ตอนนี้การเข้าดูข้อมูลส่วนตัวในห้องของสมาชิกใช้การได้แล้วครับ                 ก้าวสู่ทศวรรษที่สองด้วยความมั่นคง ดำรงธรรมาภิบาลเพื่อการเติมเต็มคุณภาพชีวิตและครอบครัว                                  สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน                                 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1                     สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง
Next
Previous
˹ѡ

การดาวน์โหลดอาจใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที

วันนี้: 70  
เมื่อวานนี้: 4,106  
เดือนนี้: 57,799  
เดือนที่แล้ว: 74,991  
ปีนี้: 693,887  
ปีที่แล้ว: 4,006,903  
ทั้งหมด: 11,490,007  

 
 
 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุ้น แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559
โดย: admin วันที่:2016-08-18 05:24:19
 การเร่งรัดหนี้สินต่อลูกหนี้ค้างชำระของสหกรณ์
โดย: admin วันที่:2016-08-02 02:46:39
 เรื่องแนวทางการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก กรณีผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้
โดย: admin วันที่:2016-07-27 03:53:56
 การออกหลักฐานการรับเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย: admin วันที่:2016-07-26 02:02:18
 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 พ.ศ.2559
โดย: admin วันที่:2016-07-25 04:43:09
 
 
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (ศาสนา) ณ วันที่ 23 มิ.ย. - 29 ก.ค. 59
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) วันที่ 17 - 30 มิ.ย.59
 รายชื่อผลการอนุมัติเงินสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 17 - 30 มิ.ย. 59
 รายชื่อผลการอนุมัติเงินสวัสดิการ (สมรส) ณ วันที่ 17 - 30 มิ.ย.59
 รายชื่อผลการอนุมัติเงินสวัสดิการ (สมรส) ณ วันที่ 1 - 16 มิ.ย.59
 
 
 คำขอกู้เงินที่เอกสารไม่สมบูรณ์/มีปัญหา ณ วันที่ 1 ส.ค. - 15 ส.ค.59
 คำขอกู้เงินที่เอกสารไม่สมบูรณ์/มีปัญหา ณ วันที่ 16 ก.ค. - 31 ก.ค.59
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญครังที 6/2559 (วันที่ 27 กรกฎาคม 2559)
 คำขอกู้เงินที่เอกสารไม่สมบูรณ์/มีปัญหา ณ วันที่ 1 ก.ค. - 15 ก.ค.59
 คำขอกู้เงินที่เอกสารไม่สมบูรณ์/มีปัญหา ณ วันที่ 16 มิ.ย. - 30 มิ.ย.59
 

   
16976  ทุนบุตร  (0/14) วนัชพร ชะชินรัมย์ 24 ส.ค. 2559
16975  คนค้ำเงินกู้สามัญต้องสมัครสมาชิกนานไหมคะถึงจะค้ำได้  (0/12) ณัฐชยา ในกระโทก 24 ส.ค. 2559
16974  กู้ฉุกเฉิน  (2/43) ภัทรานิษฐ์ คนยัง 24 ส.ค. 2559
16973  ปิดเงินกู้ฉุกเฉิน  (1/36) ชลพิชา เทพออม 24 ส.ค. 2559
16972  สอบถามทุนการศึกษาครับ  (0/45) อาวุธ สงนอก 24 ส.ค. 2559
16971  สอบถามเรื่องเงินกู้สามัญ  (0/50) นงค์ฤทธิ์ ดีสวน 24 ส.ค. 2559
16970  สอบถามเรื่องกู้หุ้น  (0/31) จิรวรรณ คะนะมะ 24 ส.ค. 2559
16969  ขอสอบถามสิทธิขอกู้สามัญได้หรือไม่  (1/45) ณัฐวุฒิ บุญคง 24 ส.ค. 2559
16968  ทุนการศึกษาบุตร  (1/185) น้ำเพชร บุญเกิด 24 ส.ค. 2559
16967  กู้ฉุกเฉิน  (4/172) ศักยโสภณ พงษ์เพชร 23 ส.ค. 2559
   
 

 
 
   
 
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา
 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ