ตอนนี้การเข้าดูข้อมูลส่วนตัวในห้องของสมาชิกใช้การได้แล้วครับ                 ก้าวสู่ทศวรรษที่สองด้วยความมั่นคง ดำรงธรรมาภิบาลเพื่อการเติมเต็มคุณภาพชีวิตและครอบครัว                                  สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน                                 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1                     สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง
Next
Previous
˹ѡ

การดาวน์โหลดอาจใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที

วันนี้: 938  
เมื่อวานนี้: 2,534  
เดือนนี้: 938  
เดือนที่แล้ว: 95,330  
ปีนี้: 397,200  
ปีที่แล้ว: 4,006,903  
ทั้งหมด: 11,193,320  

 
 
 การเสนอให้บริการประกันชีวิตกลุ่ม หรือประกันภัยผู้ค้ำประกันกับสมาชิกสหกรณ์ฯ
โดย: admin วันที่:2016-02-16 07:33:18
 รายงานเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2558 (ข้อมูลล่าสุด 19 ก.พ. 59)
โดย: Admin วันที่:2016-02-14 06:18:33
 หนังสือเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
โดย: Nakhon วันที่:2016-02-05 10:34:51
 รายชื่อ เลขประจำตัว และสังกัดของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ
โดย: Nakhon วันที่:2016-02-02 09:22:27
 เรื่องว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) 2559
โดย: Nakhon วันที่:2016-01-29 09:23:58
 
 
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) วันที่ 1 - 14 มี.ค 59
 รายชื่อผลการอนุมัติเงินสวัสดิกาคลอดบุตร ณ วันที่ 1 - 10 มี.ค. 59
 สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว (กรณีถึงแก่กรรม) รอบวันที่ 19 ก.พ.-14 มี.ค.59
 รายชื่อผลการอนุมัติเงินสวัสดิการสมรส ณ วันที่ 1 - 11 มี.ค. 59
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) วันที่ 13 - 29 ก.พ. 59
 
 
 คำขอกู้เงินที่เอกสารไม่สมบูรณ์/มีปัญหา ณ วันที่ 1 - 29 ก.พ. 59
 ผลอนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำ ขยายงวดชำระและเพิ่มเงินชำระรายเดือน เงินกู้สามัญ รอบเดือน ม.ค. 59
 คำขอกู้เงินที่เอกสารไม่สมบูรณ์/มีปัญหา ณ วันที่ 1 - 16 ม.ค. 59
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญครังที 1/2559 วันที่ 15 มกราคม 59
 ผลอนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำ ขยายงวดชำระและเพิ่มเงินชำระรายเดือน เงินกู้สามัญ รอบเดือน ธ.ค. 58
 

   
16126  สวัสดิการทุนการศึกษาบุตร  (0/42) สุภาพร แรตเจริญ 29 เม.ย. 2559
16125  กำหนดการโอนเงินกู้สามัญ  (0/167) วนิดา เดชผล 29 เม.ย. 2559
16124  กู้ฉุกเฉิน  (3/119) อภิวรรณ รัมพณีนิล 29 เม.ย. 2559
16123  การขอกู้เงินสามัญ  (0/118) อมรารัตน์ บุญภา 29 เม.ย. 2559
16122  ส่งเอกสารเพิ่มเติม  (0/42) จันทร์รัตน์ ไกรยา 29 เม.ย. 2559
16121  กู้สามัญ  (1/230) ภคพร โนนกอง 29 เม.ย. 2559
16119  สอบถามเงินกู้สามัญ  (1/209) พรรณนิภา สละ 29 เม.ย. 2559
16118  โอนเงินกู้สามัญ  (1/231) วิมลศรี จันทร์เพชร 29 เม.ย. 2559
16117  การพิจารณาการกู้สามัญ  (1/240) นัญชิตยากร เพชรสมพานต์ 29 เม.ย. 2559
16116  ส่งรายละเอียดโอนเงินชำระหนี้เพิ่มเติม  (1/95) จันทร์รัตน์ ไกรยา 28 เม.ย. 2559
   
 

 
 
   
 
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา
 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ