กรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561  มีมติให้ระงับการกดรับเงินกู้ทันที   "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483    การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252   ข่าวด่วน เริ่มแล้ว! มาตรการฟ้องคดีกับหน่วยงานต้นสังกัด 5 หน่วยงาน 5 จังหวัดแรก  1.จ.กาญจนบุรี  2.จ.กาฬสินธุ์  3.จ.ร้อยเอ็ด  4.จ.มหาสารคาม  5.หนองคาย
Next
Previous
˹ѡ


     เพิ่มเพื่อน
  ค้นหา Line ID สหกรณ์ สถ.
     
 @dlasavingcoop
วันนี้: 399  
เมื่อวานนี้: 4,631  
เดือนนี้: 16,056  
เดือนที่แล้ว: 164,102  
ปีนี้: 303,698  
ปีที่แล้ว: 1,354,086  
ทั้งหมด: 13,013,489  

 
 
 ผลการอนุมัติกลับคืนสมาชิกภาพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
โดย: Admin วันที่:2021-03-03 16:03:54
 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ.2564
โดย: Admin วันที่:2021-03-02 11:28:14
 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.2564
โดย: Admin วันที่:2021-03-02 11:26:10
 โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิกประจำปี 2564
โดย: Admin วันที่:2021-02-26 12:14:29
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
โดย: Admin วันที่:2021-02-23 13:22:34
 
 
 อนุมัติคำขอเงินสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว (กรณีไม่ใช่สมาชิกถึงแก่กรรม) วันที่ 19 ธ.ค.63 -31 ม.ค.64
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) เอกสารรับวันที่ 19 ธ.ค.63 - 31 ม.ค.64
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) เอกสารรับวันที่ 19 ธ.ค.63 - 31 ม.ค.64
 อนุมัติคำขอเงินสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว (สมาชิกถึงแก่กรรม) เดือนกุมภาพันธ์ 2564
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สมรส) เอกสารรับวันที่ 19 ธ.ค.63 - 31 ม.ค.64
 
 
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ATM) วันที่ 26 ก.พ. - 2 มี.ค.64
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 26 ก.พ.- 2 มี.ค.64
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ATM) วันที่ 24 ก.พ. - 25 ก.พ.64
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 24 ก.พ.- 25 ก.พ.64
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญ COVID-19 (วันที่ 23 ก.พ.64)
 

 

        » วันที่ลงรับ 01-02 มีนาคม 2564         

 

        » วันที่ลงรับ 01-25 กุมภาพันธ์ 2564      

  

        » วันที่ลงรับ 01-29 มกราคม 2564                       

        

» ตรวจสอบหนังสือเข้าย้อนหลัง คลิกที่นี่         » ตรวจสอบแล้วไม่พบเอกสารติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิกที่นี่
หมายเหตุ หนังสือเข้าคือหนังสือที่สมาชิกส่งมายังสหกรณ์ เช่น  คำขอคำขอกู้โควิด  และคำขอกู้ทุกประเภท เอกสารขอกู้เพิ่มเติม คำขอสมัครใหม่ เป็นต้น สหกรณ์จะออกเลขหนังสือลงรับเฉพาะหนังสือที่ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น สำหรับเอกสารที่ส่งทางเครื่องโทรสาร (Fax) เมื่อสหกรณ์ได้รับเอกสารตัวจริงจึงจะออกเลขหนังสือลงรับ 
   

   
31383  เงินกู้สามัญ  (0/10) อังคณา ไชยคำ 04 มี.ค 2564
31382  สอบถามขอกลับคืนสภาพสมาชิกค่ะ  (0/10) สุมิตรา อู่ทรัพย์ 03 มี.ค 2564
31381  กู้ฉุกเฉิน ATM  (0/22) ลัดดาวัลย์ สุวรรณวงษ์ 03 มี.ค 2564
31380  เงินกู้โควิท  (0/116) นฤมล รุ่ยใหม่ 03 มี.ค 2564
31379  เช็คยอดปิดบัญชี  (1/134) ลมัย ปันพักพร้อม 03 มี.ค 2564
31378  เอกสารกู้โควิด  (1/199) นิคม ถิรพงศ์วัฒนา 03 มี.ค 2564
31377  แจ้งการเชื่อมต่อเครื่อข่ายกับ atm กรุงไทย  (1/87) ธันยาภรณ์ จารุศุภกรกุล 03 มี.ค 2564
31376  กู้โควิดรอบ2  (2/275) นันทา เพียรอดวงษ์ 03 มี.ค 2564
31375  สอบถามเรื่องส่งเอกสารกู้โควิดเพิ่มเติมค่ะต้องกลับไปรันร...  (1/203) ไพฑูรย์ สายพิมพ์ 03 มี.ค 2564
31374  กู้ฉุกเฉิน  (1/89) อภิชัย ใสดี 03 มี.ค 2564
   
 

 
   
 
 


 

 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ