สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการ Print ใบเสร็จประจำเดือน ผ่านทาง Web สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  ทาง Webadmin จะดำเนินการแก้ไขโดยเร็วและจะทำการแจ้งอีกครั้ง                            
˹ѡ
 

heart สมัครสมาชิกสมทบ

 
 

 จดหมายข่าว

 
 
วันนี้: 1,014  
เมื่อวานนี้: 3,953  
เดือนนี้: 2,242,459  
เดือนที่แล้ว: 115,236  
ปีนี้: 2,242,459  
ปีที่แล้ว: 3,255,149  
ทั้งหมด: 9,031,676  

 
 
 ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์
โดย: Nakhon วันที่:2015-01-22 08:15:46
 ประกาศ "เรื่องการจ่ายเงินและปันผลเฉลี่ยคืน ประจำปี 2557"
โดย: Nakhon วันที่:2015-01-20 07:59:41
 รายชื่อ เลขประจำตัว และสังกัดของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ
โดย: Nakhon วันที่:2015-01-14 11:12:36
 การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ
โดย: Nakhon วันที่:2014-12-22 09:16:31
 
 
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) วันที่ 29 - 31 ธ.ค. 57
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) วันที่ 22 - 26 ธ.ค. 57
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) วันที่ 15 - 19 ธ.ค. 57
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) วันที่ 1 - 12 ธ.ค. 57
 รายชื่อผลการอนุมัติเงินสวัสดิการคลอดบุตร ณ วันที่ 9 มกราคม 2558
 
 
 คำขอกู้เงินที่เอกสารไม่สมบูรณ์/มีปัญหา ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2557
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญครังที 2/2558 วันที่ 26 มกราคม 2558
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญครังที 18/2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2557
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญครังที 16/2557 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญครังที 13/2557 และ 14/2557
 

 

 

   

 

                                        

                              สมาชิกดังต่อไปนี้ที่ประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ต่อไป ขอให้สมาชิกติดต่อกับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 30 มกราคม 2558 มิฉะนั้นจะถูกลบชื่อจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

 

ติดต่อ 02-241-8250-1 FAX. 02-241-8252

   

 

คลิกที่นี่ เพื่อ Download แบบแสดงความประสงค์ขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2557

   

   
13603  เงินปันผล  (0/18) ศิริวรรณ หอมนาน 31 ม.ค. 2558
13602  ย้ายที่ทำงาน  (0/7) รัชนัย เศวตวงศ์ 30 ม.ค. 2558
13601  ยอดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน  (2/476) ดวงตะวัน คุนาเลา 30 ม.ค. 2558
13600  การจ่ายเงินปันผล  (1/223) พณิรดา กลมเกลียว 30 ม.ค. 2558
13599  ยอดเงินปันผล  (2/620) วิไลวรรณ ภักมี 29 ม.ค. 2558
13598  สอบถามการซื้่อหุ้นเพิ่ม  (4/129) กสิวัฒน์ ไล้ทองคำ 29 ม.ค. 2558
13597  การเข้าลอกอิน  (2/159) ณรัตน์ สังฆกิจ 29 ม.ค. 2558
13596  ชำระค่าหุ้น  (1/84) สุวิมล กาไชย 29 ม.ค. 2558
13595  กู้ฉุกเฉิน  (0/157) เพชรชนก คงเกษม 28 ม.ค. 2558
13594  รบกวน จนท.สหกรณ์ ติดต่อกลับได้ไหม?  (0/119) รัชชานนท์ สิงห์คำ 28 ม.ค. 2558
   
 

 
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 

 
 

        

การปรับอัตราการส่งค่าหุ้นรายเดือน

 

 
 

heart เพิ่มดอกเบี้ยเงินฝาก

     

 
 

heart การพิมพ์ใบเสร็จผ่าน WEB สหกรณ์

 
 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ