Next
Previous
˹ѡ

วันนี้: 7,727  
เมื่อวานนี้: 2,301  
เดือนนี้: 86,940  
เดือนที่แล้ว: 149,713  
ปีนี้: 1,162,764  
ปีที่แล้ว: 1,468,689  
ทั้งหมด: 15,341,252  

 
 
 ผลอนุมัติสมัครสมาชิกใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
โดย: Admin วันที่:2022-08-10 11:29:53
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ (กรณีสมาชิกลาออก) วันที่ 23 ก.ค. 65
โดย: Admin วันที่:2022-08-02 11:37:48
 ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯ แห่งใหม่ ครั้งที่ 2
โดย: Admin วันที่:2022-08-01 17:04:08
 (ปิดรับลงทะเบียน) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจําปี 2565 รุ่นที่ 3 ณ จังหวัดอุดรธานี
โดย: Admin วันที่:2022-08-11 17:22:23
 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง มาตรการชั่วคราวสำหรับการพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิก
โดย: Admin วันที่:2022-07-31 18:09:50
 
 
 อนุมัติเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครองครัว กรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม ประจำเดือนเมษายน 256
 อนุมัติเงินสวัสดิการเพื่อการสมรส ประจำเดือนเมษายน 2565
 อนุมัติเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครองครัว กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม ประจำเดือนเมษายน 2565
 อนุมัติเงินสวัสดิการเพื่อการสำเร็จการศึกษา ประจำเดือนเมษายน 2565
 อนุมัติเงินสวัสดิการเพื่อการศาสนา ประจำเดือนเมษายน 2565
 
 
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) รอบเอกสารวันที่ 01 - 05 ส.ค. 65
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) รอบเอกสารวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 65
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) รอบเอกสารวันที่ 25 - 27 ก.ค. 65
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) รอบเอกสารวันที่ 25 - 27 ก.ค. 65
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) รอบเอกสารวันที่ 11 - 22 ก.ค. 65
 

 

                    

                    

   

 
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เรื่อง กําหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผลฯ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
โดย: admin วันที่:2022-03-05 13:40:59
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เรื่อง กําหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผลฯ (เพิ่มเติม)
โดย: admin วันที่:2022-03-04 20:13:16
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เรื่อง กําหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผล การลงคะแนนสรรหาฯ
โดย: admin วันที่:2022-03-04 20:09:26
 ขอเชิญแสดงความเห็นในหัวข้อ "การรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การสรรหา"
โดย: admin วันที่:2022-03-02 10:27:00
 รายชื่อผู้เข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีบัญชี 2564
โดย: Admin วันที่:2022-02-28 20:31:25
   อ่านทั้งหมด

 
   

   
34425  รอผลอนุมัติเงินกู้สามัญคะ  (0/59) กนิษฐา คำมุลคร 15 ส.ค. 2565
34424  ประกาศผลรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปีเมื่อไหร่ค่ะ  (0/58) จารุดา สุกแดง 15 ส.ค. 2565
34423  หาคนแลกค้ำ กู้สามัญ ยอดไม่เกิน 400000 ค่ะ   (0/103) รัชนก หมัดหลีเจริญ 15 ส.ค. 2565
34422  สอบถามเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนผลประโยนชน์  (0/57) นิตยา สุวรรณมาตย์ 15 ส.ค. 2565
34421  ต้องการแลกค้ำประกันค่ะ  (0/85) ถนิมรัตน์ บุญจันทร์ 15 ส.ค. 2565
   
 

 
   
  ดูทั้งหมด
 

        นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง
 ประธานกรรมการ สอ.สถ. ชุดที่ 18สายตรงประธานสอ.สถ

   

 อีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ

ประสานข้อมูลหรือร้องทุกข์

เกี่ยวกับการให้บริการ สอ.สถ.

 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ