[ประกาศ] รายชื่อตัวแทนผู้สมัครรับการสรรหาเพื่อสังเกตการณ์
IP: 58.8.171.102
 

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ

ประจำปี 2567

 

เรื่อง รายชื่อตัวแทนผู้สมัครรับการสรรหา เพื่อสังเกตการณ์ลงคะแนนสรรหา และการประมวลผลคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ

» รายละเอียดประกาศ : 

 

 

กลับหน้าแรก
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ