ตอนนี้การเข้าดูข้อมูลส่วนตัวในห้องของสมาชิกใช้การได้แล้วครับ                 ก้าวสู่ทศวรรษที่สองด้วยความมั่นคง ดำรงธรรมาภิบาลเพื่อการเติมเต็มคุณภาพชีวิตและครอบครัว                                  สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน                                 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1                     สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง
Next
Previous
˹ѡ

การดาวน์โหลดอาจใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที

วันนี้: 623  
เมื่อวานนี้: 1,000  
เดือนนี้: 74,681  
เดือนที่แล้ว: 0  
ปีนี้: 635,778  
ปีที่แล้ว: 4,006,903  
ทั้งหมด: 11,431,898  

 
 
 เรื่องแนวทางการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก กรณีผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้
โดย: admin วันที่:2016-07-27 03:53:56
 การออกหลักฐานการรับเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย: admin วันที่:2016-07-26 02:02:18
 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 พ.ศ.2559
โดย: admin วันที่:2016-07-25 04:43:09
 เรื่องกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
โดย: admin วันที่:2016-07-01 02:23:50
 แจ้งการปรับปรุงรายละเอียดใบเรียกเก็บเงินประจำเดือน
โดย: admin วันที่:2016-06-09 07:20:19
 
 
  รายชื่อสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว (กรณีถึงแก่กรรม) รอบวันที่ 17 - 30 มิ.ย.59
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) วันที่ 1 - 16 มิ.ย.59
 รายชื่อผลการอนุมัติเงินสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 1 - 16 มิ.ย. 59
  รายชื่อสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว (กรณีถึงแก่กรรม) รอบวันที่ 1 มิ.ย. - 16 มิ.ย.59
 รายชื่อผลการอนุมัติเงินสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 17 - 31 พ.ค. 59
 
 
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญครังที 6/2559 (วันที่ 27 กรกฎาคม 2559)
 คำขอกู้เงินที่เอกสารไม่สมบูรณ์/มีปัญหา ณ วันที่ 1 ก.ค. - 15 ก.ค.59
 คำขอกู้เงินที่เอกสารไม่สมบูรณ์/มีปัญหา ณ วันที่ 16 มิ.ย. - 30 มิ.ย.59
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญครังที 5/2559 (วันที่ 28 มิถุนายน 59)
 คำขอกู้เงินที่เอกสารไม่สมบูรณ์/มีปัญหา ณ วันที่ 26 พ.ค. - 15 มิ.ย.59
 

   
16820  การกู้สามัญ  (0/2) ศุภรัตติยา เทียมทัด 31 ก.ค. 2559
16819  การกู้เงินสามัญ  (0/36) ชนัญชิดา ฉายพุทธ 30 ก.ค. 2559
16818  การกู้เงินสามัญ  (0/11) ชนัญชิดา ฉายพุทธ 30 ก.ค. 2559
16817  ทะเบียน15045 กู้ฉุกเฉิน อนุมัติหรือไม่  (0/48) สิทธิมา ดวงสุภา 29 ก.ค. 2559
16816  เรียน คุณวรวรรณพร ศรีเมือง (อาย)  (0/103) อุษา คงปลอด 29 ก.ค. 2559
16815  สอบถามค่ะ  (0/93) รัตติกาล กันทะวงษ์ 29 ก.ค. 2559
16814  ส่งเอกสารเพิ่มเติม  (0/53) วสันต์ รักถิ่น 29 ก.ค. 2559
16813  การลาออก  (2/202) ภัทรกร แสงงาม 28 ก.ค. 2559
16811  สอบถามการยื่นกู้สามัญ  (1/165) ดวงใจ คำสงคราม 28 ก.ค. 2559
16810  เข้าดูข้อมูลสมาชิกไม่ได้ จะดูยอดเงินชำระประจำเดือน  (1/165) สุระพงษ์ จันทร์โท 28 ก.ค. 2559
   
 

 
 
   
 
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา
 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ