สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ได้เปิดทำการตามปกติและระบบการลงทะเบียนได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว                        
Next
Previous
˹ѡ
 

heart การคิดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน

 
 

heart สมัครสมาชิกสมทบ

 
 

 จดหมายข่าว

 
 
วันนี้: 3,794  
เมื่อวานนี้: 4,481  
เดือนนี้: 12,301  
เดือนที่แล้ว: 294,721  
ปีนี้: 2,549,876  
ปีที่แล้ว: 3,255,149  
ทั้งหมด: 9,339,093  

 
 
 ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2558
โดย: Nakhon วันที่:2015-02-19 10:03:08
 ขยายเวลาให้สมาชิกซื้อหุ้นพิเศษเพิ่ม !!!
โดย: Nakhon วันที่:2015-02-19 02:51:55
 ประกาศ "เรื่องการจ่ายเงินและปันผลเฉลี่ยคืน ประจำปี 2557"
โดย: Nakhon วันที่:2015-01-20 07:59:41
 การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ
โดย: Nakhon วันที่:2014-12-22 09:16:31
 หลักเกณฑ์การยื่นกู้เงินสามัญโดยใช้ข้อมูลเครดิตของสมาชิกผู้กู้ (เครดิตบูโร)
โดย: Nakhon วันที่:2014-11-24 02:04:37
 
 
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (ศาสนา) วันที่ 01 - 10 ก.พ. 57
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) วันที่ 01 - 10 ก.พ. 58
 รายชื่อผลการอนุมัติเงินสวัสดิการสมรส ณ วันที่ 30 มกราคม 2558
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) วันที่ 22 - 30 ม.ค. 57
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) วันที่ 01 - 21 ม.ค. 57
 
 
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญครังที 3/2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
 คำขอกู้เงินที่เอกสารไม่สมบูรณ์/มีปัญหา ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2557
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญครังที 2/2558 วันที่ 26 มกราคม 2558
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญครังที 18/2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2557
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญครังที 16/2557 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
 

 

                                        

        

   

   
13875  เงินปันผลและหักเงินคนค้ำ  (0/39) กันตวิชญ์ สมโภชน์ 03 มี.ค 2558
13874  สอบถามการจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยคืน  (0/50) ศศิวิมล ทองเสมอ 03 มี.ค 2558
13873  เงินปันผล  (0/67) พูลสิทธิ์ ยอดขำ 03 มี.ค 2558
13872  เงินปันผล  (0/106) วนิดา บุญประภาร 03 มี.ค 2558
13871  กู้ฉุกเฉิน ต้องส่งหนี้ ฉ. เดิมกี่เดือนถึงยื่นกู้ใหม่ได้...  (0/76) วานิสสา จิระกุล 03 มี.ค 2558
13870  กู้ฉุกเฉิน  (0/61) พลวัฒน์ แก่นเชียงสา 03 มี.ค 2558
13869  การกู้หุ้น  (1/108) วัณณุวรรธน์ ประสาทเงิน 03 มี.ค 2558
13868  การหักเงินปันผลและเฉลี่ยคืน  (1/274) ธัญรัตน์ สุรินทะ 02 มี.ค 2558
13867  กู้หุ้นต้องใช้ข้อมูลเครดิตบูโรมาประกอบไหมครับ  (1/196) ธนัท สังข์คต 02 มี.ค 2558
13866  ขอความชัดเจนให้กับสมาชิกสหกรณ์ด้วย  (9/432) ศิริพร มีบุญ 02 มี.ค 2558
   
 

 
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 

 
 

        

การปรับอัตราการส่งค่าหุ้นรายเดือน

 

 
 

heart เพิ่มดอกเบี้ยเงินฝาก

     

 
 

heart การพิมพ์ใบเสร็จผ่าน WEB สหกรณ์

 
 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ