"ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"        ตอนนี้การเข้าดูข้อมูลส่วนตัวในห้องของสมาชิกใช้การได้แล้วครับ        สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน         สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1        สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง      
Next
Previous
˹ѡ

กำลังอัพโหลดข้อมูล...

การดาวน์โหลดอาจใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที

วันนี้: 46  
เมื่อวานนี้: 758  
เดือนนี้: 84,500  
เดือนที่แล้ว: 75,915  
ปีนี้: 160,415  
ปีที่แล้ว: 1,014,624  
ทั้งหมด: 11,971,159  

 
 
 ผลการเลือกตั้ง ประจำปี 2560
โดย: Admin วันที่:2017-02-15 07:24:29
 เปลี่่ยนแปลงเวลาให้บริการของสหกรณ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 17 ก.พ. 2560
โดย: Admin วันที่:2017-02-15 07:13:04
 การโอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2
โดย: Admin วันที่:2017-02-15 03:08:08
 วิธีคิดเงินปันผล-เฉลี่ยคืน
โดย: Admin วันที่:2017-02-14 08:58:42
 การหักค่าเบี้ยประกันชีวิตจากเงินปันผล-เฉลี่ยคืนประจำปี 2559
โดย: Admin วันที่:2017-02-14 07:48:37
 
 
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สมรส) ณ วันที่ 1 - 23 ม.ค.60
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) วันที่ 1 - 31 ธ.ค.59
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (กรณีเสียชีวิต) ณ วันที่ 1 - 31 ธ.ค.59
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (ศาสนา) ณ วันที่ 21 ธ.ค.59 - 16 ม.ค. 60
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 1 - 31 ธ.ค.59
 
 
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 16 - 31 ม.ค.60
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญครังที 1/2560 (วันที่ 27 มกราคม 2560)
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 1 - 15 ม.ค.60
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 16 - 30 ธ.ค.59
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญครังที 11/2559 (วันที่ 22 ธันวาคม 2559)
 

   
18388  อยากสอบถามเงินปันผลกับการหักเงินประกันชีวิตคะ  (0/19) กรองกมล สิทธิเกษร 19 ก.พ. 2560
18387  สหกรณ์มั่นคง ใครกันหนอมั่งคั่ง  (0/28) สมพร พลลาภ 19 ก.พ. 2560
18386  อายัดเงินปันผลเฉลี่ยคืน  (0/82) สมพร พลลาภ 18 ก.พ. 2560
18385  ส่งแบบยืนยันรับเงินปันผลประจำปี 2559  (0/43) ลดาวรรณ ตรีสุคนธ์ 18 ก.พ. 2560
18384  ส่งแบบแสดงความประสงค์ขอรับเงินปันผล 2559  (0/30) ธงรบ ศิระวงษ์ 17 ก.พ. 2560
18383  ขอสอบถามเงินปันผลคะยังไม่ได้รับโอนเลยคะ  (0/44) ดรรชนี นิลภาทย์ 17 ก.พ. 2560
18382  ยังไม่ได้เงินปันผลโอนเข้าบัญชีเลยค่ะ  (0/46) อินทิรา พุกงาม 17 ก.พ. 2560
18381  เงินเฉลี่ยคืนและเงินปัน  (0/92) บุญล้อม โล่ห์ทอง 17 ก.พ. 2560
18380  สอบถามคะ  (0/43) อภิวรรณ รัมพณีนิล 17 ก.พ. 2560
18379    (0/7) จันทรามาส แพเพชรทอง 17 ก.พ. 2560
   
 

 
 
   
 
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ประจำปี 2559 ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 
   
 
ประมวลภาพโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่การเงินผู้ทำหน้าที่หักเงินให้สหกรณ์ฯ วันที่ 7-8 ตุลาคม 2559
 
   
 
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา
 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ