กรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561  มีมติให้ระงับการกดรับเงินกู้ทันที   "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483    การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252    สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง      
Next
Previous
˹ѡวันนี้: 2,693  
เมื่อวานนี้: 3,871  
เดือนนี้: 59,718  
เดือนที่แล้ว: 80,710  
ปีนี้: 578,814  
ปีที่แล้ว: 962,143  
ทั้งหมด: 9,286,186  

 
 
 แจ้งระบบโทรศัพท์สำนักงานขัดข้อง
โดย: Admin วันที่:2018-07-17 11:12:24
 การประนอมหนี้ของสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ
โดย: Admin วันที่:2018-07-13 14:35:07
 ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านตรวจสอบข้อมูลผู้รับโอนประโยชน์
โดย: Admin วันที่:2018-07-03 10:18:28
 แจ้งการโอนเงินคืนค่าหุ้นสะสม กรณีสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ
โดย: Admin วันที่:2018-06-20 09:16:58
 ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2561
โดย: Admin วันที่:2018-06-07 10:10:24
 
 
 รายชื่อคำขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิก กรณีประสบภัย เดือนกรกฎาคม 2561
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (ศาสนา) ณ วันที่ 1พ.ค.-30 มิ.ย.2561
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (เพื่อการสมรส) ณ วันที่ 1-30 มิ.ย.2561
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) ณ วันที่ 1 - 30 มิ.ย.61
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (กรณีสมาชิกเสียชีวิต) อนุมัติ เดือนมิถุนายน
 
 
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 6/2561 (วันที่ 20 ก.ค.61)
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 16 มิ.ย.-15 ก.ค.61
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 5/2561 (วันที่ 25 มิ.ย.61)
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 4/2561 (วันที่ 25 พ.ค.61)
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 16 เม.ย.- 15 พ.ค.2561
 

   
22817  ขอคืนหุ้นสะสม  (0/13) ประริชาติ ดวงกำ 20 ก.ค. 2561
22816  ส่งเอกสารเพิ่มเติมกู้ฉุกเฉิน  (1/21) สุจิตราภรณ์ ทีน้ำคำ 20 ก.ค. 2561
22815  ทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561  (1/150) ไพรินทร์ พันทา 20 ก.ค. 2561
22814  การขอรับทุนการศึกษาบุตร  (1/97) กนกพร อินทร์เลี้ยง 20 ก.ค. 2561
22813  ขอส่งหุ้นเพิ่ม  (1/36) ณัชชา พันธ์เทพ 20 ก.ค. 2561
22812  ผลกู้ฉุกเฉิน  (1/41) สุจิตราภรณ์ ทีน้ำคำ 20 ก.ค. 2561
22811  สอบถามเรื่องลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ  (1/65) ชวลิต แก้วก่า 20 ก.ค. 2561
22810  สอบถามเงินกู้ฉุกเฉินครับ ไม่ทราบว่าสมาชิก 057870 ผ่านไม...  (1/51) บุญชัย ลีปาน 20 ก.ค. 2561
22809  เรื่องลาออก ของรหัส 059498  (5/149) สุชัญญา สมสุข 19 ก.ค. 2561
22807  สอบถามเอกสารประกอบการกู้  (1/56) กฤติกา แก้วคำ 19 ก.ค. 2561
   
 

 
 
   
 
การประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2561
 
   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561
 
   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๑๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
 
   
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.
 
   
 
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสงกรานต์ 2560
 
   
 
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ประจำปี 2559 ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 
   
 
ประมวลภาพโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่การเงินผู้ทำหน้าที่หักเงินให้สหกรณ์ฯ วันที่ 7-8 ตุลาคม 2559
 
   
 
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
 

* สมาชิกที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

    คลิกที่นี่   

 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ