ตอนนี้การเข้าดูข้อมูลส่วนตัวในห้องของสมาชิกใช้การได้แล้วครับ                 ก้าวสู่ทศวรรษที่สองด้วยความมั่นคง ดำรงธรรมาภิบาลเพื่อการเติมเต็มคุณภาพชีวิตและครอบครัว                                  สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน                                 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1                     สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง
Next
Previous
˹ѡ

การดาวน์โหลดอาจใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที

วันนี้: 63  
เมื่อวานนี้: 3,413  
เดือนนี้: 58,159  
เดือนที่แล้ว: 67,433  
ปีนี้: 837,850  
ปีที่แล้ว: 4,006,903  
ทั้งหมด: 11,633,970  

 
 
 วันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559
โดย: Admin วันที่:2016-10-17 09:27:56
 รายละเอียดการหักค่าเบี้ยประกันภัยผู้ค้ำประกันจากเงินปันผลเฉลี่ยคืน ประจำปี 2558
โดย: admin วันที่:2016-08-31 08:04:28
 การคืนเงินสมาชิกในวันที่ 26 สิงหาคม 2559
โดย: admin วันที่:2016-08-29 03:54:02
 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุ้น แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559
โดย: admin วันที่:2016-08-18 05:24:19
 การเร่งรัดหนี้สินต่อลูกหนี้ค้างชำระของสหกรณ์
โดย: admin วันที่:2016-08-02 02:46:39
 
 
 รายชื่อผลการอนุมัติเงินสวัสดิการ (กรณีถึงแก่กรรม) ณ วันที่ 1 - 31 ส.ค.59
 รายชื่อคำขอเงินสงเคราะห์ฯ (กรณีประสบภัย) วันที่ 15 ส.ค.59
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) วันที่ 1 - 31 ส.ค.59
 รายชื่อผลการอนุมัติเงินสวัสดิการ (กรณีถึงแก่กรรม) ณ วันที่ 1 - 31 ก.ค.59
 รายชื่อผลการอนุมัติเงินสวัสดิการ (สมรส) ณ วันที่ 1 - 31 ก.ค.59
 
 
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญครังที 9/2559 (วันที่ 20 ตุลาคม 2559)
 คำขอกู้เงินที่เอกสารไม่สมบูรณ์/มีปัญหา ณ วันที่ 1 - 15 ต.ค.59
 คำขอกู้เงินที่เอกสารไม่สมบูรณ์/มีปัญหา ณ วันที่ 16 - 30 ก.ย.59
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญครังที 8/2559 (วันที่ 27 กันยายน 2559)
 คำขอกู้เงินที่เอกสารไม่สมบูรณ์/มีปัญหา ณ วันที่ 1 ก.ย. - 15 ก.ย.59
 

   
17395  เอกสารการกู้สามัญ  (2/26) ชาญกิจ เผือกหนู 26 ต.ค. 2559
17394  ขอทราบผลการดำเนินการ  (0/13) กันตวิชญ์ สมโภชน์ 26 ต.ค. 2559
17393  สอบถามเงินกู้ฉุกเฉินค่ะ  (2/39) พัทยา กล่อมปัญญา 26 ต.ค. 2559
17392  สอบถามวิธีการลาออกจากสหกรณ์  (1/37) ภาวดี สุวรรณ 26 ต.ค. 2559
17391  ขอสอบถามเรื่องเงินกู้ฉุกเฉินค่ะ  (1/61) วานิสสา จิระกุล 26 ต.ค. 2559
17390  อยากทราบผลการอนุมัติเิงินกู้ฉุกเฉินค่ะ  (1/40) วิมลวรรณ โสดากุล 26 ต.ค. 2559
17388  สอบถามผลการกู้เงินฉุกเฉิน  (1/87) นงค์เยาว์ แก้วกาฬ 25 ต.ค. 2559
17387  ขอสอบถาม เรื่องขอสำเนาคู่ฉบับสัญญาเงินกู้สามัญ ต้องดำเ...  (1/65) สุชาดา วรสวาสดิ์ 25 ต.ค. 2559
17386  ขอสอบถามเรื่องเงินกู้  (1/80) ชัยวัฒน์ ศรีจันทร์ 25 ต.ค. 2559
17385  ขอตัวอย่างหนังสือค่ะ  (1/89) สุกัญญา จิตอารีวงค์ 25 ต.ค. 2559
   
 

 
 
   
 
ประมวลภาพโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่การเงินผู้ทำหน้าที่หักเงินให้สหกรณ์ฯ วันที่ 7-8 ตุลาคม 2559
 
   
 
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา
 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ