ก้าวสู่ทศวรรษที่สองด้วยความมั่นคง ดำรงธรรมาภิบาลเพื่อการเติมเต็มคุณภาพชีวิตและครอบครัว                                   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ได้เปิดทำการตามปกติและระบบการลงทะเบียนได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว                     สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน                                 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1                     สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง
Next
Previous
˹ѡ

heart การคิดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน

heart สมัครสมาชิกสมทบ

 จดหมายข่าว

 
วันนี้: 99  
เมื่อวานนี้: 2,872  
เดือนนี้: 8,586  
เดือนที่แล้ว: 70,790  
ปีนี้: 3,167,153  
ปีที่แล้ว: 3,255,149  
ทั้งหมด: 9,956,370  

 
 
 ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558
โดย: Nakhon วันที่:2015-08-26 08:46:07
 ขยายระยะเวลาเงินฝากออมทรัพย์ฉลองครบ 1 ทศวรรษ
โดย: Nakhon วันที่:2015-06-10 03:41:26
 การให้สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่ม
โดย: Nakhon วันที่:2015-06-10 03:25:46
 ประกาศ การจัดทำประกันภัยผู้ค้ำประกัน สำหรับเงินกู้สามัญ
โดย: Nakhon วันที่:2015-05-26 06:35:05
 ประกาศ การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2558
โดย: Nakhon วันที่:2015-05-20 06:50:17
 
 
 รายชื่อผลการอนุมัติเงินสวัสดิการสมรส ณ วันที่ 4 - 25 ส.ค. 58
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) วันที่ 4 - 14 ส.ค. 58
 รายชื่อผลการอนุมัติเงินสวัสดิกาคลอดบุตร ณ วันที่ 7 ก.ค. - 4 ส.ค. 58
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) วันที่ 18 ก.ค. - 3 ส.ค. 58
 รายชื่อผลการอนุมัติเงินสวัสดิการสมรส ณ วันที่ 7 ก.ค. - 3 ส.ค. 58
 
 
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญครังที 8/2558 วันที่ 24 ส.ค. 58
 ผลการอนุมัติปรับโครงสร้างหนี้รอบ ประจำเดือน สิงหาคม 2558
 คำขอกู้เงินที่เอกสารไม่สมบูรณ์/มีปัญหา ณ วันที่ 1 - 14 ส.ค. 58
 การเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันและการชำระรายเดือนในสัญญาเงินกู้สามัญ
 คำขอกู้เงินที่เอกสารไม่สมบูรณ์/มีปัญหา ณ วันที่ 1 - 31 ก.ค. 58
 

   
14847  การปรับโครงสร้างหนี้เป็นอย่างไรค่ะ / กู้ฉุกเฉิน  (0/50) อมรารัตน์ บุญภา 03 ก.ย. 2558
14846  การประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2558  (1/199) นาฎวลี คำแหงพล 03 ก.ย. 2558
14845  โอนเงินกู้ฉุกเฉิน  (2/124) สมพร ประกาศแก่นทราย 02 ก.ย. 2558
14844  สวัสดิการคลอดบุตร  (9/117) ประกาย มาตรา 02 ก.ย. 2558
14843  สอบถามเอกสารขอกู้สามัญ  (1/69) อิทธิยา ผูกฤทัย 02 ก.ย. 2558
14842  การขอขยายงวดการชำระเงินกู้สามัญ  (1/116) อภิสรา ร่มเย็น 02 ก.ย. 2558
14841  การขอขยายงวดการชำระเงินกู้สามัญ  (0/23) อภิสรา ร่มเย็น 02 ก.ย. 2558
14840  การขอขยายงวดการชำระเงินกู้สามัญ  (0/16) อภิสรา ร่มเย็น 02 ก.ย. 2558
14839  การขอขยายงวดการชำระเงินกู้สามัญ  (0/7) อภิสรา ร่มเย็น 02 ก.ย. 2558
14838  การขอขยายงวดการชำระเงินกู้สามัญ  (0/18) อภิสรา ร่มเย็น 02 ก.ย. 2558
   
 

 
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา
 

ไขข้องใจเรื่อง

เครดิตบูโร

เรามีคำตอบให้ท่านสมาชิก

 

        

การปรับอัตราการส่งค่าหุ้นรายเดือน

 

heart เพิ่มดอกเบี้ยเงินฝาก

     

heart การพิมพ์ใบเสร็จผ่าน WEB สหกรณ์

 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ