• 1
  • 2
  • 3
  • 4
˹ѡ

aa: 5,455  
เมื่อวานนี้: 7,433  
เดือนนี้: 121,148  
เดือนที่แล้ว: 138,398  
ปีนี้: 883,560  
ปีที่แล้ว: 2,301,547  
ทั้งหมด: 19,380,007  

 
 
  [ผลการอนุมัติ] สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ (กรณีสมาชิกลาออก) ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
โดย: admin
  [ผลการอนุมัติ] ผู้สมัครที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นสมาชิกสหกรณ์ ประจำเดือน เมษายน 2567
โดย: admin
  [ประกาศ] เชิญเข้าร่วมงานมุทิตาจิตสมาชิก สอ.อปท. ประจำปี 2567
โดย: admin
  [ประกาศ] รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการ
โดย: Admin
  [ประกาศ] รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง นิติกร
โดย: Admin
 
 
  ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนเมษายน 2567
  ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนมีนาคม 2567
  ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
  ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนมกราคม 2567
  ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนธันวาคม 2566
 
 
  ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2567
  ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2567
  แจ้งผลการอนุมัติเงินกู้สามัญ (ตัดรอบเอกสารวันที่ 30 เม.ย. 67)
  ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 2- 13 พฤษภาคม 2567
  แจ้งผลการอนุมัติเงินกู้สามัญ (ตัดรอบเอกสารวันที่ 30 เม.ย. 67)
 

 

 

 

   

 
  [News] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ประจำปี 2567(เพิ่มเติม2)
โดย: Admin
  [News] ประกาศหลักเกณฑ์การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับการสรรหาฯ เพื่อสังเกตุการณ์
โดย: Admin
  [News] ประกาศกำหนดสถานที่ควบคุมระบบและประมวลผลคะแนน
โดย: Admin
  [News] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ประจำปี 2567(เพิ่มเติม)
โดย: Admin
  [ประกาศ] รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ประจำปี 2567
โดย: Admin
   อ่านทั้งหมด

 
  ผลการอนุมัติสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
โดย: admin
  ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีบัญชี 2566
โดย: Admin
  สมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
โดย: Admin
  สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ยังไม่จัดส่งใบสมัคร
โดย: Admin
  สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมครั้งที่ 2 กรณีจัดส่งเอกสารไม่เรียบร้อย
โดย: Admin
   อ่านทั้งหมด

   
36949  การหักเงินกู้สามัญ  (0/98) ชนม์ณภัทร ทองสุข 24 พ.ค 2567
36948  โอนเงินกู้สามัญวันไหนคะ  (2/276) ปัณณธร แก้ววิชิต 24 พ.ค 2567
36947  เงินกู้สามัญรอบนี้ประชุมวันที่เท่าไรครับ  (1/280) เจษฎา คณะหนู 23 พ.ค 2567
36946  แลกค้ำ  (0/102) ศศิธร สิริศิระประภากุล 23 พ.ค 2567
36945  ใบแจ้งหนี้ประจำเดือน  (3/1e3) รจนา โพธิ์พรม 21 พ.ค 2567
   
 

 
   
  ดูทั้งหมด
 


  นายพิพัฒน์  วรสิทธิดำรง
   
ประธานกรรมการ ชุดที่ 20


 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ