หมายเลขโทรศัพท์
คณะกรรมการ/จนท. 

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะฯ
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

เงินกู้พิเศษเพื่อรวมหนี้
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

มาตรการช่วยเหลือ COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

  กรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561  มีมติให้ระงับการกดรับเงินกู้ทันที   "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483    การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252  
Next
Previous
˹ѡ

วันนี้: 192  
เมื่อวานนี้: 3,891  
เดือนนี้: 8,482  
เดือนที่แล้ว: 128,827  
ปีนี้: 746,538  
ปีที่แล้ว: 1,400,483  
ทั้งหมด: 12,102,243  

 
 
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ วันที่ 02 มิถุนายน 2563
โดย: Admin วันที่:2020-06-02 14:39:00
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
โดย: Admin วันที่:2020-05-20 10:52:04
 รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในตำแหน่งนิติกร
โดย: Admin วันที่:2020-05-09 09:43:14
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ วันที่ 30 เมษายน 2563
โดย: Admin วันที่:2020-04-30 12:45:51
 มาตรการช่วยเหลือสมาชิกผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
โดย: Admin วันที่:2020-04-29 09:09:33
 
 
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (กรณีไม่ใช่สมาชิกเสียชีวิต) ณ วันที่ 28 เม.ย. - 26 พ.ค.63
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (กรณีประสบภัย ) อนุมัติเดือนพฤษภาคม 2563
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สมาชิกถึงแก่กรรม) เดือนเมษายน 2563
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (กรณีไม่ใช่สมาชิกเสียชีวิต) ณ วันที่ 27 มี.ค.- 27 เม.ย. 2563
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) ณ วันที่ 27มี.ค.- 27 เม.ย. 2563
 
 
 ผลการอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ATM) วันที่ 23 พ.ค.- 29 พ.ค.2563
 ผลการอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 23 พ.ค. - 29 พ.ค.2563
 ผลการอนุมัติพักชำระหนี้เงินต้น เงินกู้สามัญ เริ่มพักชำระ เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2563
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2563
 คำขอกู้เงินสามัญสวัสดิการ (COVID-19) เอกสารไม่สมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2563
 

 

»  วันที่ลงรับ 01-01 มิถุนายน 2563          

»  วันที่ลงรับ 01-29 พฤษภาคม 2563       

»  วันที่ลงรับ 1-30 เมษายน 2563             


ตรวจสอบย้อนหลังเพิ่มเติม คลิกที่นี่         :        ตรวจสอบแล้วไม่พบเอกสารติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิกที่นี่
หมายเหตุ หนังสือเข้าคือหนังสือที่สมาชิกส่งมายังสหกรณ์ เช่น  คำขอคำขอกู้โควิด  และคำขอกู้ทุกประเภท เอกสารขอกู้เพิ่มเติม คำขอสมัครใหม่ เป็นต้น สหกรณ์จะออกเลขหนังสือลงรับเฉพาะหนังสือที่ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น สำหรับเอกสารที่ส่งทางเครื่องโทรสาร (Fax) เมื่อสหกรณ์ได้รับเอกสารตัวจริงจึงจะออกเลขหนังสือลงรับ 
 
 
   

   
29333  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินประเภท กระแสรายวัน (ATM)  (0/5) แน็น ลาหมีด 02 มิ.ย. 2563
29332  ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  (1/34) อำภา คิดอ่าน 02 มิ.ย. 2563
29331  การตรวจสอบเอกสารกู้เงินโควิด  (1/156) นิคม ถิรพงศ์วัฒนา 02 มิ.ย. 2563
29330  สอบถามเรื่องการอนุมัติการพ้นสภาพสมาชิก  (1/102) รุ่งฟ้า อำพันธุ์ 02 มิ.ย. 2563
29329  ขอทราบสถานะการกู้โควิด 19 ค่ะ  (1/174) วลีกาญจน์ แกมแก้ว 02 มิ.ย. 2563
29328  โควิด  (1/107) กมลชนก คงแป้น 02 มิ.ย. 2563
29327  สอบถามเอกสารเงินกู้โควิด-19  (1/166) ปาณิสรา โกเอี้ยน 02 มิ.ย. 2563
29326  กู้เงินโควิด  (3/239) นิคม ถิรพงศ์วัฒนา 02 มิ.ย. 2563
29325  ประชุมวันไหนคะ  (1/319) ชไมพร ลักขษร 02 มิ.ย. 2563
29324    (0/11) ชไมพร ลักขษร 02 มิ.ย. 2563
   
 

 
 

 

 

 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ