หมายเลขโทรศัพท์
คณะกรรมการ/จนท. 

เงินกู้พิเศษเพื่อรวมหนี้
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

มาตรการช่วยเหลือ COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

  กรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561  มีมติให้ระงับการกดรับเงินกู้ทันที   "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483    การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252  
Next
Previous
˹ѡ


     เพิ่มเพื่อน
  ค้นหา Line ID สหกรณ์ สถ.
     
 @dlasavingcoop

วันนี้: 1,598  
เมื่อวานนี้: 3,731  
เดือนนี้: 78,462  
เดือนที่แล้ว: 78,802  
ปีนี้: 1,186,050  
ปีที่แล้ว: 1,400,483  
ทั้งหมด: 12,541,755  

 
 
 ผลการอนุมัติประนอมหนี้อนุกรรมการเร่งรัดหนี้สิน
โดย: admin วันที่:2020-10-29 16:20:58
 ผลการอนุมัติประนอมหนี้คณะทำงานแก้ไขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
โดย: admin วันที่:2020-10-29 16:17:28
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ วันที่ 29 ตุลาคม 2563
โดย: admin วันที่:2020-10-29 14:20:20
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ วันที่ 16 ตุลาคม 2563
โดย: Admin วันที่:2020-10-16 11:34:48
 การจ่ายเงินค่าตอบแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562
โดย: Admin วันที่:2020-10-06 17:38:22
 
 
 อนุมัติคำขอเงินสงเคราะห์สมาชิก (กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม) เดือนกันยายน 2563
 อนุมัติคำขอเงินสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว (กรณีไม่ใช่สมาชิกถึงแก่กรรม) ณ วันที่ 1- 30 ก.ย.63
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สมรส) ณ วันที่ 1 - 30 ก.ย.63
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) ณ วันที่ 1 - 30 ก.ย.63
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 1 - 30 ก.ย.63
 
 
 ผลการอนุมัติการพักชำระหนี้เงินต้น เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (รอบ 27 ต.ค.63)
 ผลการอนุมัติเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ ประจำเดือน ตุลาคม 2563
  ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญครั้งที่ 18/2563 (วันที่ 27 ต.ค.63)
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ COVID-19 ครั้งที่ 18/2563 (วันที่ 27 ต.ค.63)
 ผลการอนุมัติการพักชำระหนี้เงินต้น เงินกู้สามัญ (รอบ 27 ต.ค.63)
 

 

»  วันที่ลงรับ 01-29 ตุลาคม 2563            

»  วันที่ลงรับ 01-30 กันยายน 2563          

»  วันที่ลงรับ 01-31 สิงหาคม 2563          


» ตรวจสอบหนังสือเข้าย้อนหลัง คลิกที่นี่  »   ตรวจสอบแล้วไม่พบเอกสารติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิกที่นี่
หมายเหตุ หนังสือเข้าคือหนังสือที่สมาชิกส่งมายังสหกรณ์ เช่น  คำขอคำขอกู้โควิด  และคำขอกู้ทุกประเภท เอกสารขอกู้เพิ่มเติม คำขอสมัครใหม่ เป็นต้น สหกรณ์จะออกเลขหนังสือลงรับเฉพาะหนังสือที่ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น สำหรับเอกสารที่ส่งทางเครื่องโทรสาร (Fax) เมื่อสหกรณ์ได้รับเอกสารตัวจริงจึงจะออกเลขหนังสือลงรับ 
   

   
30282  สอบถามการขอพักชำระเงินต้นเงินกู้สามัญ   (0/0) จินตหรา จันมา 30 ต.ค. 2563
30281  หลักเกณฑ์การกู้เงินฉุกเฉิน  (0/18) ศิวโรจน์ โอดชุ่ม 30 ต.ค. 2563
30280  การขอกู้สามัญ  (1/22) ณภัทร ทัศนะ 30 ต.ค. 2563
30279  สอบถามผลการพิจารณากู้สามัญ COVID 19  (1/38) มาลี ผลไม้ 30 ต.ค. 2563
30278  ใบเสร็จเดือนตุลาคม  (2/100) อังคณา ไชยคำ 30 ต.ค. 2563
30277  เงินกู้ฉุกเฉิน  (1/29) วชิราพงค์ โสภา 29 ต.ค. 2563
30276  การกู้สามัญ  (1/27) ปาริชาติ ทองจันทรา 29 ต.ค. 2563
30275  สอบถามยอดเงินกู้สามัญ  (1/38) สมปราชญ์ โคตรเสน 29 ต.ค. 2563
30274  ขอรับสวัสดิการ (อุทกภัย)   (1/55) วีรยุทธ นันตา 29 ต.ค. 2563
30273  ค่าหุ้นรายเดือน  (1/91) ปริมปภา วงค์คำตา 29 ต.ค. 2563
   
 

 
 

 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ