กรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561  มีมติให้ระงับการกดรับเงินกู้ทันที   "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483    การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252  
Next
Previous
˹ѡ


วันนี้: 3,217  
เมื่อวานนี้: 1,738  
เดือนนี้: 75,771  
เดือนที่แล้ว: 96,074  
ปีนี้: 75,771  
ปีที่แล้ว: 1,722,821  
ทั้งหมด: 11,765,310  

 
 
 รายชื่อ เลขประจำตัวและสังกัดของผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ
โดย: Admin วันที่:2020-01-20 10:31:08
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ วันที่ 17 มกราคม 2563
โดย: Admin วันที่:2020-01-17 11:42:08
 การสรรหาโรงพิมพ์จ้างจัดพิมพ์รายงานกิจการประจำปี 2562
โดย: Admin วันที่:2020-01-16 10:04:28
 ข่าวสารสหกรณ์ฯ แจ้งให้สมาชิกทราบ
โดย: Admin วันที่:2020-01-10 13:36:56
 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2563
โดย: Admin วันที่:2020-01-09 10:53:26
 
 
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สมาชิกถึงแก่กรรม) เดือนธันวาคม 2562
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (กรณีไม่ใช่สมาชิกเสียชีวิต) ณ วันที่ 1-23 ธ.ค.2562
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 1 - 23 ธ.ค. 62
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) ณ วันที่ 1 - 23 ธ.ค.2562
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (เพื่อการสมรส) ณ วันที่ 1-23 ธ.ค. 2562
 
 
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) วันที่ 1 - 12 ม.ค. 2563
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 1 - 12 ม.ค. 2563
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 20 - 27 ธ.ค. 2562
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) วันที่ 20 - 27 ธ.ค. 2562
 ผลการอนุมัติเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ ประจำเดือน ธันวาคม 2562
 

 
   

   
27320  เงินสวัสดิการคลอดบุตร  (0/0) ปรียานาถ นาคเหนือ 20 ม.ค. 2563
27319  สอบถามเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย  (0/3) โนรี แซ่อุ่ย 20 ม.ค. 2563
27318  ชำระหนี้ทุกเดือน แต่มีหนังสือทวงหนี้  (0/66) โยธา สุทาศิริ 20 ม.ค. 2563
27317   อยากทราบผลยื่นกู้ฉุกเฉิน ATM ไม่ทราบว่าเอกสารครบไหมคะ  (1/35) กตัญชลี ใจดี 20 ม.ค. 2563
27316  เอกสารให้ครบหรือเปล่าค่ะ  (1/25) สราญจิตต์ วัชรกุล 20 ม.ค. 2563
27315  การลาออก  (1/39) พัทธ์ธีรา เสือแซมเสริม 20 ม.ค. 2563
27314  เงินกู้หักเงินหน้าฏีกาทุกเดือนแต่ทำไมใบเสร็จไม่ตรงกับวั...  (1/79) เบญญาภา นาคแจ่ม 20 ม.ค. 2563
27313  สอบถามการกู้เงินฉุกเฉิน  (0/33) พรทิพย์ สุทโธ 20 ม.ค. 2563
27312  สอบถามกู้ฉุกเฉิน ATM   (1/53) จินตนา จิตธรรม 20 ม.ค. 2563
27311  หลักเกณฑ์การให้สมาชิกยื่นกู้เท่ากับหนี้คงเหลือ  (1/138) กัลย์ฐิตา พงษ์สมบูรณ์ 19 ม.ค. 2563
   
 

 
 

 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ