ขอขมาท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย
IP: 223.24.157.95
 
 
 
 
 

คำกราบขอขมาและคำสำนึกผิดของนายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง

                 ตามที่ข้าพเจ้านายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ได้เคยโพสต์ข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาท ด้วยการโฆษณาต่อนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งต่อมานายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ได้ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าถูกฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลอาญา เป็นคดีหมายเลขดำ ที่ อ ๑๓๗๒/๒๕๖๕ ระหว่างพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด โจทก์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย โจทก์ร่วม นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง จำเลย ฐานความผิดหมิ่นประมาท โดยการโฆษณา นั้น

                 ข้าพเจ้าได้มีโอกาสพูดคุยในชั้นศาล กับท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ แล้ว และรู้สึกสำนึกผิด ในการกระทำของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้โพสต์ข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาทนั้น ไม่มีมูลความจริงแม้แต่เรื่องเดียว ข้าพเจ้าได้สำนึก       ในการกระทำและกราบขออภัยในสิ่งที่ข้าพเจ้า ได้กระทำลงไปอันเป็นการล่วงเกินท่านและครอบครัว พร้อมจะนำดอกไม้    ธูปเทียนมากราบขอขมา ในการนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกสำนึกในบุญคุณอย่างยิ่งที่ท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ได้ให้อภัยข้าพเจ้า และไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีกับข้าพเจ้าอีกต่อไป และข้าพเจ้าขอให้คำมั่นสัญญาว่า ข้าพเจ้าจะไม่กระทำการในลักษณะเช่นนี้อีก

                 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง
พิพัฒน์ วรสิทธิดำรง
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ