ก้าวสู่ทศวรรษที่สองด้วยความมั่นคง ดำรงธรรมาภิบาลเพื่อการเติมเต็มคุณภาพชีวิตและครอบครัว                                   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ได้เปิดทำการตามปกติและระบบการลงทะเบียนได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว                     สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน                                 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1                     สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง
Next
Previous
˹ѡ

 การเงิน อปท.

      

 

 

heart การคิดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน

 

heart สมัครสมาชิกสมทบ

ไขข้องใจเรื่อง

เครดิตบูโร

เรามีคำตอบให้ท่านสมาชิก

 

 
วันนี้: 407  
เมื่อวานนี้: 2,275  
เดือนนี้: 22,796  
เดือนที่แล้ว: 321,883  
ปีนี้: 3,503,246  
ปีที่แล้ว: 3,255,149  
ทั้งหมด: 10,292,463  

 
 
 การเรียกเก็บเงินประกันเพิ่ม (เบี้ยประกันผู้ค้ำ)
โดย: Nakhon วันที่:2015-10-02 02:15:20
 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์
โดย: Nakhon วันที่:2015-09-09 03:13:33
 ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558
โดย: Nakhon วันที่:2015-08-26 08:46:07
 ขยายระยะเวลาเงินฝากออมทรัพย์ฉลองครบ 1 ทศวรรษ
โดย: Nakhon วันที่:2015-06-10 03:41:26
 การให้สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่ม
โดย: Nakhon วันที่:2015-06-10 03:25:46
 
 
 สวัสดิการ(บำเหน็จสมาชิก) ประจำปี 2558
 รายชื่อผลการอนุมัติเงินสวัสดิการสมรส ณ วันที่ 26 ส.ค. - 21 ก.ย. 58
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) วันที่ 4 - 11 ก.ย. 58
 รายชื่อผลการอนุมัติเงินสวัสดิกาคลอดบุตร ณ วันที่ 5 ส.ค. - 18 ก.ย. 58
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) วันที่ 26 ส.ค. - 3 ก.ย. 58
 
 
 ผลอนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำ ขยายงวดชำระและเพิ่มเงินชำระรายเดือน เงินกู้สามัญ รอบเดือน กันยายน 2558
 คำขอกู้เงินที่เอกสารไม่สมบูรณ์/มีปัญหา ณ วันที่ 1 - 30 ก.ย. 58
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญครังที 9/2558 วันที่ 25 กันยายน 58
 คำขอกู้เงินที่เอกสารไม่สมบูรณ์/มีปัญหา ณ วันที่ 1 - 15 ก.ย. 58
 การเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันและการชำระรายเดือนในสัญญาเงินกู้สามัญ
 

   
15026  กู้ฉุกเฉิน  (1/61) วิไลลักษณ์ เกษตรเอี่ยม 09 ต.ค. 2558
15025  การโอนเงินให้สมาชิกผู้ที่ลาออก  (1/48) วิภาภรณ์ บุษบรรณ์ 09 ต.ค. 2558
15024  กู้ฉุกเฉิน  (1/48) ราเชนทร์ สินมั่น 09 ต.ค. 2558
15023  อยากทราบที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารกู้เงินคะ  (0/27) วรรณา ยิ้มเยื้อน 09 ต.ค. 2558
15022  หาคนเข้ากลุ่มค้ำ  (1/47) กันตินันท์ เทือกสุบรรณ 09 ต.ค. 2558
15021  ส่งเอกสารเพิ่มเติมกู้สามัญ  (0/32) กันตภณ เรืองแก้ว 09 ต.ค. 2558
15020  กู้ฉุกเฉิน  (0/66) เอื้อการย์ พึ่งไชย 08 ต.ค. 2558
15019  ตัดยอดเงินปันผล เมื่อไหร่ครับ  (0/148) สมชาย เรืองศรี 08 ต.ค. 2558
15018  วันโอนเงินสมาชิกที่ลาออกประจำเดือน กันยายน  (3/109) พีรศักดิ์ กองแก้ว 08 ต.ค. 2558
15017  การกรอกแบบฟอร์มกู้สามัญ  (0/98) สุลักษณ์ ว่องไว 08 ต.ค. 2558
   
 

 
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา
 

 จดหมายข่าว

 

heart เพิ่มดอกเบี้ยเงินฝาก

     

heart การพิมพ์ใบเสร็จผ่าน WEB สหกรณ์

 

การปรับอัตราการส่งค่าหุ้นรายเดือน

 

 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ