[ประกาศ] รายชื่อ เลขประจำตัวผู้สมัครรับการสรรหา และสังกัด(เพิ่มเติม2)
IP: 223.24.150.74
 

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ

ประจำปี 2567

 

เรื่อง รายชื่อ เลขประจำตัวผู้สมัครและสังกัดของผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด(เพิ่มเติม 2)

» รายละเอียดประกาศ : 

 

 

กลับหน้าแรก
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ