กรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561  มีมติให้ระงับการกดรับเงินกู้ทันที   "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483    การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252    สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง      
Next
Previous
˹ѡวันนี้: 103  
เมื่อวานนี้: 6,495  
เดือนนี้: 88,690  
เดือนที่แล้ว: 159,348  
ปีนี้: 88,690  
ปีที่แล้ว: 1,259,346  
ทั้งหมด: 10,055,408  

 
 
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2561
โดย: Admin วันที่:2019-01-21 11:10:46
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติสวัสดิการ (เพื่อการคลอดบุตร) วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2561
โดย: Admin วันที่:2019-01-21 11:06:34
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ วันที่ 14 มกราคม 2562
โดย: Admin วันที่:2019-01-17 11:26:56
 ผลการอนุมัติสมัครสมาชิกสหกรณ์
โดย: Admin วันที่:2019-01-14 12:57:44
 แจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดส่งใบแจ้งหนี้เป็นแบบ Online
โดย: Admin วันที่:2019-01-04 10:38:43
 
 
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (เพื่อการสมรส) ณ วันที่ 1-30 พ.ย.2561
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) ณ วันที่ 1 - 30 พ.ย.61
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) ณ วันที่ 1 - 31 ต.ค.61
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (กรณีไม่ใช่สมาชิกเสียชีวิต) รอบวันที่ 1-31 ต.ค.61
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 1- 31 ต.ค.2561
 
 
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 11/2561 (วันที่ 25 ธ.ค.61)
 ผลการอนุมัติเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ ประจำเดือนธันวาคม 2561
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 16 พ.ย.-15 ธ.ค.2561
 ผลการประนอมหนี้ รอบเดือนพฤศจิกายน 2561
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 10/2561 (วันที่ 23 พ.ย.61)
 

 
   

   
24538  สอบถามเอกสารกู้เงิน ฉุกเฉิน   (0/9) ศศิธร เข็มทอง 21 ม.ค. 2562
24537  สอบถามเอกสารกุ้ฉุกเฉิน   (0/9) ศศิธร เข็มทอง 21 ม.ค. 2562
24536  การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562  (0/103) สุวรรณา วงศ์กวีวิทย์ 21 ม.ค. 2562
24535  สอบถามการค้ำประกัน  (0/45) ปิยะนุช นาคเกลี้ยง 21 ม.ค. 2562
24534  การโอนเงินหลังอนุมัติลาออก  (0/36) ภพ ธรรมขันคำ 21 ม.ค. 2562
24533  กู้สามัญ   (0/36) ไชยา จันครา 21 ม.ค. 2562
24532  ขอสอบถามเรื่องการเบิกสวัสดิการการศึกษา  (0/97) อภิหาร โทแก้ว 21 ม.ค. 2562
24531  สอบถามยอดหนี้คงเหลือค่ะ  (0/101) ปราณี สินสมุทร์ 21 ม.ค. 2562
24530  เปลี่ยนแปลงค่าหุ้น  (0/75) ธัญญภัสร์ สิทธิวะ 21 ม.ค. 2562
24529  สอบถามการลาออก  (0/104) อมรรัตน์ ศรีคำ 21 ม.ค. 2562
   
 

 
 
   
 
สวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ
 
   
 
สอ.สถ.เตรียมเปิดบริการใหม่
 
   
 
การประชุมใหญ่วิสามัญ สอ.สถ. ครั้งที่ 2/2561
 
   
 
คลินิกแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
 
   
 
คลินิกแก้หนี้ เปิดแล้วตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561
 
   
 
สหกรณ์ลงนามจ้าง บ.เดอะเบสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล บิซซิเนส จำกัด
 
   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561
 
   
 
การประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2561
 
   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561
 

 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ