Next
Previous
˹ѡ

วันนี้: 2,336  
เมื่อวานนี้: 13,363  
เดือนนี้: 50,752  
เดือนที่แล้ว: 238,610  
ปีนี้: 289,362  
ปีที่แล้ว: 2,016,411  
ทั้งหมด: 16,484,262  

 
 
 การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหักเงินนำส่งให้แก่สหกรณ์ ประจำปี 2565
โดย: admin วันที่:2023-01-25 14:56:00
 ผลอนุมัติสมัครสมาชิกใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2565
โดย: Admin วันที่:2023-01-05 09:55:12
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ (กรณีสมาชิกลาออก) วันที่ 25 ธ.ค. 65
โดย: Admin วันที่:2023-01-05 09:26:57
 สารอวยพรปีใหม่ 2565 จากประธานกรรมการ สอ.อปท.
โดย: Admin วันที่:2023-01-24 09:28:22
 โครงการเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖
โดย: Admin วันที่:2022-12-28 13:54:38
 
 
 ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนธันวาคม 2565
 ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
 ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนตุลาคม 2565
 ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนกันยายน 2565
 ประกาศเรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจำปี 2565
 
 
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) รอบเอกสารวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 66
 แจ้งผลการอนุมัติเงินกู้สามัญ
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) รอบเอกสารวันที่ 25 - 30 มกราคม 66
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) รอบเอกสารวันที่ 23 - 24 มกราคม 66
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) รอบเอกสารวันที่ 19 - 20 มกราคม 66
 

 

                    

                    

   

 
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เรื่อง กําหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผลฯ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
โดย: admin วันที่:2022-03-05 13:40:59
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เรื่อง กําหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผลฯ (เพิ่มเติม)
โดย: admin วันที่:2022-03-04 20:13:16
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เรื่อง กําหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผล การลงคะแนนสรรหาฯ
โดย: admin วันที่:2022-03-04 20:09:26
 ขอเชิญแสดงความเห็นในหัวข้อ "การรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การสรรหา"
โดย: admin วันที่:2022-03-02 10:27:00
 รายชื่อผู้เข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีบัญชี 2564
โดย: Admin วันที่:2022-02-28 20:31:25
   อ่านทั้งหมด

 
 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีบัญชี 2565
โดย: admin วันที่:2023-01-31 18:14:51
 ผลอนุมัติสมัครสมาชิกใหม่ ฌาปนกิจสงเคราะห์
โดย: admin วันที่:2023-02-02 11:57:35
 ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย: admin วันที่:2022-12-27 16:33:01
   อ่านทั้งหมด

   
35136  การโอนเงินเข้าบัญชีกรณีกู้ฉุกเฉิน  (1/91) ไพทูรย์ อดกลั้น 03 ก.พ. 2566
35135  อยากให้ท่านคณะกรรมการพิจารณาขยายระยะเวลาของโครงการเงินก...  (2/162) สุชน ผลบุญ 03 ก.พ. 2566
35134  ล็อคอินเข้าระบบไม่ได้  (1/41) พิชญา เกิดดอนแฝก 03 ก.พ. 2566
35133  อยากให้ท่านคณะกรพิจารณาขยายระยะเวลาของโครงการเงินกู้พัฒ...  (1/87) สุชน ผลบุญ 03 ก.พ. 2566
35132  ล็อคอินเข้าระบบ  (1/46) พิชญา เกิดดอนแฝก 03 ก.พ. 2566
   
 

 
   
  ดูทั้งหมด
 

        นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง  
      ประธานกรรมการ สอ.อปท.     สายตรงประธานสอ.สถ

   

 อีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ

ประสานข้อมูลหรือร้องทุกข์

เกี่ยวกับการให้บริการ สอ.สถ.

 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ