สมาชิกสามารถสอบถามรายละเอียดใบแจ้งหนี้ประจำเดือน ได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483  เปิดให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ATM) วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมรับเงินกู้ครั้งละ 8 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมกดเงินข้ามจังหวัด และกดเงินต่างธนาคาร)   การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252    สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง      
Next
Previous
˹ѡ

การดาวน์โหลดอาจใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที

วันนี้: 2,941  
เมื่อวานนี้: 3,203  
เดือนนี้: 35,480  
เดือนที่แล้ว: 79,902  
ปีนี้: 769,680  
ปีที่แล้ว: 1,010,804  
ทั้งหมด: 8,514,909  

 
 
 การสรรหาบริษัทประกันชีวิตสมาชิกผู้ขอกู้เงินของสมาชิกสหกรณ์ฯ
โดย: Admin วันที่:2017-10-06 02:41:38
 ชี้แจงสิทธิและผลลัพธ์ ที่สมาชิกชำระตามยอดเรียกเก็บขั้นต่ำ หรือชำระต่ำกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำ
โดย: Admin วันที่:2017-10-02 07:17:39
 ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2560
โดย: Admin วันที่:2017-10-02 06:39:16
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560
โดย: Admin วันที่:2017-10-02 03:45:11
 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุ้น แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560
โดย: Admin วันที่:2017-09-12 07:23:44
 
 
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (กรณีเสียชีวิต) ณ วันที่ 27 ก.ค. - 24 ส.ค.60
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 1- 31 ส.ค.60
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สมรส) ณ วันที่ 1-31 ส.ค.60
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) วันที่ 1 - 31 ส.ค.60
 รายชื่ออนุมัติเงินสงเคราะห์ฯ (ประสบภัย) รอบที่ 5 เดือนสิงหาคม 2560
 
 
 คำขอกู้เงิน เอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 1-29 กันยายน 2560
 ผลการอนุมัติเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ ประจำเดือนกันยายน 2560
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 10/2560 (วันที่ 25 กันยายน 2560)
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 1 - 31 ส.ค.60
 ผลการอนุมัติเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
 

   
20109  เอกสารปรับโครงสร้างหนี้  (1/10) รัชนี สมรูป 17 ต.ค. 2560
20108  ส่งเอกสารกู้เงินสามัญ  (1/9) วิชยุตม์พงศ์ ผู้มีสัตย์ 17 ต.ค. 2560
20107  ฝากเงินอยู่ดีๆ..............คณะกรรมการสหกรณ์ชุดนี้เอาKu...  (1/86) ศราวุธ ศิริกำเนิด 17 ต.ค. 2560
20106  ผลการลาออก  (1/39) สุเมธี ไชยเสริม 17 ต.ค. 2560
20105  ส่งใบลาออก  (1/32) วิจิตรา สุนทวงษ์ 17 ต.ค. 2560
20104  กู้ฉุกเฉิน  (1/64) นันท์นภัสร์ จันภักษานนท์ 17 ต.ค. 2560
20103  ส่งเอกสารขอรับเงินสวัสดิการกรณี(เสียชีวิต)  (1/28) ภัทราพร ผลจันทร์งาม 17 ต.ค. 2560
20102  ส่งเอกสารลาออก  (1/65) ชัยรัติ แสงเพ็ชร 16 ต.ค. 2560
20101  สวัสดิการประสบสาธารณภัย  (1/47) เบญจมาภรณ์ วงศ์กาฬสินธุ์ 16 ต.ค. 2560
20098  กู้ฉุกเฉิน  (1/119) วิมลรัตน์ พลเศษ 16 ต.ค. 2560
   
 

 
 
   
 
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสงกรานต์ 2560
 
   
 
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ประจำปี 2559 ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 
   
 
ประมวลภาพโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่การเงินผู้ทำหน้าที่หักเงินให้สหกรณ์ฯ วันที่ 7-8 ตุลาคม 2559
 
   
 
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา
 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ