ก้าวสู่ทศวรรษที่สองด้วยความมั่นคง ดำรงธรรมาภิบาลเพื่อการเติมเต็มคุณภาพชีวิตและครอบครัว                                   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ได้เปิดทำการตามปกติและระบบการลงทะเบียนได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว                     สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน                                 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1                     สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง
Next
Previous
˹ѡ
 

heart การคิดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน

 
 

heart สมัครสมาชิกสมทบ

 
 

 จดหมายข่าว

 
 
วันนี้: 1,433  
เมื่อวานนี้: 3,594  
เดือนนี้: 44,872  
เดือนที่แล้ว: 102,221  
ปีนี้: 2,684,668  
ปีที่แล้ว: 3,255,149  
ทั้งหมด: 9,473,885  

 
 
 ผลการเลือกตั้งรองประธานกรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก
โดย: Nakhon วันที่:2015-03-16 06:14:01
 ประกาศ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ (ชุดที่ 11)
โดย: Nakhon วันที่:2015-03-16 06:11:51
 ขยายเวลาให้สมาชิกซื้อหุ้นพิเศษเพิ่ม !!!
โดย: Nakhon วันที่:2015-02-19 02:51:55
 ประกาศ "เรื่องการจ่ายเงินและปันผลเฉลี่ยคืน ประจำปี 2557"
โดย: Nakhon วันที่:2015-01-20 07:59:41
 การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ
โดย: Nakhon วันที่:2014-12-22 09:16:31
 
 
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) วันที่ 6 มี.ค. - 15 มี.ค. 58
 รายชื่อผลการอนุมัติเงินสวัสดิการคลอดบุตร ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2558
 รายชื่อผลการอนุมัติเงินสวัสดิการคลอดบุตร ณ วันที่ 2-27 กุมภาพันธ์ 2558
 รายชื่อผลการอนุมัติเงินสวัสดิการสมรส ณ วันที่ 5 มีนาคม 2558
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) วันที่ 26 ก.พ. - 5 มี.ค. 58
 
 
 คำขอกู้เงินที่เอกสารไม่สมบูรณ์/มีปัญหา ณ วันที่ 16 ธ.ค. 57 - 29 มี.ค. 2558
 คำขอกู้เงินที่เอกสารไม่สมบูรณ์/มีปัญหา ณ วันที่ 6 มี.ค. - 24 มี.ค. 2558
 คำขอกู้เงินที่เอกสารไม่สมบูรณ์/มีปัญหา ณ วันที่ 1 ก.พ. - 5 มี.ค. 2558
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญครังที 3/2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
 คำขอกู้เงินที่เอกสารไม่สมบูรณ์/มีปัญหา ณ วันที่ 28 มกราคม 2558
 

   
14145  การโอนเงินปันผล รอบ 2  (0/96) ชัญญานุช ไขแสง 21 เม.ย. 2558
14144  สอบถามเรื่องปิดบัญชี  (0/49) ชัยทัต เรือนแก้ว 20 เม.ย. 2558
14143  สอบถามเกี่ยวกับเบี้ยประกัน สรุปมีกีบริษัทกันแน่  (1/105) พงศ์กรณ์ บุญมีประเสริฐ 20 เม.ย. 2558
14142  สอบถามการลาออก   (3/112) สุปญา ยันสังกัด 20 เม.ย. 2558
14141  ประชุมอนุมัติเงินกู้สามัญเมื่อไหร่  (2/267) ยินดี อินสุวรรณ์ 20 เม.ย. 2558
14140  เงียบ  (0/126) ขวัญเมือง ภักดียุทธ 20 เม.ย. 2558
14139  การลาออกจากสมาชิกสหกรณ์  (1/131) ดวงหทัย มิ่งบุญ 20 เม.ย. 2558
14138    (0/8) พงศ์ศักดิ์ ชาลีเขียว 20 เม.ย. 2558
14137  สอบถามการหักบัญชี ธ ชำระหน้  (1/99) นันทวัฒน์ อาสนะ 20 เม.ย. 2558
14136  ขอสอบถามเรื่องลาออก  (0/116) สุวารี ตันสุวรรณ์ 18 เม.ย. 2558
   
 

 
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 

ไขข้องใจเรื่อง

เครดิตบูโร

เรามีคำตอบให้ท่านสมาชิก

 

 
 

        

การปรับอัตราการส่งค่าหุ้นรายเดือน

 

 
 

heart เพิ่มดอกเบี้ยเงินฝาก

     

 
 

heart การพิมพ์ใบเสร็จผ่าน WEB สหกรณ์

 
 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ