ก้าวสู่ทศวรรษที่สองด้วยความมั่นคง ดำรงธรรมาภิบาลเพื่อการเติมเต็มคุณภาพชีวิตและครอบครัว                                   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ได้เปิดทำการตามปกติและระบบการลงทะเบียนได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว                     สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน                                 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1                     สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง
Next
Previous
˹ѡ

 การเงิน อปท.

      

 

 

heart การคิดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน

 

heart สมัครสมาชิกสมทบ

วันนี้: 476  
เมื่อวานนี้: 3,037  
เดือนนี้: 75,190  
เดือนที่แล้ว: 370,776  
ปีนี้: 3,926,416  
ปีที่แล้ว: 3,255,149  
ทั้งหมด: 10,715,633  

 
 
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาสมาชิกสัญจรประจำปี 2558 จ.เชียงใหม่
โดย: Nakhon วันที่:2015-11-27 01:54:47
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
โดย: Nakhon วันที่:2015-11-23 03:46:44
 แบบแสดงความประสงค์ขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2558
โดย: Nakhon วันที่:2015-11-20 08:16:21
 ประกาศรายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2558
โดย: webAdmin วันที่:2015-11-02 10:09:51
 การเรียกเก็บเงินประกันเพิ่ม (เบี้ยประกันผู้ค้ำ)
โดย: Nakhon วันที่:2015-10-02 02:15:20
 
 
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (ศาสนา) โอนเงินวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) วันที่ 28 ต.ค. - 5 พ.ย. 58
 รายชื่อผลการอนุมัติเงินสวัสดิการสมรส ณ วันที่ 16 ต.ค. - 5 พ.ย. 58
 รายชื่อผลการอนุมัติเงินสวัสดิกาคลอดบุตร ณ วันที่ 8 - 27 ต.ค. 58
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) วันที่ 16 - 27 ตุลาคม 58
 
 
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญครังที 11/2558 วันที่ 19 พฤศจิกายน 58
 คำขอกู้เงินที่เอกสารไม่สมบูรณ์/มีปัญหา ณ วันที่ 1 - 16 พ.ย. 58
 คำขอกู้เงินที่เอกสารไม่สมบูรณ์/มีปัญหา ณ วันที่ 1 - 31 ต.ค. 58
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญครังที 10/2558 วันที่ 19 ตุลาคม 58
 คำขอกู้เงินที่เอกสารไม่สมบูรณ์/มีปัญหา ณ วันที่ 1 - 15 ต.ค. 58
 

   
15285  สอบถามกู้ฉุกเฉินครับ  (0/23) นวพล ทนันชัย 27 พ.ย. 2558
15284  เรื่องกู้สามัญ  (0/44) รจนา สีหราช 27 พ.ย. 2558
15283  กู้เงินฉุกเฉิน  (0/32) ฐนิสา โกสุมสัย 27 พ.ย. 2558
15282  เงินกู้ฉุกเฉินผ่าน ATM   (1/104) รัชนี ศักดิ์สอ 27 พ.ย. 2558
15281  อยากทราบวิธีคิดเงินเฉลี่ยคืนคะ  (1/111) ศุภวรรณ เกิดสุข 27 พ.ย. 2558
15280  teamviewe 3  (0/54) webadmin  27 พ.ย. 2558
15279  เงินกู้ฉุกเฉิน   (0/59) อุมาภรณ์ แพทย์สันเทียะ 27 พ.ย. 2558
15278  ขอรับเงินปันผลเฉลี่ยคืน ประจำปี 2558  (1/204) มาลัย จันทร์อ่อน 26 พ.ย. 2558
15277  ขอรับเงินปันผลเฉลี่ยคืน ประจำปี 2558  (1/276) สำรวม โยธคง 26 พ.ย. 2558
15276  การขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี ๒๕๕๘  (0/191) ณัฐพล ชูละออง 26 พ.ย. 2558
   
 

 
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา
 

 จดหมายข่าว

 

heart เพิ่มดอกเบี้ยเงินฝาก

     

heart การพิมพ์ใบเสร็จผ่าน WEB สหกรณ์

 

การปรับอัตราการส่งค่าหุ้นรายเดือน

 

 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ