หมายเลขโทรศัพท์
คณะกรรมการ/จนท. 

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะฯ
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

เงินกู้พิเศษเพื่อรวมหนี้
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

มาตรการช่วยเหลือ COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

  กรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561  มีมติให้ระงับการกดรับเงินกู้ทันที   "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483    การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252  
Next
Previous
˹ѡ

วันนี้: 1,826  
เมื่อวานนี้: 1,432  
เดือนนี้: 16,745  
เดือนที่แล้ว: 105,839  
ปีนี้: 860,640  
ปีที่แล้ว: 1,400,483  
ทั้งหมด: 12,216,345  

 
 
 การประนอมหนี้ของสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ
โดย: Admin วันที่:2020-07-03 15:15:48
 หลักเกณฑ์การกลับเข้าเป็นสมาชิก
โดย: Admin วันที่:2020-07-03 15:16:25
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2563
โดย: Admin วันที่:2020-07-03 15:25:45
 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ
โดย: Admin วันที่:2020-06-30 10:35:30
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ วันที่ 26 มิถุนายน 2563
โดย: Admin วันที่:2020-06-30 10:28:49
 
 
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สมรส) ณ วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563
 อนุมัติคำขอเงินสงเคราะห์สมาชิก (กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม) เดือนมิถุนายน 2563
 อนุมัติคำขอเงินสงเคราะห์สมาชิก (กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม) เดือนพฤษภาคม 2563
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (เพื่อการสมรส) ณ วันที่ 28 เม.ย.- 31 พ.ค 2563
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 28 เม.ย.- 31 พ.ค.63
 
 
 ผลการอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ATM) วันที่ 27 มิ.ย.- 3 ก.ค.2563
 ผลการอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 27 มิ.ย. - 3 ก.ค.2563
 ผลการอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ATM) วันที่ 20 มิ.ย.- 26 มิ.ย.2563
 ผลการอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 20 มิ.ย. - 26 มิ.ย.2563
 ผลการอนุมัติพักชำระหนี้เงินต้น เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน รอบวันที่ 23 มิ.ย.2563
 

 

»  วันที่ลงรับ 01-02 กรกฎาคม 2563        

»  วันที่ลงรับ 01-30 มิถุนายน 2563          

»  วันที่ลงรับ 01-29 พฤษภาคม 2563       


ตรวจสอบย้อนหลังเพิ่มเติม คลิกที่นี่         :        ตรวจสอบแล้วไม่พบเอกสารติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิกที่นี่
หมายเหตุ หนังสือเข้าคือหนังสือที่สมาชิกส่งมายังสหกรณ์ เช่น  คำขอคำขอกู้โควิด  และคำขอกู้ทุกประเภท เอกสารขอกู้เพิ่มเติม คำขอสมัครใหม่ เป็นต้น สหกรณ์จะออกเลขหนังสือลงรับเฉพาะหนังสือที่ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น สำหรับเอกสารที่ส่งทางเครื่องโทรสาร (Fax) เมื่อสหกรณ์ได้รับเอกสารตัวจริงจึงจะออกเลขหนังสือลงรับ 

 
   

   
29581  การกู้หักกลบฉุกเฉิน  (0/13) ฐนฉัฐ กลำพา 06 ก.ค. 2563
29580  สวัสดิการคลอดบุตร  (1/61) สุนทรี ทองพร 03 ก.ค. 2563
29579  สอบถามการรวมหนี้  (1/97) ช่อทิพย์ เกษรทอง 03 ก.ค. 2563
29578  การพิจารณารขอกู้เงินสวัสดิการโควิด-19   (1/142) ปัญญาวุฒิ จวงพันธ์ 03 ก.ค. 2563
29577  สอบถามระยะเวลาเงินกู้  (1/99) สุรพล จันดาเบ้า 03 ก.ค. 2563
29576  ส่งคำขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน  (2/78) ธัญญลักษณ์ ศุภวิกรานต์กุล 03 ก.ค. 2563
29575  การกู้เงินโควิด  (1/109) ฐิติพร อุดมลาภ 02 ก.ค. 2563
29574  กู้เงินสามัญ  (1/123) ซุฟเฟีย ยะปาร์ 02 ก.ค. 2563
29573  เงินกู้โควิด/สามัญต่างกันไงบ้างครับ  (1/184) พิมาน วรรณโชติ 02 ก.ค. 2563
29572  เงินสงเคราะห์สมาชิก(กรณีไม่ใช่สมาชิกเสียชีวิต)   (1/90) บุณยาสิริ พริมภา 02 ก.ค. 2563
   
 

 
 

 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ