Next
Previous
˹ѡ

วันนี้: 2,162  
เมื่อวานนี้: 2,302  
เดือนนี้: 24,088  
เดือนที่แล้ว: 148,618  
ปีนี้: 1,195,291  
ปีที่แล้ว: 2,016,411  
ทั้งหมด: 17,390,191  

 
 
 เอกสารประกอบการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
โดย: Admin วันที่:2023-05-24 14:54:27
 ประกาศบัญชีรายชื่อการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
โดย: Admin วันที่:2023-05-22 17:12:42
 ประกาศหลักเกณฑ์ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจำปี 2566
โดย: Admin วันที่:2023-05-18 16:18:37
 ประกันชีวิต สำหรับสมาชิกที่กู้เงินกับสอ.อปท.
โดย: Admin วันที่:2023-05-16 09:39:33
 กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
โดย: Admin วันที่:2023-05-15 16:22:10
 
 
 ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนเมษายน 2566
 ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนมีนาคม 2566
 ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนมีนาคม 2566
 ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนมีนาคม(เพิ่มเติม) 2566
 ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
 
 
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) รอบเอกสารวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 66
 แจ้งผลการอนุมัติเงินกู้สามัญและเงินกู้สามัญโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต(ตัดรอบเอกสารวันที่ 15 พ.ค.66)
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) รอบเอกสารวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 66
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) รอบเอกสารวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 66
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) รอบเอกสารวันที่ 19 - 22 พฤษภาคม 66
 

 

                    

                    

 

   

 
 [update] ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการดำเนินการ
โดย: Admin วันที่:2023-03-27 09:56:50
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เรื่อง กําหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผลฯ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
โดย: admin วันที่:2022-03-05 13:40:59
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เรื่อง กําหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผลฯ (เพิ่มเติม)
โดย: admin วันที่:2022-03-04 20:13:16
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เรื่อง กําหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผล การลงคะแนนสรรหาฯ
โดย: admin วันที่:2022-03-04 20:09:26
 ขอเชิญแสดงความเห็นในหัวข้อ "การรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การสรรหา"
โดย: admin วันที่:2022-03-02 10:27:00
   อ่านทั้งหมด

 
 สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมครั้งที่ 2 กรณีจัดส่งเอกสารไม่เรียบร้อย
โดย: Admin วันที่:2023-05-19 09:39:34
 สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม กรณีจัดส่งเอกสารไม่เรียบร้อย
โดย: Admin วันที่:2023-05-09 21:53:20
 สมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
โดย: Admin วันที่:2023-03-28 15:16:09
 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีบัญชี 2565
โดย: admin วันที่:2023-01-31 18:14:51
 ผลอนุมัติสมัครสมาชิกใหม่ ฌาปนกิจสงเคราะห์
โดย: admin วันที่:2023-03-28 11:27:27
   อ่านทั้งหมด

   
35696  สอบถามเจ้าหน้าที่  (0/15) นัฐฐากรณ์ โคตะนนท์ 06 มิ.ย. 2566
35695  จะเปิดให้ซื้อทุนเรือนหุ้นอีกเมื่อไหร่คะ  (0/14) ศิริพร โรจน์ทองคำ 06 มิ.ย. 2566
35694  ใบเสร็จลงวันที่ 6 มิ.ย 66 คืออะไรค่ะ  (1/52) ธัญญลักษณ์ จะแรบรัมย์ 06 มิ.ย. 2566
35693  เงินกู้พัฒนาชีวิต  (1/63) ธัญนิศญาน์ เชียงขวาง 05 มิ.ย. 2566
35692  ใบเสร้จรับเงิน  (0/77) อัญญารัตน์ มูลสูตร 03 มิ.ย. 2566
   
 

 
   
  ดูทั้งหมด
 


             นายวีระ  สายลุน 
  ประธานกรรมการ สอ.อปท. ชุดที่ ๑๙ 

        
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ