Next
Previous
˹ѡ

วันนี้: 49  
เมื่อวานนี้: 1,800  
เดือนนี้: 102,887  
เดือนที่แล้ว: 142,018  
ปีนี้: 102,887  
ปีที่แล้ว: 1,468,689  
ทั้งหมด: 14,281,376  

 
 
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ (กรณีสมาชิกลาออก) วันที่ 11 ม.ค.65
โดย: Admin วันที่:2022-01-18 13:57:13
 ผลการอนุมัติสมัครสมาชิกใหม่ (ประจำเดือนธันวาคม 2564)
โดย: Admin วันที่:2022-01-07 15:09:46
 สารอวยพรปีใหม่ 2564 จากประธานกรรมการ สอ.สถ.
โดย: admin วันที่:2022-01-06 15:30:58
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ฯ
โดย: Admin วันที่:2022-01-05 17:41:45
 การรับสมัครผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ
โดย: Admin วันที่:2021-12-30 18:52:32
 
 
 อนุมัติเงินสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว (กรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม) เอกสารรับวันที่ 1-30 พ.ย.64
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (กรณีประสบภัย) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
 อนุมัติเงินสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว (กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) เอกสารรับวันที่ 1-30 พ.ย.64
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สมรส) เอกสารรับวันที่ 1-30 พ.ย.64
 
 
 ผลการอนุมัติปลดล็อคเงินกู้ฉุกเฉิน ATM (รอบ 20-21 ม.ค.65)
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) รอบเอกสารวันที่ 20 ม.ค.65
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) รอบเอกสารวันที่ 20 ม.ค.65
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) รอบเอกสารวันที่ 19 ม.ค.65
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) รอบเอกสารวันที่ 19 ม.ค.65
 

 

                    

                    

   

 
 การรับสมัครกรรมการดำเนินการสหกรณ์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ในวันสุดท้าย
โดย: admin วันที่:2022-01-21 17:17:08
 คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการับสมัครฯ เข้าปฏิบัติหน้าที่ในวันรับสมัครฯ วันแรก
โดย: admin วันที่:2022-01-18 09:08:13
 การรับสมัครผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ
โดย: Admin วันที่:2021-12-30 18:53:36
 รายชื่อกรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่ง
โดย: Admin วันที่:2021-12-30 17:16:28
   อ่านทั้งหมด

   
33394  แจ้งปลดล็อคเงินกู้ฉุกเฉิน  (1/102) รัตนากร โพธิขำ 21 ม.ค. 2565
33393  เงินกู้ฉุกเฉิน  (3/140) ทัณฑิกา พรมแสง 21 ม.ค. 2565
33392  การขอรับเงินปันผลประจำปีของสมาชิกสมทบ  (1/323) กุลภัสสรณ์ วจนะเสถียร 21 ม.ค. 2565
33391  สอบถาม  (1/332) ขวัญใจ ด่านทองหลาง 21 ม.ค. 2565
33390  ขอเปลี่ยนบัญชีที่รับโอนเงินปันผล  (2/243) กรรณิการ์ สร้อยเสนา 21 ม.ค. 2565
   
 

 
   
  ดูทั้งหมด
 

        นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง
 ประธานกรรมการ สอ.สถ. ชุดที่ 17

 

สายตรงประธานสอ.สถ

   

 อีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ

ประสานข้อมูลหรือร้องทุกข์

เกี่ยวกับการให้บริการ สอ.สถ.

 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ