หมายเลขโทรศัพท์
คณะกรรมการ/จนท. 

ขั้นตอนการนำส่งเงิน

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะฯ

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

เงินกู้พิเศษเพื่อรวมหนี้
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

 

 

 

 

 

 

 

 

  กรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561  มีมติให้ระงับการกดรับเงินกู้ทันที   "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483    การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252  
Next
Previous
˹ѡ

วันนี้: 1,259  
เมื่อวานนี้: 2,403  
เดือนนี้: 17,411  
เดือนที่แล้ว: 152,526  
ปีนี้: 468,716  
ปีที่แล้ว: 1,400,483  
ทั้งหมด: 11,824,421  

 
 
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ วันที่ 30 มีนาคม 2563
โดย: Admin วันที่:2020-03-30 13:04:15
 ขยายระยะเวลาลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท
โดย: Admin วันที่:2020-03-23 16:19:49
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ วันที่ 16 มีนาคม 2563
โดย: Admin วันที่:2020-03-18 09:00:46
 การแต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์
โดย: Admin วันที่:2020-03-16 11:10:12
 แจ้งหลักการจ่ายค่าตอบแทนการนำส่งเงินกู้และเงินค่าหุ้นแก่ผู้นำส่งเงินให้แก่สหกรณ์
โดย: Admin วันที่:2020-03-10 14:14:57
 
 
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) ณ วันที่ 1-26 มี.ค. 2563
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (เพื่อการสมรส) ณ วันที่ 1-26 มีนาคม 2563
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สมาชิกถึงแก่กรรม) เดือนกุมภาพันธ์ 2563
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (เพื่อการสมรส) ณ วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2563
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 1 - 29 ก.พ. 2563
 
 
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ATM) วันที่ 27 มี.ค.- 3 เม.ย.2563
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 27 มี.ค.- 3 เม.ย.2563
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 24 - 26 มี.ค. 2563
  ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) วันที่ 24 - 26 มี.ค. 2563
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) วันที่ 10 - 23 มี.ค. 2563
 

 

»  วันที่ลงรับ 01-02 เมษายน 2563       

»  วันที่ลงรับ 1-31 มีนาคม 2563           

»  วันที่ลงรับ 1-27 กุมภาพันธ์ 2563      


ตรวจสอบย้อนหลังเพิ่มเติม คลิกที่นี่         :        ตรวจสอบแล้วไม่พบเอกสารติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิกที่นี่
หมายเหตุ หนังสือเข้าคือ คำขอรับเงินปันผล/เฉลี่ยคืน คำขอกู้ต่างๆ คำขอสมัครใหม่ เป็นต้น สหกรณ์จะออกเลขหนังสือลงรับเฉพาะหนังสือที่ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น สำหรับเอกสารที่ส่งทางเครื่องโทรสาร (Fax) เมื่อสหกรณ์ได้รับเอกสารตัวจริงจึงจะออกเลขหนังสือลงรับ 
   

   
28591  มีมาตรการช่วยเหลือ ผลกระทบจากโควิด เศรษฐกิจแย่ พักชำระห...  (1/68) ยุพิน ก้อนแก้ว 05 เม.ย. 2563
28590  ขอให้พักชำระหนี้  (5/206) ปริ่มประภา พรมช่วย 04 เม.ย. 2563
28589  มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์มีไหมค่ะ สหกรณ์ฯเทศบาลออกมา...  (0/137) กัญญ์ณพัชญ์ อาจวิชัย 04 เม.ย. 2563
28588  การพักชำระหนี้และดอกเบี้ย  (2/129) สงกรานต์ ตรียะเวชกุล 04 เม.ย. 2563
28587  ขอให้พิจารณาชำระเงินงวดผ่านทางแอพพลิเคชันได้  (0/45) กัญญาพัชญ์ บัวมี 04 เม.ย. 2563
28586  การฟ้องผู้หักเงินนำส่งสหกรณ์กรมฯ  (0/54) ทัศนีย์ คำบา 04 เม.ย. 2563
28585  เงินกู้ ATM   (1/57) พัชรินทร์ เมฆหมอก 03 เม.ย. 2563
28584  ขอตัวอยางกรอกแบบขอปรับโครงสร้างหนี้ค่ะ  (1/62) สมหมาย มงคลสุภา 03 เม.ย. 2563
28583  ปลดล็อก เรื่องคนค้ำประกันเงินกู้สามัญ  (1/118) เจนจิรา มะโนสม 03 เม.ย. 2563
28582  หาคนค้ำประกันเงินกู้สามัญ  (1/68) เจนจิรา มะโนสม 03 เม.ย. 2563
   
 

 
 

 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ