สมาชิกสามารถสอบถามรายละเอียดใบแจ้งหนี้ประจำเดือน ได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483  เปิดให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ATM) วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมรับเงินกู้ครั้งละ 8 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมกดเงินข้ามจังหวัด และกดเงินต่างธนาคาร)   การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252    สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง      
Next
Previous
˹ѡ

การดาวน์โหลดอาจใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที

วันนี้: 119  
เมื่อวานนี้: 3,509  
เดือนนี้: 60,142  
เดือนที่แล้ว: 69,925  
ปีนี้: 864,267  
ปีที่แล้ว: 1,010,804  
ทั้งหมด: 8,609,496  

 
 
 การสรรหาสำนักงานทนายความเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดี
โดย: Admin วันที่:2017-11-14 07:27:29
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560
โดย: Admin วันที่:2017-10-27 02:50:42
 แนวทางการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก กรณีผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้
โดย: Admin วันที่:2017-10-19 03:10:32
 การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย: Admin วันที่:2017-10-18 06:57:54
 การสรรหาบริษัทประกันชีวิตสมาชิกผู้ขอกู้เงินของสมาชิกสหกรณ์ฯ
โดย: Admin วันที่:2017-10-06 02:41:38
 
 
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (กรณีเสียชีวิต) รอบวันที่ 1-31 ต.ค.2560
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) วันที่ 28 ก.ย. - 27 ต.ค.60
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 29 ก.ย. - 30 ต.ค.60
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สมรส) ณ วันที่ 1-31ต.ค.60
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) วันที่ 1 ก.ย. - 27 ก.ย.60
 
 
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 1-31 ตุลาคม 2560
 ผลการอนุมัติเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ ประจำเดือนตุลาคม 2560
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 11/2560 (วันที่ 25 ตุลาคม 2560)
 คำขอกู้เงิน เอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 1-29 กันยายน 2560
 ผลการอนุมัติเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ ประจำเดือนกันยายน 2560
 

   
20415  ขอทุนการศึกษา  (1/204) สาวิตรี เนียมศรี 23 พ.ย. 2560
20414  การชำระหนี้ ถึงเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจังหวัดชลบุรี  (1/71) กาญจนา เอมสถิตย์ 23 พ.ย. 2560
20413  วงเงินกู้ฉุกเฉิน  (1/114) วีระศักดิ์ อรรคธรรม 23 พ.ย. 2560
20412  ขั้นตอนการนำส่งเงิน  (1/93) พิศวาท คำมะตะศิลา 23 พ.ย. 2560
20411  หาคนค้ำประกัน  (0/66) มยุรี แสงนาค 23 พ.ย. 2560
20410  สวัสดิการ  (2/141) นภัสวรรณ เจษฏาพงศธร 23 พ.ย. 2560
20409  เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก  (1/117) ชุติมา ทองอ้น 22 พ.ย. 2560
20408  ชำระเงินกู้ฉุกเฉินครบแล้วสามารถยื่นกู้ใหม่ได้หรือไม่  (2/131) ธันยนันท์ กาญจนโชคอนันต์ 22 พ.ย. 2560
20407  เงินกู้ฉุกเฉิน  (1/141) สุฤทัย จันทวงค์ 22 พ.ย. 2560
20406  การเปลี่ยนคนค้ำประกัน  (2/118) ปรีชา บุญจันทร์ 22 พ.ย. 2560
   
 

 
 
   
 
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสงกรานต์ 2560
 
   
 
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ประจำปี 2559 ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 
   
 
ประมวลภาพโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่การเงินผู้ทำหน้าที่หักเงินให้สหกรณ์ฯ วันที่ 7-8 ตุลาคม 2559
 
   
 
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา
 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ