ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด
IP: 182.232.7.233
 
 
 
 
 

 

 

    วันนี้ (16 มิ.ย. 2566) นายวีระ สายลุน ประธานกรรมการสหกรณ์ นายชาญขณา แขวงอินทร์ รองประธานกรรมการคนที่ 1 นางรจนา ทองทิพย์ กรรมการและเหรัญญิก นายสำราญ มุกน้อย กรรมการและประธานอนุกรรมการติดตามหนี้และบริหารหนี้ นายสุเทพหนูรอด กรรมการและประธานอนุกรรมการสวัสดิการ และนางจารุวรรณ มาลาศรี รองผู้จัดการ รักษาการผู้จัดการสหกรณ์ฯ

                      พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะจากสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ผ่านระบบZOOM Application ในการมาศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ ปทุมธานี เวลา 13.30 น. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการบริหารกิจการงานสหกรณ์ฯ ในด้านบริหารสินเชื่อ  สวัสดิการของสมาชิก และระบบสารสนเทศ

   

   

          
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ