ตอนนี้การเข้าดูข้อมูลส่วนตัวในห้องของสมาชิกใช้การได้แล้วครับ                 ก้าวสู่ทศวรรษที่สองด้วยความมั่นคง ดำรงธรรมาภิบาลเพื่อการเติมเต็มคุณภาพชีวิตและครอบครัว                                  สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน                                 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1                     สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง
Next
Previous
˹ѡ

การดาวน์โหลดอาจใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที

วันนี้: 3,002  
เมื่อวานนี้: 3,231  
เดือนนี้: 44,053  
เดือนที่แล้ว: 89,382  
ปีนี้: 44,053  
ปีที่แล้ว: 1,014,624  
ทั้งหมด: 11,854,797  

 
 
 ประกาศรายชื่อ เลขประจำตัว และสังกัดผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ
โดย: Admin วันที่:2017-01-17 09:54:07
 ขอเชิญปรับโครงสร้างหนี้
โดย: Admin วันที่:2017-01-11 06:58:12
 แนวทางการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก
โดย: Admin วันที่:2017-01-06 09:49:16
 ระบบการหักเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สามารถเปิดใช้ได้ปกติ
โดย: Admin วันที่:2016-12-30 12:59:02
 เปิดให้สมาชิกปรับโครงสร้างหนี้
โดย: Admin วันที่:2016-12-29 06:45:23
 
 
 รายชื่อผู้ได้รับสวัสดิการ (บำเหน็จสมาชิก) ปี 2559
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (กรณีเสียชีวิต) ณ วันที่ 1 - 30 พ.ย.59
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 1 - 30 พ.ย.59
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) วันที่ 1 - 30 พ.ย.59
 ประกาศ ผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจำปี 2559
 
 
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 16 - 30 ธ.ค.59
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญครังที 11/2559 (วันที่ 22 ธันวาคม 2559)
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 1 - 15 ธ.ค.59
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 16 - 30 พ.ย.59
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญครังที 10/2559 (วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559)
 

   
17962  ขอรับเงินปันผลเฉลี่ยคืนประจำปี 2559  (0/70) ณัฐกานต์ ไชยนิลย์ 19 ม.ค. 2560
17961  ปิดหนี้แล้ว  (0/46) นาตยา มันตาพันธ์ 19 ม.ค. 2560
17960  กรณีสมาชิกเสียชีววิต  (0/38) สุพรรณี วงศ์บุญ 19 ม.ค. 2560
17959  สอบถาม  (0/28) อภิวรรณ รัมพณีนิล 19 ม.ค. 2560
17958  ขอกู้หุ้นไปแล้ว ได้รับอนุมัติ จะได้รับแจ้งทางไหน  (1/42) ดอกรัก ส้มซ่า 19 ม.ค. 2560
17956  สอบถาม  (0/21) อภิวรรณ รัมพณีนิล 19 ม.ค. 2560
17955  เงินกู้ฉุกเฉินต้องใช้เครดิตยูโรประกอบการกู้เงินไหมคะ  (0/82) สุพรพิศ ศรีรักษา 19 ม.ค. 2560
17954  สอบถามเรื่องเงินทุนการศึกษาบุตร ถ้าได้ จะโอนเข้าบัญชี...  (0/62) อัญชลี ยานไกล 19 ม.ค. 2560
17953  ขอสอบถามค่ะ  (1/114) จันทร์จีรา ช่อชั้น 19 ม.ค. 2560
17952  ขอส่งเอกสาร  (1/94) ธีรพงษ์ มูลหล้า 18 ม.ค. 2560
   
 

 
 
   
 
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ประจำปี 2559 ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 
   
 
ประมวลภาพโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่การเงินผู้ทำหน้าที่หักเงินให้สหกรณ์ฯ วันที่ 7-8 ตุลาคม 2559
 
   
 
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา
 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ