กรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561  มีมติให้ระงับการกดรับเงินกู้ทันที   "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483    การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252    สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง      
Next
Previous
˹ѡวันนี้: 775  
เมื่อวานนี้: 6,620  
เดือนนี้: 304,515  
เดือนที่แล้ว: 111,218  
ปีนี้: 1,685,265  
ปีที่แล้ว: 1,259,346  
ทั้งหมด: 11,651,983  

 
 
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ วันที่ 16 ตุลาคม 2562
โดย: admin วันที่:2019-10-17 15:02:57
 แนวทางการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2562
โดย: Admin วันที่:2019-10-09 17:03:53
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ วันที่ 30 กันยายน 2562
โดย: admin วันที่:2019-09-30 14:52:53
 รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เป็นเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์
โดย: Admin วันที่:2019-09-23 16:34:08
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ วันที่ 16 กันยายน 2562
โดย: Admin วันที่:2019-09-16 14:38:38
 
 
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สมาชิกถึงแก่กรรม) เดือนกันยายน 2562
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (กรณีไม่ใช่สมาชิกเสียชีวิต) ณ วันที่ 1-30 ก.ย.2562
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) ณ วันที่ 1 - 30 ก.ย.2562
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 1 - 30 ก.ย.62
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (เพื่อการสมรส) ณ วันที่ 1-30 ก.ย.2562
 
 
 ผลการอนุมัติเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ ประจำเดือน ตุลาคม 2562
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญครั้งที่ 10/2562 (วันที่ 21 ตุลาคม 2562)
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 16 ก.ย.-15 ต.ค.2562
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 11-17 ต.ค. 2562
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) วันที่ 11 - 17 ต.ค. 2562
 

 
   

   
26648  .ให้สหกรณ์แจ้งเป็นรายบุคคลในการหักเงินชำระหนี้เงินกู้  (1/40) ธนวิชญ์ ขันโอ 22 ต.ค. 2562
26647  การกู้ฉุกเฉินATM  (0/16) พิมพ์ลดา มีธรณี 22 ต.ค. 2562
26646  การปรับโครงสร้างหนี้  (0/24) จิราพัชร ปรักเจริญ 22 ต.ค. 2562
26645  ขอสวัสดิการกรณีไม่ใช่สมาชิกเสียชีวิต  (0/14) นิรมล เขียวอ่อน 22 ต.ค. 2562
26644  การพิจารณาเงินกู้สามัญ เดือนตุลาคม 2562  (1/46) สุวลี รัตนกัลยาณชัย 22 ต.ค. 2562
26643  การพิจารณาเงินกู้สามัญ  (1/32) จิราพัชร ปรักเจริญ 22 ต.ค. 2562
26642  การกู้ฉุกเฉิน  (1/47) อัจฉรา ซ้อนเพชร 22 ต.ค. 2562
26641  ทำไมติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดนครปฐมยากจังเลยคะ  (1/62) กฤษณา บุญยอด 22 ต.ค. 2562
26640  เงินกู้ฉุกเฉิน  (1/50) ชัญญานุช อ่อนน้อม 22 ต.ค. 2562
26639  สอบถามเอกสารเงินกู้สามัญ  (1/92) สุธิดา ไชยยา 22 ต.ค. 2562
   
 

 
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 15 ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 4 ต.ค.62
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 15 ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 30 ส.ค.2562
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 15 ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 28 มิ.ย.2562
 
   
 
การประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2562
 
   
 
ร่วมพิธีวางพานพุ่ม วันสหกรณ์แห่งชาติ
 
   
 
สวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ
 
   
 
สอ.สถ.เตรียมเปิดบริการใหม่
 
   
 
การประชุมใหญ่วิสามัญ สอ.สถ. ครั้งที่ 2/2561
 
   
 
คลินิกแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
 
   
 
คลินิกแก้หนี้ เปิดแล้วตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561
 

 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ