กรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561  มีมติให้ระงับการกดรับเงินกู้ทันที   "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483    การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252    สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง      
Next
Previous
˹ѡวันนี้: 170  
เมื่อวานนี้: 4,699  
เดือนนี้: 271,657  
เดือนที่แล้ว: 111,218  
ปีนี้: 1,652,407  
ปีที่แล้ว: 1,259,346  
ทั้งหมด: 11,619,125  

 
 
 แนวทางการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2562
โดย: Admin วันที่:2019-10-09 17:03:53
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ วันที่ 30 กันยายน 2562
โดย: admin วันที่:2019-09-30 14:52:53
 รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เป็นเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์
โดย: Admin วันที่:2019-09-23 16:34:08
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ วันที่ 16 กันยายน 2562
โดย: Admin วันที่:2019-09-16 14:38:38
 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุ้น แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2562
โดย: Admin วันที่:2019-09-11 10:58:32
 
 
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (กรณีไม่ใช่สมาชิกเสียชีวิต) ณ วันที่ 1-30 ก.ย.2562
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) ณ วันที่ 1 - 30 ก.ย.2562
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 1 - 30 ก.ย.62
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (เพื่อการสมรส) ณ วันที่ 1-30 ก.ย.2562
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สมาชิกถึงแก่กรรม) เดือนสิงหาคม 2562
 
 
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) วันที่ 4 - 10 ต.ค. 2562
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 4-10 ต.ค. 2562
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 21 ก.ย.-3 ต.ค. 2562
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) วันที่ 21 ก.ย. - 3 ต.ค. 2562
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญครั้งที่ 9/2562 (วันที่ 23 กันยายน 2562)
 

 
   

   
26609  กู้เท่ากับหนี้คงเหลือ  (1/46) ฐิตาพร ศรีรักษา 16 ต.ค. 2562
26608  ขอสอบถามเรื่องเปลี่ยนคนค้ำ  (0/36) นวพร บำรุงกลาง 16 ต.ค. 2562
26606  กู้เท่ากับหนี้คงเหลือ  (1/72) เมทินี ตุ้มทอง 16 ต.ค. 2562
26605  สอบถามครับ  (1/58) ธีระศักดิ์ สวัสดี 16 ต.ค. 2562
26604  การให้ทุนการศึกษาบุตร  (1/214) ณรงค์ศักดิ์ ศรีประมาณ 16 ต.ค. 2562
26603  ประชุมใหญ่วันไหนค่ะ  (1/133) บัวลอน โต๊ะเงิน 16 ต.ค. 2562
26602  หักเงินกู้ฉุกเฉิน  (1/53) สุพรรณี หลงชิน 16 ต.ค. 2562
26601  เรื่องขอเปลี่ยนแปลงคนผู้ค้ำประกัน  (1/85) ขจรศักดิ์ เจริญราช 15 ต.ค. 2562
26600  รบกวนขอให้ช่วยตรวจสอบข้อมูลการนำส่งเงินรายเดือน  (1/108) บุษยานุช ผอมกลัด 15 ต.ค. 2562
26598  การกู้ฉุกเฉิน  (1/90) สุกัญญา ศรีอ่อน 15 ต.ค. 2562
   
 

 
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 15 ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 4 ต.ค.62
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 15 ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 30 ส.ค.2562
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 15 ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 28 มิ.ย.2562
 
   
 
การประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2562
 
   
 
ร่วมพิธีวางพานพุ่ม วันสหกรณ์แห่งชาติ
 
   
 
สวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ
 
   
 
สอ.สถ.เตรียมเปิดบริการใหม่
 
   
 
การประชุมใหญ่วิสามัญ สอ.สถ. ครั้งที่ 2/2561
 
   
 
คลินิกแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
 
   
 
คลินิกแก้หนี้ เปิดแล้วตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561
 

 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ