ตอนนี้การเข้าดูข้อมูลส่วนตัวในห้องของสมาชิกใช้การได้แล้วครับ                 ก้าวสู่ทศวรรษที่สองด้วยความมั่นคง ดำรงธรรมาภิบาลเพื่อการเติมเต็มคุณภาพชีวิตและครอบครัว                                  สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน                                 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1                     สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง
Next
Previous
˹ѡ

การดาวน์โหลดอาจใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที

วันนี้: 62  
เมื่อวานนี้: 860  
เดือนนี้: 74,389  
เดือนที่แล้ว: 95,330  
ปีนี้: 470,651  
ปีที่แล้ว: 4,006,903  
ทั้งหมด: 11,266,771  

 
 
 ประกาศการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจำปี 2559
โดย: Admin วันที่:2016-05-17 07:22:58
 การเสนอให้บริการประกันชีวิตกลุ่ม หรือประกันภัยผู้ค้ำประกันกับสมาชิกสหกรณ์ฯ
โดย: admin วันที่:2016-02-16 07:33:18
 รายงานเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2558 (ข้อมูลล่าสุด 19 ก.พ. 59)
โดย: Admin วันที่:2016-02-14 06:18:33
 หนังสือเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
โดย: Nakhon วันที่:2016-02-05 10:34:51
 รายชื่อ เลขประจำตัว และสังกัดของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ
โดย: Nakhon วันที่:2016-02-02 09:22:27
 
 
 รายชื่อผลการอนุมัติเงินสวัสดิการคลอดบุตร ณ วันที่ 11 - 31 มี.ค. 59
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) วันที่ 15 - 31 มี.ค. 59
 รายชื่อผลการอนุมัติเงินสวัสดิการสมรส ณ วันที่ 12 - 31 มี.ค. 59
 สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว (กรณีถึงแก่กรรม) รอบวันที่ 15 มี.ค.-31 มี.ค.59
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) วันที่ 1 - 14 มี.ค 59
 
 
 คำขอกู้เงินที่เอกสารไม่สมบูรณ์/มีปัญหา ณ วันที่ 1 - 29 ก.พ. 59
 ผลอนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำ ขยายงวดชำระและเพิ่มเงินชำระรายเดือน เงินกู้สามัญ รอบเดือน ม.ค. 59
 คำขอกู้เงินที่เอกสารไม่สมบูรณ์/มีปัญหา ณ วันที่ 1 - 16 ม.ค. 59
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญครังที 1/2559 วันที่ 15 มกราคม 59
 ผลอนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำ ขยายงวดชำระและเพิ่มเงินชำระรายเดือน เงินกู้สามัญ รอบเดือน ธ.ค. 58
 

   
16282  ขาดส่งเงินค่าหุ้น  (0/16) วราภรณ์ แก้วจันทร์เพชร 28 พ.ค 2559
16281  สอบถามผลการประชุมเงินกู้สหกรณ์   (0/73) เพ็ญศิริ กางโหลน 27 พ.ค 2559
16280  เงินกู้สามัญ  (0/52) ศุภกร โสรธรณ์ 27 พ.ค 2559
16279  การลาออกจากการเป็นสมาชิก  (1/40) จรัญญา แซมโพธิ 27 พ.ค 2559
16278  สอบถามเรื่องขอกู้เงินครับ  (1/93) สมศักดิ์ จันทร์พยา 27 พ.ค 2559
16277  สวัสดิการสำเร็จการศึกษา  (0/25) ธนิษฐ์นันท์ เอี่ยมหน่อ 27 พ.ค 2559
16276  การหักเงินเบี้ยประกันผู้ค้ำ  (0/42) ธนิษฐ์นันท์ เอี่ยมหน่อ 27 พ.ค 2559
16275  สอบถามเรื่องเงินกู้สามัญ  (3/200) กาญจนา แก้วดี 27 พ.ค 2559
16274  สอบถามการหักเงินซ้ำซ้อน  (0/72) เหมฤทธิรงค์ อินทร์ชน 27 พ.ค 2559
16273  สอบถามเรื่องสวัสดิการทุนการศึกษาบุตร  (1/93) พัชรินทร์ วรรณวัฒน์ 27 พ.ค 2559
   
 

 
 
   
 
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา
 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ