สมาชิกสามารถสอบถามรายละเอียดใบแจ้งหนี้ประจำเดือน ได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483  เปิดให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ATM) วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมรับเงินกู้ครั้งละ 8 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมกดเงินข้ามจังหวัด และกดเงินต่างธนาคาร)   การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252    สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง      
Next
Previous
˹ѡ

การดาวน์โหลดอาจใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที

วันนี้: 4,625  
เมื่อวานนี้: 4,882  
เดือนนี้: 73,253  
เดือนที่แล้ว: 96,869  
ปีนี้: 625,332  
ปีที่แล้ว: 1,010,804  
ทั้งหมด: 8,370,561  

 
 
 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2560
โดย: Admin วันที่:2017-08-07 06:47:37
 แจ้งการโอนเงินคืนค่าหุ้นสะสม กรณีสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ
โดย: Admin วันที่:2017-08-03 02:57:11
 สอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน (ครั้งที่ 2)
โดย: Admin วันที่:2017-08-01 03:49:00
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ (วันที่ 25 กรกฎาคม 2560)
โดย: Admin วันที่:2017-07-27 03:03:39
 ประกาศปรับปรุงอัพเดทหน้าจอการเข้าสู่ระบบสมาชิกสหกรณ์ฯ
โดย: Admin วันที่:2017-07-19 08:13:02
 
 
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (กรณีเสียชีวิต) ณ วันที่ 1 มิ.ย. - 30 มิ.ย.60
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) วันที่ 26 มิ.ย. - 31 ก.ค.60
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 1- 31 ก.ค.60
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สมรส) ณ วันที่ 1-31 ก.ค.60
 รายชื่ออนุมัติเงินสงเคราะห์ฯ (ประสบภัย) รอบที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2560
 
 
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 1 - 31 ก.ค.60
 คำขอปรับโครงสร้างหนี้ เอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 1 พ.ค.-16 ก.ค.60
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญครังที 8/2560 (วันที่ 24 กรกฎาคม 2560)
 ผลการอนุมัติเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 1 - 30 มิ.ย.60
 

   
19646  กู้หุ้น  (0/20) อุไรวรรณ มณีวงศ์ 23 ส.ค. 2560
19645  ทุนการศึกษา  (1/99) พัทธนันท์ นนท์ตา 23 ส.ค. 2560
19644  สอบถามเรื่องสมาชิกสมทบ  (1/54) เฉลา มากแก้ว 23 ส.ค. 2560
19643  หักค่าหุ้นสหกรณ์  (2/128) พีรนุช กลิ่นแค 23 ส.ค. 2560
19642  สอบถามเอกสารทุนการศีกษาบุตร  (1/131) บัวพัน มั่นยืน 23 ส.ค. 2560
19641  สอบถามเรื่องการหักเงินค่าหุ้น  (1/116) พิเชษฐ์ ศรีจันทร์ 23 ส.ค. 2560
19640  ขอทราบสถานะการค้ำประกัน  (1/66) โสภณ แบ่งรัมย์ 23 ส.ค. 2560
19639  เอกสารขอกู้สามัญ  (1/50) กรรณิกา ตรีรัตน์ 23 ส.ค. 2560
19638  ส่งเอกสารขอรับทุน  (2/62) เบญจมาศ สิบทัศน์ 23 ส.ค. 2560
19637  ลาออก  (2/83) ธิดารัตน์ ใจกลม 22 ส.ค. 2560
   
 

 
 
   
 
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสงกรานต์ 2560
 
   
 
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ประจำปี 2559 ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 
   
 
ประมวลภาพโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่การเงินผู้ทำหน้าที่หักเงินให้สหกรณ์ฯ วันที่ 7-8 ตุลาคม 2559
 
   
 
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา
 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ