กรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561  มีมติให้ระงับการกดรับเงินกู้ทันที   "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483    การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252    สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง      
Next
Previous
˹ѡวันนี้: 315  
เมื่อวานนี้: 3,766  
เดือนนี้: 68,612  
เดือนที่แล้ว: 101,148  
ปีนี้: 773,800  
ปีที่แล้ว: 962,143  
ทั้งหมด: 9,481,172  

 
 
 แจ้งการโอนเงินคืนค่าหุ้นสะสม กรณีสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ
โดย: Admin วันที่:2018-09-17 09:44:38
 แจ้งแก้ไขเอกสาร/ขอเอกสารเพิ่มเติมทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ปี 2561 ครั้งที่ 1
โดย: Admin วันที่:2018-09-13 13:09:56
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561
โดย: Admin วันที่:2018-09-06 11:25:51
 ผลการเลือกตั้งรองประธานกรรมการดำเนินการ และเหรัญญิก
โดย: Admin วันที่:2018-09-05 14:40:02
 แจ้งการโอนเงินคืนค่าหุ้นสะสม กรณีสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ
โดย: Admin วันที่:2018-08-20 10:00:58
 
 
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (เพื่อการสมรส) ณ วันที่ 1-31 ส.ค.2561
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (กรณีประสบภัย อัคคีภัย) อนุมัติ เดือนสิงหาคม
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (กรณีสมาชิกเสียชีวิต) อนุมัติ เดือนสิงหาคม
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (กรณีไม่ใช่สมาชิกเสียชีวิต) รอบวันที่ 1-31 ก.ค.61
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 1- 31 ก.ค.2561
 
 
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 16 ส.ค.-15 ก.ย.2561
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 7/2561 (วันที่ 28 ส.ค.61)
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 16 ก.ค.-15 ส.ค.2561
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 6/2561 (วันที่ 20 ก.ค.61)
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 16 มิ.ย.-15 ก.ค.61
 

   
23330  ผู้รับผลประโยชน์  (0/6) สำเนียง เกตุชาติ 24 ก.ย. 2561
23329  ทุนการศึกษาบุตร  (0/16) นงลักษณ์ ไตรยสุทธิ์ 24 ก.ย. 2561
23328  กู้สามัญ   (0/9) อำนาจ แก่นก่อ 24 ก.ย. 2561
23327  หน่วยงานต้นสังกัดผู้กู้ไม่ยอมหักส่งสหกรณ์   (1/135) บุญบูชา ศิริโยธา 24 ก.ย. 2561
23326  กู้ฉุกเฉิน  (1/43) วาทะศิลป์ อภัยกาวี 24 ก.ย. 2561
23325  เอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษาบุตร 2561  (1/101) สมฤทัย สาจันทร์ 24 ก.ย. 2561
23324  ขอรับทุนการศึกษาบุตร ปี 2561  (1/153) พัณณ์ชิตา เจริญสุข 24 ก.ย. 2561
23323  เงินกู้ฉุกเฉิน  (1/55) ณัฐรดา ศิริมุสิกะ 24 ก.ย. 2561
23322  สอบถามเรื่องกู้เงินฉุกเฉินATMขอความอนุเคราะห์  (2/86) มณีรัตน์ โคตรปัญญา 24 ก.ย. 2561
23321  พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก  (1/64) สวาท ใจดี 23 ก.ย. 2561
   
 

 
 
   
 
สหกรณ์ลงนามจ้าง บ.เดอะเบสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล บิซซิเนส จำกัด
 
   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561
 
   
 
การประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2561
 
   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561
 
   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๑๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
 
   
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.
 
   
 
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสงกรานต์ 2560
 
   
 
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ประจำปี 2559 ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 

* สมาชิกที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

    คลิกที่นี่   

 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ