ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483  เปิดให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ATM) วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมรับเงินกู้ครั้งละ 8 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมกดเงินข้ามจังหวัด และกดเงินต่างธนาคาร)   การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252    สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง      
Next
Previous
˹ѡ

การดาวน์โหลดอาจใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที

วันนี้: 589  
เมื่อวานนี้: 3,983  
เดือนนี้: 77,368  
เดือนที่แล้ว: 68,623  
ปีนี้: 532,578  
ปีที่แล้ว: 1,010,804  
ทั้งหมด: 8,277,807  

 
 
 ประกาศปรับปรุงอัพเดทหน้าจอการเข้าสู่ระบบสมาชิกสหกรณ์ฯ
โดย: Admin วันที่:2017-07-19 08:13:02
 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
โดย: Admin วันที่:2017-07-18 07:06:40
 แนวทางการปรับเปลี่ยนใบแจ้งหนี้ประจำเดือน
โดย: Admin วันที่:2017-07-05 03:14:17
 การเปิดใช้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวันผ่านบัญชีธนาคาร (เงินกู้ฉุกเฉินระบบ ATM)
โดย: Admin วันที่:2017-07-03 07:31:02
 การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ฯ
โดย: Admin วันที่:2017-07-03 02:31:25
 
 
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สมรส) ณ วันที่ 1-30 มิ.ย.60
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 17 มิ.ย.- 30 มิ.ย.60
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (กรณีเสียชีวิต) ณ วันที่ 1 - 31 พ.ค.60
 รายชื่ออนุมัติเงินสงเคราะห์ฯ (ประสบภัย) อนุมัติเดือน มิถุนายน 2560
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 25 พ.ค.- 16 มิ.ย.60
 
 
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญครังที 8/2560 (วันที่ 24 กรกฎาคม 2560)
 ผลการอนุมัติเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 1 - 30 มิ.ย.60
 ผลการอนุมัติเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ ประจำเดือนมิถุนายน 2560
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญครังที 7/2560 (วันที่ 26 มิถุนายน 2560)
 

   
19343  การแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์  (1/16) ประเพ็ญศรี รุ่งเรือง 24 ก.ค. 2560
19342  สอบถามการส่งเอกสารทุนการศึกษา  (1/31) จันทร์เพ็ญ ไชยมาตร 24 ก.ค. 2560
19341  สวัสดิการ  (1/20) สุวิทย์ เพชรดี 24 ก.ค. 2560
19340  ส่งเงินค่าหุ้น  (1/27) ธิดา ด้วงนุ้ย 24 ก.ค. 2560
19339  การแจ้งรายชื่อผู้รับผลประโยชน์  (1/22) อำนาจ ใยลีอ่าง 24 ก.ค. 2560
19338  สวัสดิการกรณีบิดาเสียชีวิต  (2/46) ธิดา ด้วงนุ้ย 24 ก.ค. 2560
19337  หน้าล็อกอิน Error ช่วยแก้ไขด้วยครับ  (1/48) ณรงค์ศักดิ์ คำภูมี 24 ก.ค. 2560
19336  สอบถามเรื่องกู้ฉุกเฉิน  (1/83) สุธิดา ไชยยา 24 ก.ค. 2560
19335  ทุนการศึกษาบุตร/การแจ้งขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น  (1/75) ดาราวรรณ วิสีปัตน์ 24 ก.ค. 2560
19334  ขอระงับการลาออก  (2/118) ธันยกร แก้วพลอย 24 ก.ค. 2560
   
 

 
 
   
 
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสงกรานต์ 2560
 
   
 
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ประจำปี 2559 ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 
   
 
ประมวลภาพโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่การเงินผู้ทำหน้าที่หักเงินให้สหกรณ์ฯ วันที่ 7-8 ตุลาคม 2559
 
   
 
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา
 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ