[x] ปิดหน้าต่าง
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ได้เปิดทำการตามปกติและระบบการลงทะเบียนได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน                                        สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1
˹ѡ
 

heart สมัครสมาชิกสมทบ

 
 
วันนี้: 5,535  
เมื่อวานนี้: 6,204  
เดือนนี้: 109,712  
เดือนที่แล้ว: 611,636  
ปีนี้: 3,121,627  
ปีที่แล้ว: 1,974,496  
ทั้งหมด: 6,655,695  

 
 
 หลักเกณฑ์การยื่นกู้เงินสามัญโดยใช้ข้อมูลเครดิตของสมาชิกผู้กู้ (เครดิตบูโร)
โดย: Nakhon วันที่:2014-11-24 02:04:37
 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์
โดย: Nakhon วันที่:2014-11-04 02:23:26
 หลักเกณฑ์ในการอนุมัติให้สมาชิกกู้เงินสามัญโดยมีบุคคลค้ำประกันตามระเบียบว่าด้วยหุ้น
โดย: Nakhon วันที่:2014-10-29 07:04:51
 กำหนดให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์เป็นสถาบันการเงิน
โดย: Nakhon วันที่:2014-10-17 07:27:09
 แบบแสดงความประสงค์ขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2557
โดย: Nakhon วันที่:2014-10-15 04:11:41
 
 
 โอนเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2557
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) วันที่ 20 - 24 ต.ค. 57
 รายชื่อผลการอนุมัติเงินสวัสดิการคลอดบุตร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557
 รายชื่อผลการอนุมัติเงินสวัสดิการสมรส ณ วันที่ 11 กันยายน 2557
 โอนเงินสวัสดิการ (เพื่อบรรเทาสาธารณภัย)
 
 
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญครังที 16/2557 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญครังที 13/2557 และ 14/2557
 คำขอกู้เงินที่เอกสารไม่สมบูรณ์/มีปัญหา ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2557
 คำขอกู้เงินที่เอกสารไม่สมบูรณ์/มีปัญหา ณ วันที่ 19 กันยายน 2557
 เอกสารสมบูรณ์ลำดับรอการอนุมัติเงินกู้สามัญ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2557
 

 

   

 

คลิกที่นี่ เพื่อ Download แบบแสดงความประสงค์ขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2557

   

   
13370    (0/4) ชัชชาญาภัค สากระสันต์ 26 พ.ย. 2557
13369  เปลี่ยนค้ำกู้สามัญ 094-5571496 083-3129972  (0/4) ชัชชาญาภัค สากระสันต์ 26 พ.ย. 2557
13368  กรณีปิดบัญชีเงินกู้สามัญแล้วได้เงินประกันคืนหรือไม่  (0/17) อารยา โคสาดี 26 พ.ย. 2557
13367  ปิดเงินกู้สามัญแล้ว จะได้รับเงินประกันคืนหรือไม่  (1/46) อุทุมพร นนทสุต 26 พ.ย. 2557
13366  ครั้งที่ 15 หายไปไหนครับ  (0/42) โรมรัน ไม้แสนดี 26 พ.ย. 2557
13365  สอบถาม การเปลี่ยนชื่อ อบต. ยกฐานะเป็นเทศบาล  (0/28) วัชรินทร์ ปิติสิทธิ์ 26 พ.ย. 2557
13364  ปิดหนี้เงินกู้สามัญ  (1/89) ศิริรัตน์ ปลอดปล่อง 25 พ.ย. 2557
13363  สอบถามการหักเงินของ สสป.ท้องถิ่น  (0/69) สงกรานต์ พรมเสน 25 พ.ย. 2557
13362  ระบบโทรศัพท์ สหกรณ์ มีปัญหา โทรเข้าไม่ได้  (0/59) ชลัท เทพารักษ์ 25 พ.ย. 2557
13361  ต้องการทราบยอดเงินปันผลก่อนจะส่งใบยืนยันขอรับเงินปันผลค...  (1/208) มัจฉรี สำนักนิตย์ 25 พ.ย. 2557
   
 

 
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 

        

การปรับอัตราการส่งค่าหุ้นรายเดือน

 

 
 

heart เพิ่มดอกเบี้ยเงินฝาก

     

 
 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ