กรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561  มีมติให้ระงับการกดรับเงินกู้ทันที   "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483    การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252  
Next
Previous
˹ѡ


วันนี้: 331  
เมื่อวานนี้: 8,311  
เดือนนี้: 147,898  
เดือนที่แล้ว: 211,458  
ปีนี้: 359,356  
ปีที่แล้ว: 1,722,821  
ทั้งหมด: 12,048,895  

 
 
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
โดย: Admin วันที่:2020-02-14 11:04:04
 ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การกลับเข้าเป็นสมาชิก
โดย: Admin วันที่:2020-02-14 11:17:28
 ประกาศการเรื่อง ประนอมหนี้ของสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ
โดย: Admin วันที่:2020-02-14 11:17:55
 ประกาศเลื่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และวันเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
โดย: Admin วันที่:2020-02-12 17:25:27
 แถลงการณ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น​ จำกัด
โดย: Admin วันที่:2020-02-11 14:13:51
 
 
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (กรณีไม่ใช่สมาชิกเสียชีวิต) ณ วันที่ 25 ธ.ค.62-31 ม.ค.2563
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สมาชิกถึงแก่กรรม) เดือนมกราคม 2563
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 25 ธ.ค.2562 - 31 ม.ค. 2563
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) ณ วันที่ 25 ธ.ค.2562 -31 ม.ค.2563
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (ศาสนา) ณ วันที่ 25 ธ.ค.2562-31 ม.ค.2563
 
 
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 12 - 17 ก.พ. 2563
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) วันที่ 12 - 17 ก.พ. 2563
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) วันที่ 29 ม.ค. - 11 ก.พ. 2563
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 29 ม.ค. - 11 ก.พ. 2563
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 13 - 28 ม.ค. 2563
 

   
27741  สอบถามการย้ายไปเป็นสมาชิกสหกรณ์เทศบาล  (0/50) ชาครียา อนันตวัฒนวงศ์ 20 ก.พ. 2563
27740  การคืนเงินทุนเรือนหุ้นและเงินปันผล  (1/304) วิไลลักษณ์ หนุนทรัพย์ 20 ก.พ. 2563
27739  ส่งเอกสารเพิ่มเติม 067253  (1/243) อริศรา ราชเสนา 20 ก.พ. 2563
27738  ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญเดือนกุมภาพันธ์  (1/334) รัชนี ศักดิ์สอ 20 ก.พ. 2563
27737  ให้สมาชิกยื่นกู้เท่าหนี้คงเหลือ ตามประกาศ 9 กรกฎาคม 256...  (1/544) วิลาวัลย์ โสรี 20 ก.พ. 2563
27736    (0/11) วิลาวัลย์ โสรี 20 ก.พ. 2563
27735  อยากทราบว่าได้รับเอกสารแล้วหรือยัง  (2/151) ปนัดดา พรมมินทร์ 20 ก.พ. 2563
27734  เงินกู้ atm  (1/186) ภณินท์ทิพย์ คงสมโอษฐ 20 ก.พ. 2563
27733  เงินปันผล  (9/1e3) ปิณฑิรา ผอมสวัสดิ์ 20 ก.พ. 2563
27732    (0/19) เฉลิม เผ่าหัวสระ 20 ก.พ. 2563
   
 

 
 

 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ