การหักเงินได้รายเดือนจากต้นสังกัด (ฏีกา) มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1    สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง      
Next
Previous
˹ѡ

กำลังอัพโหลดข้อมูล...

การดาวน์โหลดอาจใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที

วันนี้: 554  
เมื่อวานนี้: 3,590  
เดือนนี้: 90,915  
เดือนที่แล้ว: 72,435  
ปีนี้: 436,784  
ปีที่แล้ว: 1,010,804  
ทั้งหมด: 8,182,013  

 
 
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
โดย: Admin วันที่:2017-05-23 03:12:59
 ระเบียบว่าด้วยการให้สวัสดิการสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
โดย: Admin วันที่:2017-05-16 02:21:26
 ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2560
โดย: Admin วันที่:2017-05-16 02:14:19
 รายชื่อสมาชิกที่ยังไม่ได้ส่งแบบขอรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2559
โดย: Admin วันที่:2017-05-04 03:45:54
 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งแต่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์
โดย: Admin วันที่:2017-05-02 03:08:52
 
 
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สมรส) ณ วันที่ 31 มี.ค.60 - 26 เม.ย.60
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) วันที่ 31 มี.ค. - 30 เม.ย.60
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (กรณีเสียชีวิต) ณ วันที่ 24 มี.ค. - 25 เม.ย.60
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 24 มี.ค.-24 เม.ย. 2560
 รายชื่ออนุมัติเงินสงเคราะห์ฯ (อุทกภัย) ณ วันที่ 26 ม.ค.- 6 ก.พ.60
 
 
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญครังที 6/2560 (วันที่ 23 พฤษภาคม 2560)
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 1 - 30 เม.ย.60
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญครังที 4/2560 (วันที่ 19 เมษายน 2560)
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 1 - 31 มี.ค.60
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญครังที 3/2560 (วันที่ 14 มีนาคม 2560)
 

   
19152  สอบถามการอนุมัติกู้ฉุกเฉิน   (1/28) สุมินตรา กันทาหอม 24 พ.ค 2560
19151  สอบถามเอกสารเปลี่ยนแปลงคนค้ำ  (1/25) รัชนี ศรีเกิด 24 พ.ค 2560
19150  สอบถามการกู้เงินฉุกเฉินค่ะ  (1/45) ระวีวรรณ ขุดโพธิ์ 24 พ.ค 2560
19149  ส่งเอกสารเพิ่มกู้ฉุกเฉิน  (1/30) สุจิตราภรณ์ ทีน้ำคำ 24 พ.ค 2560
19148  การเพิ่มสิทธิ์และสวัสดิการของสมาชิกสมทบ  (1/48) นิวัตร แจ้งชาติ 24 พ.ค 2560
19147  กู้ฉุกเฉิน  (1/64) ขันติ กรโสภา 24 พ.ค 2560
19146  สอบถามการลาออก  (1/106) ณฐกมล ตาน้อย 24 พ.ค 2560
19145  สอบถามเรื่องการลาออก  (1/82) พัชรพงศ์ สุขดี 24 พ.ค 2560
19144  สอบถามเรื่องการขอลาออก  (1/92) เสาวณีย์ แก้วเกลี้ยง 23 พ.ค 2560
19143  ตรวจสอบรายละเอียดการชำระค่าหุ้น  (1/53) ภัทรวุฒิ สิงคร 23 พ.ค 2560
   
 

 
 
   
 
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสงกรานต์ 2560
 
   
 
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ประจำปี 2559 ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 
   
 
ประมวลภาพโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่การเงินผู้ทำหน้าที่หักเงินให้สหกรณ์ฯ วันที่ 7-8 ตุลาคม 2559
 
   
 
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา
 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ