สมาชิกสามารถสอบถามรายละเอียดใบแจ้งหนี้ประจำเดือน ได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483  เปิดให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ATM) วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมรับเงินกู้ครั้งละ 8 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมกดเงินข้ามจังหวัด และกดเงินต่างธนาคาร)   การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252    สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง      
Next
Previous
˹ѡ

การดาวน์โหลดอาจใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที

วันนี้: 502  
เมื่อวานนี้: 2,301  
เดือนนี้: 61,671  
เดือนที่แล้ว: 102,219  
ปีนี้: 715,969  
ปีที่แล้ว: 1,010,804  
ทั้งหมด: 8,461,198  

 
 
 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุ้น แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560
โดย: Admin วันที่:2017-09-12 07:23:44
 กำหนดหลักการโอนเงินฝากของสหกรณ์ฯ
โดย: admin วันที่:2017-09-08 09:20:46
 แจ้งการโอนเงินคืนค่าหุ้นสะสม กรณีสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
โดย: admin วันที่:2017-09-08 07:17:09
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ (วันที่ 29 สิงหาคม 2560)
โดย: Admin วันที่:2017-08-30 04:25:51
 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2560
โดย: Admin วันที่:2017-08-07 06:47:37
 
 
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (กรณีเสียชีวิต) ณ วันที่ 27 ก.ค. - 24 ส.ค.60
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 1- 31 ส.ค.60
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สมรส) ณ วันที่ 1-31 ส.ค.60
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) วันที่ 1 - 31 ส.ค.60
 รายชื่ออนุมัติเงินสงเคราะห์ฯ (ประสบภัย) รอบที่ 5 เดือนสิงหาคม 2560
 
 
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 1 - 31 ส.ค.60
 ผลการอนุมัติเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญครังที 9/2560 (วันที่ 25 สิงหาคม 2560)
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 1 - 31 ก.ค.60
 คำขอปรับโครงสร้างหนี้ เอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 1 พ.ค.-16 ก.ค.60
 

   
19964  การชำระค่าหุ้นรายเดือน  (0/22) ศุภรัตติยา เทียมทัด 22 ก.ย. 2560
19963  กู้หุ้น  (1/45) ขวัญเมือง ภักดียุทธ 22 ก.ย. 2560
19962  ชำระโดยใช้แบบฟอร์ม 7025  (2/85) จันทราทิตย์ สุรวัฒน์ปัญญา 22 ก.ย. 2560
19961  การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกู้เงิน  (2/83) ขวัญเมือง ภักดียุทธ 22 ก.ย. 2560
19960  หลักเกณฑ์การกู้สามัญ  (1/72) วิชยุตม์พงศ์ ผู้มีสัตย์ 22 ก.ย. 2560
19959  กู้ฉุกเฉิน  (2/66) จิรวัฒน์ ภัทรศิริโสภณ 22 ก.ย. 2560
19958  สอบถามกู้เงิน  (1/72) วิศรุตา พลภูเมือง 22 ก.ย. 2560
19957  การลาออก  (1/101) ภคพร โนนกอง 21 ก.ย. 2560
19956  กู้หุ้น   (1/91) ภคพร โนนกอง 21 ก.ย. 2560
19955  ลาออก  (4/134) อรนิดา วรสาร 21 ก.ย. 2560
   
 

 
 
   
 
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสงกรานต์ 2560
 
   
 
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ประจำปี 2559 ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 
   
 
ประมวลภาพโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่การเงินผู้ทำหน้าที่หักเงินให้สหกรณ์ฯ วันที่ 7-8 ตุลาคม 2559
 
   
 
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา
 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ