• 1
  • 2
  • 3
˹ѡ

aa: 2,866  
เมื่อวานนี้: 1,375  
เดือนนี้: 64,753  
เดือนที่แล้ว: 215,824  
ปีนี้: 688,767  
ปีที่แล้ว: 2,301,547  
ทั้งหมด: 19,185,214  

 
 
  [ประกาศ] รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ และเจ้าหน้าที่ชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง
โดย: Admin
  [ประกาศ] นโยบายการบริหารงานสหกรณ์ของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 20
โดย: admin
  [ประกาศ] แจ้งเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันฯ พร้อมเรียกเก็บเดือนเมษายน 2567
โดย: admin
  [ประกาศ] ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ (กรณีสมาชิกลาออก)
โดย: admin
  [ประกาศ] รายชื่อสมาชิกใหม่ที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นสมาชิกสหกรณ์ ประจำเดือน มีนาคม 2567
โดย: admin
 
 
  ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนมกราคม 2567
  ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนธันวาคม 2566
  ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
  ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนตุลาคม 2566
  ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนกันยายน 2566
 
 
  ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 1 - 9 เมษายน 2567
  แจ้งผลการอนุมัติเงินกู้สามัญ (ตัดรอบเอกสารวันที่ 29 มี.ค. 67)
  ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 26 มีนาคม - 29 มีนาคม 2567
  แจ้งผลการอนุมัติเงินกู้สามัญ (ตัดรอบเอกสารวันที่ 15 มี.ค. 67)
  ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 20 มีนาคม - 25 มีนาคม 2567
 

 

 

 

   

 
  [News] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ประจำปี 2567(เพิ่มเติม2)
โดย: Admin
  [News] ประกาศหลักเกณฑ์การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับการสรรหาฯ เพื่อสังเกตุการณ์
โดย: Admin
  [News] ประกาศกำหนดสถานที่ควบคุมระบบและประมวลผลคะแนน
โดย: Admin
  [News] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ประจำปี 2567(เพิ่มเติม)
โดย: Admin
  [ประกาศ] รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ประจำปี 2567
โดย: Admin
   อ่านทั้งหมด

 
  ผลการอนุมัติสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
โดย: admin
  ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีบัญชี 2566
โดย: Admin
  สมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
โดย: Admin
  สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ยังไม่จัดส่งใบสมัคร
โดย: Admin
  สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมครั้งที่ 2 กรณีจัดส่งเอกสารไม่เรียบร้อย
โดย: Admin
   อ่านทั้งหมด

   
36814  สอบถามการจ่ายเงินคืน การลาออกจากสมาชิก เลขทะเบียน071693  (0/21) วิไลวรรณ์ พินิจพงษ์ 17 เม.ย. 2567
36813  การกู้สามัญเพื่อการศึกษาได้ต้องหักชำระเงินกู้สามัญครบสา...  (0/156) นิตธยา ศิริวานิช 12 เม.ย. 2567
36812  เงินกู้เพื่อการศึกษา  (2/265) ปารดา ไชยวุฒิ 11 เม.ย. 2567
36811  สอบถามฌาปนกิจสงเคราะห์  (2/156) ปนิตา พรอนันต์ไพศาล 11 เม.ย. 2567
36810  เงินกู้สามัญ  (2/332) รจนา โพธิ์พรม 11 เม.ย. 2567
   
 

 
   
  ดูทั้งหมด
 


  นายพิพัฒน์  วรสิทธิดำรง
   
ประธานกรรมการ ชุดที่ 20


 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ