กรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561  มีมติให้ระงับการกดรับเงินกู้ทันที   "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483    การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252  
Next
Previous
˹ѡ


วันนี้: 3,869  
เมื่อวานนี้: 8,489  
เดือนนี้: 143,125  
เดือนที่แล้ว: 211,458  
ปีนี้: 354,583  
ปีที่แล้ว: 1,722,821  
ทั้งหมด: 12,044,122  

 
 
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
โดย: Admin วันที่:2020-02-14 11:04:04
 ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การกลับเข้าเป็นสมาชิก
โดย: Admin วันที่:2020-02-14 11:17:28
 ประกาศการเรื่อง ประนอมหนี้ของสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ
โดย: Admin วันที่:2020-02-14 11:17:55
 ประกาศเลื่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และวันเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
โดย: Admin วันที่:2020-02-12 17:25:27
 แถลงการณ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น​ จำกัด
โดย: Admin วันที่:2020-02-11 14:13:51
 
 
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (กรณีไม่ใช่สมาชิกเสียชีวิต) ณ วันที่ 25 ธ.ค.62-31 ม.ค.2563
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สมาชิกถึงแก่กรรม) เดือนมกราคม 2563
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 25 ธ.ค.2562 - 31 ม.ค. 2563
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) ณ วันที่ 25 ธ.ค.2562 -31 ม.ค.2563
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (ศาสนา) ณ วันที่ 25 ธ.ค.2562-31 ม.ค.2563
 
 
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 12 - 17 ก.พ. 2563
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) วันที่ 12 - 17 ก.พ. 2563
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) วันที่ 29 ม.ค. - 11 ก.พ. 2563
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 29 ม.ค. - 11 ก.พ. 2563
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 13 - 28 ม.ค. 2563
 

   
27735  อยากทราบว่าได้รับเอกสารแล้วหรือยัง  (0/6) ปนัดดา พรมมินทร์ 20 ก.พ. 2563
27734  เงินกู้ atm  (1/12) ภณินท์ทิพย์ คงสมโอษฐ 20 ก.พ. 2563
27733  เงินปันผล  (2/238) ปิณฑิรา ผอมสวัสดิ์ 20 ก.พ. 2563
27732    (0/7) เฉลิม เผ่าหัวสระ 20 ก.พ. 2563
27731  สอบถามเรื่องการประชุม มีกำหนดหรือยัง  (2/269) รัชฎา โสรัตน์ 20 ก.พ. 2563
27730  สอบถาม  (1/149) อนันทศักดิ์ โยธารส 20 ก.พ. 2563
27729  อยากทราบสิทธิ์ในกรณี ยังเป็นสามชิก  (1/105) อภิชาติ อ่อนมี 20 ก.พ. 2563
27728  เหตุและผล  (2/292) เพ็ญ คงพูน 20 ก.พ. 2563
27727  คณะกรรมการและจนท.  (3/597) ขวัญเมือง ภักดียุทธ 20 ก.พ. 2563
27726  ลาออก  (1/238) สุภา นาระทะ 20 ก.พ. 2563
   
 

 
 

 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ