กรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561  มีมติให้ระงับการกดรับเงินกู้ทันที   "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483    การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252    สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง      
Next
Previous
˹ѡวันนี้: 3,823  
เมื่อวานนี้: 4,891  
เดือนนี้: 85,752  
เดือนที่แล้ว: 149,723  
ปีนี้: 744,656  
ปีที่แล้ว: 1,259,346  
ทั้งหมด: 10,711,374  

 
 
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ วันที่ 7 มิถุนายน 2562
โดย: Admin วันที่:2019-06-12 14:14:24
 เลื่อนโครงการสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ
โดย: Admin วันที่:2019-06-11 09:15:30
 แจ้งผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่าง
โดย: Admin วันที่:2019-06-04 09:31:50
 แจ้งวันหยุดทำการสหกรณ์ฯ
โดย: Admin วันที่:2019-05-31 15:49:55
 ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย: Admin วันที่:2019-05-30 11:27:33
 
 
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สมาชิกถึงแก่กรรม) เดือนพฤษภาคม 2562
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (กรณีไม่ใช่สมาชิกเสียชีวิต) ณ วันที่ 1-31 พ.ค.2562
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 1 - 31 พ.ค.62
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (เพื่อการสมรส) ณ วันที่ 1-31 พ.ค.2562
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) ณ วันที่ 1 - 31 พ.ค.2562
 
 
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) วันที่ 14-19 มิ.ย.2562
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 14-19 มิ.ย.2562
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 1-13 มิ.ย.2562
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) วันที่ 1-13 มิ.ย.2562
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) วันที่ 23-31 พ.ค.2562
 

 
   

   
25883  เงินปันผล  (1/33) สุริภา ทบหลง 20 มิ.ย. 2562
25882  หักเงินตามใบแจ้งหนี้แล้วเงินหุ้นไม่ครบครับ  (1/22) สมชาติ สุคงเจริญ 20 มิ.ย. 2562
25881  สอบถามเกี่ยวกับการกู้เงินค่ะ  (1/33) มะลิวัลย์ แก่นจันทร์ 20 มิ.ย. 2562
25880  การยื่นหนังสือขอลาออก   (1/26) พรณวิภา ก้อนทอง 20 มิ.ย. 2562
25879  ขอยื่นกู้ฉุกเฉินเอกสารอยู่ในขั้นตอนไหนคะ  (1/39) พรณวิภา ก้อนทอง 20 มิ.ย. 2562
25878  สอบถามเรื่องเงินกู้  (1/25) สุพรรณี พะวัง 20 มิ.ย. 2562
25877  สอบถามการกู้สามัญ  (1/39) จุลลดา บุญส่ง 20 มิ.ย. 2562
25876  การลงทะเบียน  (1/43) เอกรินทร์ สาวงศ์นาม 20 มิ.ย. 2562
25875  สมาชิกลาออกจากสหกรณ์  (1/65) วรวิทย์ เต็กลี่ 20 มิ.ย. 2562
25874  ส่งคำขอกู้ฉุกเฉินไปแก้ไขใหม่ได้รับหรือยังคะ  (1/32) ข้ออ้อย ครุฑจันทร์ 20 มิ.ย. 2562
   
 

 
 
   
 
การประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2562
 
   
 
ร่วมพิธีวางพานพุ่ม วันสหกรณ์แห่งชาติ
 
   
 
สวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ
 
   
 
สอ.สถ.เตรียมเปิดบริการใหม่
 
   
 
การประชุมใหญ่วิสามัญ สอ.สถ. ครั้งที่ 2/2561
 
   
 
คลินิกแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
 
   
 
คลินิกแก้หนี้ เปิดแล้วตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561
 
   
 
สหกรณ์ลงนามจ้าง บ.เดอะเบสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล บิซซิเนส จำกัด
 
   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561
 

 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ