วม โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจําปี 2566" รุ่นที่ 5 จังหวัดสุรินทร์
Posted: Admin Date: 2023-03-17 13:51:26
IP: 49.230.195.180
 

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด

 "โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจําปี 2566" รุ่นที่ 5 สุรินทร์ 

ในวันอาทิตย์ที่  9  เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.

ณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุรินทร์

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ กลุ่ม "“สหกรณ์สัญจร ปี ๒๕๖๖ (สุรินทร์)" หรือ dlasaving.ontour@gmail.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ