กรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561  มีมติให้ระงับการกดรับเงินกู้ทันที   "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483    การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252    สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง      
Next
Previous
˹ѡวันนี้: 5,388  
เมื่อวานนี้: 11,742  
เดือนนี้: 77,978  
เดือนที่แล้ว: 168,728  
ปีนี้: 1,177,976  
ปีที่แล้ว: 962,143  
ทั้งหมด: 9,885,348  

 
 
 ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โดย: Admin วันที่:2018-12-12 17:40:18
 การใช้สิทธิเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนลูกหนี้ (ผู้กู้) และ โครงการคลิกนิกแก้หนี้
โดย: Admin วันที่:2018-11-26 11:09:35
 วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ฯ หยุดทำการ 1 วัน
โดย: Admin วันที่:2018-11-20 11:03:44
 การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย: Admin วันที่:2018-11-19 10:42:45
 ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2561
โดย: admin วันที่:2018-11-14 13:13:25
 
 
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) ณ วันที่ 1 - 31 ต.ค.61
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (กรณีไม่ใช่สมาชิกเสียชีวิต) รอบวันที่ 1-31 ต.ค.61
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 1- 31 ต.ค.2561
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (เพื่อการสมรส) ณ วันที่ 1-31 ต.ค.2561
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (เพื่อการสมรส) ณ วันที่ 1-30 ก.ย.2561
 
 
 ผลการประนอมหนี้ รอบเดือนพฤศจิกายน 2561
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 10/2561 (วันที่ 23 พ.ย.61)
 ผลการอนุมัติเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 16 ต.ค.-15 พ.ย.2561
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 9/2561 (วันที่ 25 ต.ค.61)
 

 
   

   
24193  ขอทราบผลการลาออก  (0/39) กิตติ จิตจำนง 13 ธ.ค. 2561
24192  การขอรับเงินสงเคราะห์บิดดาถึงแก่กรรม  (0/18) จาฬุวรรณ พรมจันทร์ 13 ธ.ค. 2561
24191  ขอให้จนท.สหกรณ์ฯ รับสายโทรศัพท์จากสมาชิกฯ  (0/57) สรธัญ การะนนท์ 13 ธ.ค. 2561
24190  แจ้งสหกรณ์ทำงานไม่โปร่งใส  (1/228) สมใจ ทวีตา 13 ธ.ค. 2561
24189  การชำระเงินกู้สามัญ ML02  (0/118) สุรเดช ลักษณะ 12 ธ.ค. 2561
24188  ใบเรียกเก็บประจำเดือน มี 2 แบบ จะชำระแบบไหนค่ะ  (0/164) วลัยพร มีแววแสง 12 ธ.ค. 2561
24187  วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เป็นวันหยุดราชการ  (0/145) สุมิตรา คุ้มแก้ว 12 ธ.ค. 2561
24186  ขอรับเงินค่าหุ้นรายเดือนคืน กรณีที่หักนำส่งประจำเดือน ...  (0/150) กัญญาภัทร อ่อนศรี 12 ธ.ค. 2561
24185  กู้เงินฉุกเฉิน  (0/67) สมศักดิ์ พรหมสุริยากร 12 ธ.ค. 2561
24184  ประกาศผลขอรับทุนการศึกษาบุตรวันที่เท่าไรคะ  (1/428) สุพรรษา สุวะรักษ์ 12 ธ.ค. 2561
   
 

 
 
   
 
การประชุมใหญ่วิสามัญ สอ.สถ. ครั้งที่ 2/2561
 
   
 
คลินิกแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
 
   
 
คลินิกแก้หนี้ เปิดแล้วตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561
 
   
 
สหกรณ์ลงนามจ้าง บ.เดอะเบสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล บิซซิเนส จำกัด
 
   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561
 
   
 
การประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2561
 
   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561
 
   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๑๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
 

 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ