หลักเกณฑ์และแบบคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
Posted: Admin Date: 2023-02-22 14:22:04
IP: 58.11.41.60
 

 

>>ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้กู้

สรุปหลักเกณฑ์เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินประเภทเงินสด/โอนบัญชีธนาคาร

 

>>แบบฟอร์มเงินกู้

แบบคำขอเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินสด/โอนบัญชีธนาคาร

 

>>เอกสารอื่น ๆ

แบบฟอร์มยกเลิกคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (ATM)

ขั้นตอนการกดรับเงินกู้ผ่านตู้ ATM   

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ