สมาชิกสามารถสอบถามรายละเอียดใบแจ้งหนี้ประจำเดือน ได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483  เปิดให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ATM) วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมรับเงินกู้ครั้งละ 8 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมกดเงินข้ามจังหวัด และกดเงินต่างธนาคาร)   การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252    สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง      
Next
Previous
˹ѡ

การดาวน์โหลดอาจใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที

วันนี้: 506  
เมื่อวานนี้: 4,457  
เดือนนี้: 47,458  
เดือนที่แล้ว: 80,301  
ปีนี้: 931,884  
ปีที่แล้ว: 1,010,804  
ทั้งหมด: 8,677,113  

 
 
 ผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจำปี 2560
โดย: Admin วันที่:2017-12-13 10:56:09
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ เมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2560
โดย: Admin วันที่:2017-12-07 02:40:11
 ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2560
โดย: Admin วันที่:2017-12-04 09:10:46
 การสรรหาสำนักงานทนายความเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดี
โดย: Admin วันที่:2017-11-14 07:27:29
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560
โดย: Admin วันที่:2017-10-27 02:50:42
 
 
 ผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจำปี 2560
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (ศาสนา) ณ วันที่ 1 ก.ย.-30 พ.ย.60
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สมรส) ณ วันที่ 1-30 พ.ย.60
 รายชื่ออนุมัติเงินสงเคราะห์ กรณีประสบภัย รอบที่ 7 เดือนพฤศจิกายน 2560
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (กรณีเสียชีวิต) รอบวันที่ 1-31 ต.ค.2560
 
 
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 12/2560 (วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560)
 ผลการอนุมัติเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 1-31 ตุลาคม 2560
 ผลการอนุมัติเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ ประจำเดือนตุลาคม 2560
 

   
20632  เอกสารรับเงินปันผล  (0/9) นฤมล เทียนเงิน 18 ธ.ค. 2560
20631  การประชุมคณะกรรมการ  (0/22) รจรินทร์ ริมสกุล 18 ธ.ค. 2560
20630  การเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน  (0/11) ปาณิสรา ขัดคำกอง 18 ธ.ค. 2560
20629  ขอรับเงินสวัสดิการสำเร็จการศึกษารหัส 056195  (0/22) อฐพรรณ ฉ่ำเฉลิม 18 ธ.ค. 2560
20628  ติดตามเงินกู้กับผู้กู้ด้วยค่ะ ผู้ค้ำเดือดร้อนมากค่ะ  (2/70) วาริณี บัวขาว 18 ธ.ค. 2560
20627  กู้ฉุกเฉิน  (0/23) วาริณี บัวขาว 18 ธ.ค. 2560
20626  สมาชิกหมายเลข 022662 จัดส่งเอกสารขอรับเงินปันผล และเอกส...  (0/34) ชีวัน ไฮดำ 18 ธ.ค. 2560
20625  เอกสารขอลาออก  (0/26) จิราพร เหมืองทอง 18 ธ.ค. 2560
20624  ทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2560  (0/108) จิตรา หนูแก้ว 18 ธ.ค. 2560
20623  การส่งเงินเอกสารรับเงินปันผล  (0/97) นิวัตร แจ้งชาติ 18 ธ.ค. 2560
   
 

 
 
   
 
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสงกรานต์ 2560
 
   
 
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ประจำปี 2559 ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 
   
 
ประมวลภาพโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่การเงินผู้ทำหน้าที่หักเงินให้สหกรณ์ฯ วันที่ 7-8 ตุลาคม 2559
 
   
 
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา
 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ