Next
Previous
˹ѡ

วันนี้: 1,628  
เมื่อวานนี้: 1,693  
เดือนนี้: 119,054  
เดือนที่แล้ว: 131,387  
ปีนี้: 903,464  
ปีที่แล้ว: 1,468,689  
ทั้งหมด: 15,081,953  

 
 
 การจ่ายเงินค่าตอบแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
โดย: Admin วันที่:2022-06-21 16:24:55
 ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ LoGo
โดย: Admin วันที่:2022-06-15 07:11:09
 ผลอนุมัติสมัครสมาชิกใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
โดย: Admin วันที่:2022-06-13 14:08:26
 ประกาศหลักเกณฑ์ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565
โดย: admin วันที่:2022-06-07 20:38:38
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ (กรณีสมาชิกลาออก) วันที่ 28 พ.ค.65
โดย: Admin วันที่:2022-06-02 13:36:17
 
 
 อนุมัติเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครองครัว กรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม ประจำเดือนเมษายน 256
 อนุมัติเงินสวัสดิการเพื่อการสมรส ประจำเดือนเมษายน 2565
 อนุมัติเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครองครัว กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม ประจำเดือนเมษายน 2565
 อนุมัติเงินสวัสดิการเพื่อการสำเร็จการศึกษา ประจำเดือนเมษายน 2565
 อนุมัติเงินสวัสดิการเพื่อการศาสนา ประจำเดือนเมษายน 2565
 
 
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) รอบเอกสารวันที่ 20 มิ.ย.65
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) รอบเอกสารวันที่ 21 มิ.ย.65
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) รอบเอกสารวันที่ 16 - 17 มิ.ย.65
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) รอบเอกสารวันที่ 16-17 มิ.ย.65
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) รอบเอกสารวันที่ 14 - 15 มิ.ย.65
 

 

                    

                    

   

 
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เรื่อง กําหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผลฯ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
โดย: admin วันที่:2022-03-05 13:40:59
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เรื่อง กําหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผลฯ (เพิ่มเติม)
โดย: admin วันที่:2022-03-04 20:13:16
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เรื่อง กําหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผล การลงคะแนนสรรหาฯ
โดย: admin วันที่:2022-03-04 20:09:26
 ขอเชิญแสดงความเห็นในหัวข้อ "การรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การสรรหา"
โดย: admin วันที่:2022-03-02 10:27:00
 รายชื่อผู้เข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีบัญชี 2564
โดย: Admin วันที่:2022-02-28 20:31:25
   อ่านทั้งหมด

 
   

   
34232  เงินกู้ฉุกเฉิน  (0/63) มัตติกา คำภิไหล 24 มิ.ย. 2565
34231  กู้สามัญเพื่อการศึกษา  (0/57) จีราวรรณ์ ต้นสำโรง 24 มิ.ย. 2565
34230  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  (1/85) จุฑามาส จันทะเวช 24 มิ.ย. 2565
34229  สอบถามเงินกู้สามัญ  (0/192) วิรัตน์ ดวงศรี 24 มิ.ย. 2565
34228  ประชุมอนุมัติเงินกู้  (1/363) สิวิกาญจน์ แพงงาม 23 มิ.ย. 2565
   
 

 
   
  ดูทั้งหมด
 

        นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง
 ประธานกรรมการ สอ.สถ. ชุดที่ 18สายตรงประธานสอ.สถ

   

 อีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ

ประสานข้อมูลหรือร้องทุกข์

เกี่ยวกับการให้บริการ สอ.สถ.

 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ