ตอนนี้การเข้าดูข้อมูลส่วนตัวในห้องของสมาชิกใช้การได้แล้วครับ                 ก้าวสู่ทศวรรษที่สองด้วยความมั่นคง ดำรงธรรมาภิบาลเพื่อการเติมเต็มคุณภาพชีวิตและครอบครัว                                  สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน                                 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1                     สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง
Next
Previous
˹ѡ

การดาวน์โหลดอาจใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที

วันนี้: 1,233  
เมื่อวานนี้: 2,740  
เดือนนี้: 63,420  
เดือนที่แล้ว: 76,170  
ปีนี้: 776,911  
ปีที่แล้ว: 4,006,903  
ทั้งหมด: 11,573,031  

 
 
 รายละเอียดการหักค่าเบี้ยประกันภัยผู้ค้ำประกันจากเงินปันผลเฉลี่ยคืน ประจำปี 2558
โดย: admin วันที่:2016-08-31 08:04:28
 การคืนเงินสมาชิกในวันที่ 26 สิงหาคม 2559
โดย: admin วันที่:2016-08-29 03:54:02
 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุ้น แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559
โดย: admin วันที่:2016-08-18 05:24:19
 การเร่งรัดหนี้สินต่อลูกหนี้ค้างชำระของสหกรณ์
โดย: admin วันที่:2016-08-02 02:46:39
 เรื่องแนวทางการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก กรณีผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้
โดย: admin วันที่:2016-07-27 03:53:56
 
 
 รายชื่อผลการอนุมัติเงินสวัสดิการ (กรณีถึงแก่กรรม) ณ วันที่ 1 - 31 ก.ค.59
 รายชื่อผลการอนุมัติเงินสวัสดิการ (สมรส) ณ วันที่ 1 - 31 ก.ค.59
 รายชื่อผลการอนุมัติเงินสวัสดิการ (สมรส) ณ วันที่ 1 - 31 ส.ค.59
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) วันที่ 1 - 31 ก.ค.59
 รายชื่อผลการอนุมัติเงินสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 1 - 31 ก.ค. 59
 
 
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญครังที 8/2559 (วันที่ 27 กันยายน 2559)
 คำขอกู้เงินที่เอกสารไม่สมบูรณ์/มีปัญหา ณ วันที่ 1 ก.ย. - 15 ก.ย.59
 คำขอกู้เงินที่เอกสารไม่สมบูรณ์/มีปัญหา ณ วันที่ 16 ส.ค. - 31 ส.ค.59
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญครังที 7/2559 (วันที่ 26 สิงหาคม 2559)
 คำขอกู้เงินที่เอกสารไม่สมบูรณ์/มีปัญหา ณ วันที่ 1 ส.ค. - 15 ส.ค.59
 

   
17250  ทุนการศึกษาบุตร  (1/6) สุวัจจี นาคหมู 30 ก.ย. 2559
17249  สอบถามเอกสารขอรับทุนการศึกษาบุตร  (0/12) ลัดดา คุ้มสุวรรณ 30 ก.ย. 2559
17248  สวัสดิการการศึกษาบุตร  (1/38) พรรณภัทร เอี่ยมหน่อ 30 ก.ย. 2559
17247  การกู้หุ้น  (1/11) สมหมาย พรมเมล์ 29 ก.ย. 2559
17246  สอบถามสวัสดิการทุนการศึกษาบุตร  (1/120) นพนภี ยะปะนันท์ 29 ก.ย. 2559
17245  สอบถามเรื่องการย้ายสหกรณ์ค่ะ  (0/72) กนกนภา ซึ่งพรหม 29 ก.ย. 2559
17244  ขอสอบถามว่าเอกสารกู้สามัญถึงหรือยัง  (1/40) นนทพร ไชยสัตย์ 29 ก.ย. 2559
17243  เงินกู้ฉุกเฉิน  (3/164) ณฤทัย ทองเพ็ชร 28 ก.ย. 2559
17242  กู่ฉุกเฉิน  (1/53) ณภาวดี แม่นทอง 28 ก.ย. 2559
17241  กู้หุ้น  (1/77) ภคพร โนนกอง 28 ก.ย. 2559
   
 

 
 
   
 
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา
 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ