เชิญเข้าร่วมโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ระหว่างสหกรณ์และลูกหนี้ค้างชำระ ประจำปี 2566
IP: 27.145.12.251
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

 

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้

ระหว่างสหกรณ์และลูกหนี้ค้างชำระ ประจำปี 2566

ณ.จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

 วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ณ.อำเภอโพนทอง , อำเภอโพธิ์ชัย , อำเภอหนองพอก , อำเภอเสลภูมิ

 

 วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2566

ณ.อำเภอเมือง , อำเภอจตุรพักตรพิมาน , อำเภอธวัชบุรี , อำเภออาจสามารถ 
อำเภอศรีสมเด็จ, อำเภอจังหาร , อำเภอทุ่งเขาหลวง , อำเภอเมืองสรวง, อำเภอเชียงขวัญ

 

 วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2566

ณ.อำเภอสุวรรณภูมิ , อำเภอเกษตรวิสัย , อำเภอปทุมรัตต์, อำเภอพนมไพร 
อำเภอโพนทราย, อำเภอหนองฮี 

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารหนี้และคดีลูกหนี้ (สอ.อปท.)

โทรศัพท์/Line : 083-929-2896, 092-391-1799, 083-929-2731, 092-391-7115, 092-391-7002
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ