ตอนนี้การเข้าดูข้อมูลส่วนตัวในห้องของสมาชิกใช้การได้แล้วครับ                 ก้าวสู่ทศวรรษที่สองด้วยความมั่นคง ดำรงธรรมาภิบาลเพื่อการเติมเต็มคุณภาพชีวิตและครอบครัว                                  สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน                                 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1                     สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง
Next
Previous
˹ѡ

 การเงิน อปท.

      

 

 

heart การคิดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน

 

heart สมัครสมาชิกสมทบ

วันนี้: 35  
เมื่อวานนี้: 966  
เดือนนี้: 45,273  
เดือนที่แล้ว: 88,545  
ปีนี้: 133,818  
ปีที่แล้ว: 4,006,903  
ทั้งหมด: 10,929,938  

 
 
 หนังสือเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
โดย: Nakhon วันที่:2016-02-05 10:34:51
 รายชื่อ เลขประจำตัว และสังกัดของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ
โดย: Nakhon วันที่:2016-02-02 09:22:27
 เบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ประจำปี 2559
โดย: Nakhon วันที่:2016-02-01 04:13:36
 เรื่องว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) 2559
โดย: Nakhon วันที่:2016-01-29 09:23:58
 การให้สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่ม
โดย: Nakhon วันที่:2016-01-06 08:47:22
 
 
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) วันที่ 19 - 29 ม.ค. 59
 รายชื่อผลการอนุมัติเงินสวัสดิการสมรส ณ วันที่ 15 - 29 ม.ค. 59
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (ศาสนา) โอนเงินวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
 รายชื่อผลการอนุมัติเงินสวัสดิกาคลอดบุตร ณ วันที่ 18 - 29 ม.ค. 59
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (ศาสนา) โอนเงินวันที่ 29 มกราคม 2559
 
 
 ผลอนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำ ขยายงวดชำระและเพิ่มเงินชำระรายเดือน เงินกู้สามัญ รอบเดือน ม.ค. 59
 คำขอกู้เงินที่เอกสารไม่สมบูรณ์/มีปัญหา ณ วันที่ 1 - 16 ม.ค. 59
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญครังที 1/2559 วันที่ 15 มกราคม 59
 ผลอนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำ ขยายงวดชำระและเพิ่มเงินชำระรายเดือน เงินกู้สามัญ รอบเดือน ธ.ค. 58
 คำขอกู้เงินที่เอกสารไม่สมบูรณ์/มีปัญหา ณ วันที่ 1 - 31 ธ.ค. 58
 

   
15518  การบริการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์  (0/122) วิพล สมบูรณ์ 12 ก.พ. 2559
15517  ซื้อหุ้นเพิ่ม  (2/60) วิภาษณีย์ แข็งกล้า 12 ก.พ. 2559
15516  ขอใบเสร็จในระบบ  (0/58) อิศรารักษ์ ผิวงาม 12 ก.พ. 2559
15515  จนท.สหกรณ์ไม่ตอบกระทู้  (2/199) เอนก หิรัญโรจน์ 12 ก.พ. 2559
15514  ขอคำชี้แจง(สำเร็จการศึกษา)  (0/92) ธัญญรัช ภักตร์เขียว 12 ก.พ. 2559
15513  กู้ฉุกเฉิน  (2/272) เฉลา มากแก้ว 11 ก.พ. 2559
15512  ขอทราบเงินปันผล  (1/243) วรวิทย์ สีขาว 11 ก.พ. 2559
15511  ขอรับเงินปันผลประจำปี 2558  (1/530) เจษณี เภรีฤกษ์ 11 ก.พ. 2559
15510  ขอรับเงินปันผล ปี 2558  (0/312) นุชนาฏ พิสิฐพิพัฒนา 11 ก.พ. 2559
15509  ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดนครราชสีมาไม่ได้  (0/53) วรินทร รัตนะ 10 ก.พ. 2559
   
 

 
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา
 

 จดหมายข่าว

 

heart เพิ่มดอกเบี้ยเงินฝาก

     

heart การพิมพ์ใบเสร็จผ่าน WEB สหกรณ์

 

การปรับอัตราการส่งค่าหุ้นรายเดือน

 

 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ