ก้าวสู่ทศวรรษที่สองด้วยความมั่นคง ดำรงธรรมาภิบาลเพื่อการเติมเต็มคุณภาพชีวิตและครอบครัว                                   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ได้เปิดทำการตามปกติและระบบการลงทะเบียนได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว                     สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน                                 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1                     สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง
Next
Previous
˹ѡ

heart การคิดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน

heart สมัครสมาชิกสมทบ

 จดหมายข่าว

 
วันนี้: 2,363  
เมื่อวานนี้: 3,540  
เดือนนี้: 11,519  
เดือนที่แล้ว: 67,524  
ปีนี้: 3,099,296  
ปีที่แล้ว: 3,255,149  
ทั้งหมด: 9,888,513  

 
 
 รายชื่อสมาชิกที่ถูกให้ออก โอนเงิน 16 กรกฎาคม 58
โดย: Nakhon วันที่:2015-07-17 02:50:16
 ขยายระยะเวลาเงินฝากออมทรัพย์ฉลองครบ 1 ทศวรรษ
โดย: Nakhon วันที่:2015-06-10 03:41:26
 การให้สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่ม
โดย: Nakhon วันที่:2015-06-10 03:25:46
 ประกาศ การจัดทำประกันภัยผู้ค้ำประกัน สำหรับเงินกู้สามัญ
โดย: Nakhon วันที่:2015-05-26 06:35:05
 ประกาศ การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2558
โดย: Nakhon วันที่:2015-05-20 06:50:17
 
 
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) วันที่ 7 - 17 ก.ค. 58
 รายชื่อผลการอนุมัติเงินสวัสดิการสมรส ณ วันที่ 27 มิ.ย. - 7 ก.ค. 58
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) วันที่ 26 มิ.ย. - 6 ก.ค. 58
 รายชื่อผลการอนุมัติเงินสวัสดิกาคลอดบุตร ณ วันที่ 22 มิ.ย. - 6 ก.ค. 58
 รายชื่อผลการอนุมัติเงินสวัสดิการสมรส ณ วันที่ 12 - 26 มิ.ย. 58
 
 
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญครังที 7/2558 วันที่ 29 ก.ค. 58
 ผลการอนุมัติปรับโครงสร้างหนี้รอบ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
 คำขอกู้เงินที่เอกสารไม่สมบูรณ์/มีปัญหา ณ วันที่ 1 - 17 ก.ค. 58
 โอนเงินครั้งที่ 3 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญครังที 6/2558 วันที่ 22 มิ.ย. 58
 โอนเงินครั้งที่ 2 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญครังที 6/2558 วันที่ 22 มิ.ย. 58
 

   
14706  สอบถามปัญหาการขอรับเงินสำเร็จการศึกษา ป.โท ค่ะ  (0/24) ดลวรรณ เวียงนาค 05 ส.ค. 2558
14705  ทุนการศึกษา  (1/57) ขวัญเมือง ภักดียุทธ 05 ส.ค. 2558
14704  ขอทราบรายการตัดเงินรอจ่ายคืนชำระ  (0/52) ทิพยาภรณ์ อุดมลาภ 04 ส.ค. 2558
14703  สอบถามเรื่องย้ายต้นสังกัด  (1/38) นงเยาว์ วันชู 04 ส.ค. 2558
14702  สวัสดิการ การคลอดบุตร  (1/32) กัญวัฒน์ ชะนะชัย 04 ส.ค. 2558
14701  โอน(ย้าย)หน่วยงาน  (1/61) แสงทอง อินธิแสง 04 ส.ค. 2558
14700  โอน(ย้าย)หน่วยงาน  (0/34) แสงทอง อินธิแสง 04 ส.ค. 2558
14699  ทุน ปี 58  (1/209) สมาน ศรีโยธา 04 ส.ค. 2558
14698  กู้สามัญ  (2/182) รจนา สีหราช 03 ส.ค. 2558
14697   สวัสดิการคลอดบุตร  (2/64) ณัฐรกรณ์ จิตตรง 03 ส.ค. 2558
   
 

 
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา
 

ไขข้องใจเรื่อง

เครดิตบูโร

เรามีคำตอบให้ท่านสมาชิก

 

        

การปรับอัตราการส่งค่าหุ้นรายเดือน

 

heart เพิ่มดอกเบี้ยเงินฝาก

     

heart การพิมพ์ใบเสร็จผ่าน WEB สหกรณ์

 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ