กรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561  มีมติให้ระงับการกดรับเงินกู้ทันที   "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483    การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252    สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง      
Next
Previous
˹ѡวันนี้: 656  
เมื่อวานนี้: 3,417  
เดือนนี้: 47,316  
เดือนที่แล้ว: 71,814  
ปีนี้: 336,401  
ปีที่แล้ว: 962,143  
ทั้งหมด: 9,043,773  

 
 
 แจ้งการโอนเงินคืนค่าหุ้นสะสม กรณีสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ
โดย: Admin วันที่:2018-04-19 09:12:19
 แจ้งปิดทำการ ในวันที่ 12-16 เมษายน 2561
โดย: Admin วันที่:2018-04-10 09:47:01
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561
โดย: Admin วันที่:2018-04-04 02:48:50
 ขอความร่วมมือแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย: Admin วันที่:2018-03-21 08:06:21
 แจ้งการโอนเงินคืนค่าหุ้นสะสม กรณีสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ
โดย: Admin วันที่:2018-03-12 08:07:40
 
 
 รายชื่อคำขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิก กรณีประสบภัย ครั้งที่ 1
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) ณ วันที่ 1 - 28 มี.ค.61
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 1 - 28 มี.ค.61
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สมรส) ณ วันที่ 1-28 มี.ค.61
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (กรณีเสียชีวิต) อนุมัติเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 
 
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 16 มี.ค.- 15 เม.ย.2561
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 2/2561 (วันที่ 23 มีนาคม 2561)
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561 ถึง 15 มี.ค.2561
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561 ถึง 15 ก.พ. 2561
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 22 มกราคม 2561)
 

   
22112  ได้รับเอกสารหรือยังคะ  (1/36) วราภรณ์ เรืองศรี 20 เม.ย. 2561
22111  การเรียกเก็บค่าหุ้นรายเดือน  (0/33) นาวินี วุฒิพันธ์ 20 เม.ย. 2561
22110  สอบถามเรื่องการยื่นเอกสารลาออก  (1/53) นูลรีย๊ะ อับดุลบุตร 20 เม.ย. 2561
22109  การลาออก  (1/48) รัชนี ชุมมวล 20 เม.ย. 2561
22108  สอบถามเงินกู้สามัญ  (1/58) ณัฐชานันท์ จันทพัฒนปรีชา 20 เม.ย. 2561
22107  สอบถามกู้ฉุกเฉิน ATM  (2/81) อำนวย เกิดฉิม 20 เม.ย. 2561
22106  สอบถามยื่นกู้ฉุกเฉินผ่านไหมคะ  (1/86) ลักษเล่ห์ ดาษเดช 20 เม.ย. 2561
22105  ขอสอบถามค่ะ  (1/55) นัญชิตยากร เพชรสมพานต์ 20 เม.ย. 2561
22104  เงินกู้สามัญ  (2/80) นัฐติยา ธน.ทอง 20 เม.ย. 2561
22103  ลาออกแล้วได้เงินหุ้นคืนไม่ครบ  (1/119) อัจจิมา จุลสอาด 20 เม.ย. 2561
   
 

 
 
   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561
 
   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๑๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
 
   
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.
 
   
 
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสงกรานต์ 2560
 
   
 
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ประจำปี 2559 ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 
   
 
ประมวลภาพโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่การเงินผู้ทำหน้าที่หักเงินให้สหกรณ์ฯ วันที่ 7-8 ตุลาคม 2559
 
   
 
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา
 

* สมาชิกที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

    คลิกที่นี่   

 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ