กรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561  มีมติให้ระงับการกดรับเงินกู้ทันที   "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483    การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252   ข่าวด่วน เริ่มแล้ว! มาตรการฟ้องคดีกับหน่วยงานต้นสังกัด 5 หน่วยงาน 5 จังหวัดแรก  1.จ.กาญจนบุรี  2.จ.กาฬสินธุ์  3.จ.ร้อยเอ็ด  4.จ.มหาสารคาม  5.หนองคาย
Next
Previous
˹ѡ


     เพิ่มเพื่อน
  ค้นหา Line ID สหกรณ์ สถ.
     
 @dlasavingcoop
วันนี้: 193  
เมื่อวานนี้: 1,271  
เดือนนี้: 49,529  
เดือนที่แล้ว: 122,621  
ปีนี้: 581,119  
ปีที่แล้ว: 1,354,086  
ทั้งหมด: 13,290,910  

 
 
 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะในการเดินทางมาประชุม แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2
โดย: Admin วันที่:2021-05-12 11:10:17
 ผลการอนุมัติกลับคืนสมาชิกภาพ ประจำเดือนเมษายน 2564
โดย: Admin วันที่:2021-04-30 09:40:10
 ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล (ทดสอบระบบ) การลงคะแนนสรรหาประธานและกรรมการดำเนินการ ปี 2564
โดย: Admin วันที่:2021-04-29 10:08:47
 เลื่อนการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
โดย: Admin วันที่:2021-04-27 16:49:09
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ วันที่ 26 เมษายน 2564
โดย: Admin วันที่:2021-04-26 15:54:14
 
 
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) เอกสารรับวันที่ 01 - 23 เม.ย.64
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สมรส) เอกสารรับวันที่ 01 - 23 เม.ย.64
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) เอกสารรับวันที่ 01 - 23 เม.ย.64
 อนุมัติคำขอเงินสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว (กรณีไม่ใช่สมาชิกถึงแก่กรรม) วันที่ 1 - 23 เม.ย.64
 อนุมัติคำขอเงินสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว (สมาชิกถึงแก่กรรม) เดือนเมษายน 2564
 
 
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ATM) วันที่ 3 - 10 พ.ค.64
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 3 - 10 พ.ค.64
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญ COVID-19 (รอบวันที่ 07 พ.ค.64)
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 30 เม.ย. - 3 พ.ค.64
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ATM) วันที่ 30 เม.ย. - 3 พ.ค.64
 

 

         วันที่ลงรับ 01-13 พฤษภาคม  2564      

 

         วันที่ลงรับ 01-30 เมษายน  2564          

 

         วันที่ลงรับ 01-31 มีนาคม 2564            

 

 ตรวจสอบหนังสือเข้าย้อนหลัง       ตรวจสอบแล้วไม่พบเอกสารติดต่อเจ้าหน้าที่  

   

 

 กำหนดวันทดสอบระบบเลือกตั้งออนไลน์ผ่าน Mobile application ในวันที่ 14 และ 22 พฤษภาคม 2564      

 

 ประกาศเลื่อนวันลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ปี 2564                                 

 

 ประกาศรายชื่อตัวแทนผู้สมัครรับการสรรหาเพื่อสังเกตุการณ์การประมวลผลการลงคะแนนสรรหา                  

 

 คำสั่งเลื่อนวันลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ปี 2564                                      

 

 ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์            


อ่านทั้งหมด
   

   
31882  หลักเกณฑ์การกู้เงินโควิด  (0/18) ศศิธร คำมุลนา 16 พ.ค 2564
31881  การนำส่งเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ กรณีย้ายหน่วยงาน  (0/15) อุไร นุ่นทอง 15 พ.ค 2564
31880  ส่งเอกสารเพิ่มเติมกู้โควิด  (0/23) พวงเพ็ญ ทายอง 15 พ.ค 2564
31879  ยื่นกู้โควิด  (0/42) กัญญาภัค ยอดเมฆ 14 พ.ค 2564
31878  ค้ำแลกเปลี่ยน  (1/35) ธีรพงษ์ มูลหล้า 14 พ.ค 2564
   
 

 
   
 
 


 

สายตรงประธานสอ.สถ

 อีกหนึ่งช่องทางหากติดต่อ         การประสานข้อมูลหรือร้องทุกข์       เกี่ยวกับการให้บริการสหกรณ์สถ.

 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ