กรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561  มีมติให้ระงับการกดรับเงินกู้ทันที   "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483    การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252    สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง      
Next
Previous
˹ѡวันนี้: 3,062  
เมื่อวานนี้: 3,427  
เดือนนี้: 52,201  
เดือนที่แล้ว: 75,952  
ปีนี้: 490,587  
ปีที่แล้ว: 962,143  
ทั้งหมด: 9,197,959  

 
 
 ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2561
โดย: Admin วันที่:2018-06-07 10:10:24
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2561
โดย: Admin วันที่:2018-06-04 16:30:10
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก เป็นเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์
โดย: Admin วันที่:2018-05-25 09:56:19
 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"
โดย: Admin วันที่:2018-05-22 12:02:17
 การหักเงินได้รายเดือนเพื่อชำระหนี้ให้สหกรณ์ฯ
โดย: Admin วันที่:2018-05-18 11:03:40
 
 
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 1- 31 พ.ค.2561
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) ณ วันที่ 1 - 31 พ.ค.61
 รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติสวัสดิการ (เพื่อการสมรส) รอบวันที่ 1-31 พ.ค.2561
 รายชื่อคำขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิก กรณีประสบภัย
 รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติสวัสดิการ (กรณีไม่ใช่สมาชิกเสียชีวิต) รอบวันที่ 27 มี.ค.-30 เม.ย. 2561
 
 
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 4/2561 (วันที่ 25 พ.ค.61)
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 16 เม.ย.- 15 พ.ค.2561
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 3/2561 (วันที่ 25 เม.ย.61)
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 16 มี.ค.- 15 เม.ย.2561
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 2/2561 (วันที่ 23 มีนาคม 2561)
 

   
22592  โอนทุนเรือนหุ้นคืน กรณีลาออก  (0/6) อินทิรา สมบูรณ์ 19 มิ.ย. 2561
22591  สอบถามเรื่องการลาออก  (1/19) สุนันน์ทา วราพุฒ 19 มิ.ย. 2561
22590  ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ  (1/69) ฟ้ารุ่ง อุดมผล 19 มิ.ย. 2561
22589  เรียนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ค่ะ  (2/106) จุฬาภร มูลแวง 19 มิ.ย. 2561
22588  ขอสอบถามเงินกู้ฉุกเฉินค่ะ  (1/62) อภิสรา ร่มเย็น 19 มิ.ย. 2561
22587  อนุมัติลาออกแล้วโอนเงินคืนวันไหนคะ  (1/107) พวงแก้ว เสนากั้น 19 มิ.ย. 2561
22586  ลาออกโดยที่ยังมีกนี้และติดค้ำ  (1/121) ปริศนา ประชานันท์ 19 มิ.ย. 2561
22585  การลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ  (1/114) โชติกา แสงสุข 19 มิ.ย. 2561
22584  สอบถามการลาออก  (1/71) เกรียงไกร สัตนันท์ 19 มิ.ย. 2561
22583  สอบถามการกู้สามัญ  (1/121) ชวรีย์ จันทร์ตรี 18 มิ.ย. 2561
   
 

 
 
   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561
 
   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๑๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
 
   
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.
 
   
 
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสงกรานต์ 2560
 
   
 
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ประจำปี 2559 ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 
   
 
ประมวลภาพโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่การเงินผู้ทำหน้าที่หักเงินให้สหกรณ์ฯ วันที่ 7-8 ตุลาคม 2559
 
   
 
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา
 

* สมาชิกที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

    คลิกที่นี่   

 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ