[ประกาศ] นโยบายการบริหารงานสหกรณ์ของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 20
IP: 124.122.219.117
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด 

เรื่อง นโยบายการบริหารงานสหกรณ์ของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 20

ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2567 - 2568

 

ดาวน์โหลดประกาศเพิ่มเติม  
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ