หมายเลขโทรศัพท์
คณะกรรมการ/จนท. 

เงินกู้พิเศษเพื่อรวมหนี้
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

มาตรการช่วยเหลือ COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

  กรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561  มีมติให้ระงับการกดรับเงินกู้ทันที   "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483    การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252  
Next
Previous
˹ѡ


     เพิ่มเพื่อน
  ค้นหา Line ID สหกรณ์ สถ.
     
 @dlasavingcoop

วันนี้: 2,592  
เมื่อวานนี้: 3,507  
เดือนนี้: 73,347  
เดือนที่แล้ว: 81,048  
ปีนี้: 1,261,983  
ปีที่แล้ว: 1,400,483  
ทั้งหมด: 12,617,688  

 
 
 ผลการอนุมัติประนอมหนี้อนุกรรมการเร่งรัดหนี้สิน
โดย: Admin วันที่:2020-11-26 16:21:52
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
โดย: Admin วันที่:2020-11-16 16:21:12
 โครงการสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ฯ (ภาคเหนือ) ประจำปี 2563
โดย: Admin วันที่:2020-11-11 17:28:53
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ วันที่ 28 ตุลาคม 2563
โดย: Admin วันที่:2020-11-09 15:54:28
 ผลการอนุมัติประนอมหนี้อนุกรรมการเร่งรัดหนี้สิน
โดย: admin วันที่:2020-10-29 16:20:58
 
 
 อนุมัติคำขอเงินสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว (กรณีไม่ใช่สมาชิกถึงแก่กรรม) ณ วันที่ 1- 31 ต.ค.63
 อนุมัติคำขอเงินสงเคราะห์สมาชิก (กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม) เดือนตุลาคม 2563
 อนุมัติคำขอเงินสงเคราะห์สมาชิก (กรณีประสบภัย ) อนุมัติเดือนตุลาคม 2563
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 1 - 31 ต.ค.63
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สมรส) ณ วันที่ 1 - 31 ต.ค.63
 
 
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ COVID-19 ครั้งที่ 20/2563 (วันที่ 24 พ.ย.63)
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญครั้งที่ 20/2563 (วันที่ 24 พ.ย.63)
 ผลการอนุมัติเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. - 15 พ.ย. 2563
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ATM) วันที่ 14 พ.ย. - 20 พ.ย.63
 

 

»  วันที่ลงรับ 01-24 พฤศจิกายน 2563 

»  วันที่ลงรับ 01-31 ตุลาคม 2563            

»  วันที่ลงรับ 01-30 กันยายน 2563          

»  วันที่ลงรับ 01-31 สิงหาคม 2563          


» ตรวจสอบหนังสือเข้าย้อนหลัง คลิกที่นี่  »   ตรวจสอบแล้วไม่พบเอกสารติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิกที่นี่
หมายเหตุ หนังสือเข้าคือหนังสือที่สมาชิกส่งมายังสหกรณ์ เช่น  คำขอคำขอกู้โควิด  และคำขอกู้ทุกประเภท เอกสารขอกู้เพิ่มเติม คำขอสมัครใหม่ เป็นต้น สหกรณ์จะออกเลขหนังสือลงรับเฉพาะหนังสือที่ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น สำหรับเอกสารที่ส่งทางเครื่องโทรสาร (Fax) เมื่อสหกรณ์ได้รับเอกสารตัวจริงจึงจะออกเลขหนังสือลงรับ 
   

   
30433  ปิดหนี้  (0/57) วิภาษณีย์ แข็งกล้า 27 พ.ย. 2563
30432  ซื้อหุ้นเพิ่ม  (0/51) จรนัย เวฬุการ 27 พ.ย. 2563
30431    (0/11) จรนัย เวฬุการ 27 พ.ย. 2563
30430  ขอสอบถามเรื่องหนังสือรับรองยอดหนี้  (0/52) กัณณิกา อาชีวะ 27 พ.ย. 2563
30429  ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษาวันไหน  (1/208) เจริญศรี พูลสุข 27 พ.ย. 2563
30428  ซื้อหุ้น  (0/57) ดวงพร จันทร์ประสิทธิ์ 26 พ.ย. 2563
30427  อยากกู้เงินช่วยโควิด แต่หาคนค้ำไม่ได้ ใช้หุ้นค้ำแทนได้...  (1/125) จันทร์จิรา ชนะบาล 26 พ.ย. 2563
30426  ปลดล็อคกู้ฉุกเฉิน เอทีเอ็ม  (1/98) เสาวลักษณ์ เภาพาน 26 พ.ย. 2563
30425  ปิดบัญชีหนี้  (1/100) วิภาษณีย์ แข็งกล้า 26 พ.ย. 2563
30424  ขอสอบถามเงินกู้สามัญโควิค  (1/94) สกล ใจเย็น 26 พ.ย. 2563
   
 

 
 

 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ