สมาชิกสามารถสอบถามรายละเอียดใบแจ้งหนี้ประจำเดือน ได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483  เปิดให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ATM) วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมรับเงินกู้ครั้งละ 8 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมกดเงินข้ามจังหวัด และกดเงินต่างธนาคาร)   การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252    สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง      
Next
Previous
˹ѡ
วันนี้: 103  
เมื่อวานนี้: 3,759  
เดือนนี้: 105,987  
เดือนที่แล้ว: 94,863  
ปีนี้: 200,850  
ปีที่แล้ว: 962,143  
ทั้งหมด: 8,908,222  

 
 
 ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2561
โดย: Admin วันที่:2018-02-16 09:23:29
 รายละเอียดสมาชิกที่ได้รับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2560
โดย: Admin วันที่:2018-02-12 02:47:37
 แจ้งการโอนเงินคืนค่าหุ้นสะสม กรณีสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ
โดย: Admin วันที่:2018-02-09 04:35:04
 การงดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้
โดย: Admin วันที่:2018-02-07 09:43:45
 แจ้งวิธีการตรวจสอบยอดเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2560
โดย: Admin วันที่:2018-02-06 12:01:32
 
 
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) วันที่ 28 ธ.ค.60 - 31 ม.ค.61
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 28 ธ.ค.60 - 31 ม.ค.61
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สมรส) ณ วันที่ 1-31 ม.ค.61
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (ศาสนา) ณ วันที่ 1 ธ.ค.-31 ม.ค.61
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (กรณีสมาชิกเสียชีวิต) อนุมัติ เดือน กุมภาพันธ์
 
 
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561 และ 15 ก.พ. 2561
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 22 มกราคม 2561)
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 1-31 ธ.ค 2560 และ 1-15 ม.ค. 2561
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 13/2560 (วันที่ 22 ธันวาคม 2560)
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560
 

   
21599  สอบถามเกี่ยวกับการลาออก  (0/5) จันทร์เรียม คำคูเมือง 22 ก.พ. 2561
21598  การลาออก  (0/4) วีระพล ทรัพย์ปัญญานนท์ 22 ก.พ. 2561
21597  ขอรับเงินปันผล  (0/8) สุภาภรณ์ หวลสันเทียะ 22 ก.พ. 2561
21596  ขอรับเงินปันผล 2560  (0/6) นพพร นาคแสง 22 ก.พ. 2561
21595  ส่งแบบขอรับเงินปันผลปี60  (2/46) อรวรรณ เชื้อเมืองพาน 22 ก.พ. 2561
21594  สอบถามเรื่องเงินปันผล  (5/77) ประเสริฐ ภูสาลี 22 ก.พ. 2561
21593  การจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน  (1/32) อรอุมา บุญราศรี 22 ก.พ. 2561
21592  ส่งเอกสารขอรับเงินปันผล  (1/41) รัตน์สมัย ปั้นงาม 22 ก.พ. 2561
21591  ส่งเอกสารขอรับเงินปันผล  (1/33) พรธิมา เหนือกฤตสกุล 22 ก.พ. 2561
21590  ขอรับเงินปันผล  (0/48) จริยา จิ้วไม้แดง 22 ก.พ. 2561
   
 

 
 
   
 
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสงกรานต์ 2560
 
   
 
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ประจำปี 2559 ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 
   
 
ประมวลภาพโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่การเงินผู้ทำหน้าที่หักเงินให้สหกรณ์ฯ วันที่ 7-8 ตุลาคม 2559
 
   
 
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา
 

* สมาชิกที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

    คลิกที่นี่   

 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ