กรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561  มีมติให้ระงับการกดรับเงินกู้ทันที   "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483    การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252    สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง      
Next
Previous
˹ѡวันนี้: 5,814  
เมื่อวานนี้: 1,829  
เดือนนี้: 126,931  
เดือนที่แล้ว: 142,144  
ปีนี้: 269,075  
ปีที่แล้ว: 1,259,346  
ทั้งหมด: 10,235,793  

 
 
 ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2562
โดย: Admin วันที่:2019-02-18 13:43:38
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
โดย: Admin วันที่:2019-02-15 15:19:44
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
โดย: Admin วันที่:2019-02-14 11:03:08
 แจ้งการโอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืน 2561 ทางบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.
โดย: Admin วันที่:2019-02-13 15:21:44
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
โดย: Admin วันที่:2019-02-13 04:00:33
 
 
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (กรณีไม่ใช่สมาชิกเสียชีวิต) รอบวันที่ 1-31 ธ.ค.61
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) ณ วันที่ 1 - 31 ธ.ค.61
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 1- 31 ธ.ค.2561
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (เพื่อการสมรส) ณ วันที่ 1-31 ธ.ค.2561
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม) อนุมัติเดือน มกราคม (รอบ2)
 
 
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 16 ธ.ค.-15 ม.ค.2562
 ผลการอนุมัติเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ ประจำเดือนมกราคม 2562
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 01/2562 (วันที่ 25 ม.ค.62)
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 11/2561 (วันที่ 25 ธ.ค.61)
 ผลการอนุมัติเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ ประจำเดือนธันวาคม 2561
 

 
   

   
24954  ปรับโครงสรา้งหนี้  (0/6) สาวิตรี จิตทวี 20 ก.พ. 2562
24953  ลาออก  (1/28) ณภัทร ตะพัง 20 ก.พ. 2562
24952  ใบเสร็จ  (1/24) การดี ศรีสุข 20 ก.พ. 2562
24951  เอกสารเงินกู้สามัญ  (2/43) สุพัชรี ชาญเชี่ยว 20 ก.พ. 2562
24950  พิจารณาการตรวจเครดิตบูโร  (0/60) จุฬาภร มูลแวง 20 ก.พ. 2562
24949  ขอลาออก  (0/46) ชุติมา ศรีม่วง 20 ก.พ. 2562
24948  เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน  (1/46) ตุลารัตน์ จีนภักดี 20 ก.พ. 2562
24947  หุ้นพิเศษ  (1/50) ราชันย์ ดวงแก้ว 20 ก.พ. 2562
24946  ยื่นกู้สามัญ จะครบ 1 เดือน ยังไม่ได้รับเงินกู้  (3/101) สมนึก บุญสว่าง 20 ก.พ. 2562
24945  การ ลาออกค่ะ  (1/90) บรรจง ผิวสะอาด 20 ก.พ. 2562
   
 

 
 
   
 
สวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ
 
   
 
สอ.สถ.เตรียมเปิดบริการใหม่
 
   
 
การประชุมใหญ่วิสามัญ สอ.สถ. ครั้งที่ 2/2561
 
   
 
คลินิกแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
 
   
 
คลินิกแก้หนี้ เปิดแล้วตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561
 
   
 
สหกรณ์ลงนามจ้าง บ.เดอะเบสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล บิซซิเนส จำกัด
 
   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561
 
   
 
การประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2561
 
   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561
 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ