การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหักเงินนำส่งให้แก่สหกรณ์ ประจำปี 2566 งวดที่2
IP: 27.145.12.251
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด ประกาศ

การจ่ายค่าตอบแทนการนำส่งเงินกู้และเงินค่าหุ้นแก่ผู้นำส่งเงินให้สหกรณ์ฯ ประจำปี 2566 งวดที่ 2

 

ลูกศร, ถูกต้อ, ต่อไป, ไปข้างหน้า, ย้าย ไอคอนรายละเอียดรายงานค่าตอบแทนหน่วยงาน  

ลูกศร, ถูกต้อ, ต่อไป, ไปข้างหน้า, ย้าย ไอคอนแบบฟอร์ม และวิธีการกรอกข้อมูล 

 

 

คุยกัน, งกล่องโต้ตอบ, การสนทนา ไอคอน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายติดตามและบริหารหนี้ :

โทรมา ไอคอน โทรศัพท์/Line : 083-9292895(ภาคเหนือ) , 091-7272542(ภาคกลาง) , 092-3911799(ภาคใต้) 
091-7272535(ภาคอีสานเหนือ) , 092-3915161(ภาคอีสานใต้)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ