ช่องทางการชำระเงิน
IP: 124.120.201.27
 

ช่องทางการชำระเงิน

 

1. สำหรับหน่วยงาน (กรณีหักเงินหน้าฎีกา)

 

ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดใบแจ้งเรียกเก็บรายเดือน
พร้อมตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชำระในแต่ละเดือน

ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเรียกเก็บรายเดือนหน้าเว็บไซต์สหกรณ์ www.dlasavingcoop.com เมนู "ใบแจ้งหนี้ประจำเดือน" พร้อมตรวจสอบยอดเรียกเก็บของหน่วยงานของท่าน

 

ขั้นตอนที่ 2 การนำส่งเงินให้กับสหกรณ์

2.1 การชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ

โดยเจ้าหน้าที่การเงินประจำหน่วยงาน สามารถนำจ่ายได้ 2 แบบ คือ

1. "เงินสด" หรือ

2. "เช็ค"  สั่งจ่ายในนาม "สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด" (ขอให้ทางหน่วยงานนำฝากที่ธนาคารเท่านั้น ไม่นำส่งเช็คทางไปรษณีย์ )

โดยใช้ แบบฟอร์มชำระเงินค่าหุ้นและชำระเงินกู้ (สำหรับหน่วยงานนำส่ง) Company Code :7146 (สหกรณ์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการชำระ)

 

 

2.2 การชำระผ่าน KTB Corporate Online คู่มือการใช้งาน KTB Corporate Onlineธนาคาร

 

ขั้นตอนที่ 3 การนำส่งรายละเอียดการหักเงินให้กับสหกรณ์

เมื่อชำระเงินให้กับสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว ขอให้จัดส่งรายละเอียดการชำระเงินของสมาชิกแต่ละท่านให้กับสหกรณ์ผ่าน Line ของเจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จประจำจังหวัดของท่าน

 

 

2. สำหรับสมาชิก

 

ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร

สามารถชำระได้ 2 ที่ คือ

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

โดยสมาชิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินค่าหุ้นและชำระเงินกู้ Company Code :7025 กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้เรียบร้อย และนำเงินพร้อมแบบฟอร์มไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคารทั้ง 2 แห่งได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

ชำระผ่าน Krungthai NEXT

 

1. เข้า App "Krungthai NEXT"

 

2. ไปที่เมนู "จ่ายบิล" 

 

3. ในช่องค้นหาให้ท่านค้นหา "7025" เลือก "สอ.อปท.(สมาชิกนำส่ง-ค่าหุ้น-เงินกู้)

 

4. จะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้กรอกข้อมูล ในช่องอ้างอิงให้กรอกข้อมูล ดังนี้

อ้างอิง 1 ให้กรอกเลขทะเบียนสมาชิกของท่าน จำนวน 6 หลัก "XXXXXX"

อ้างอิง 2 รหัสที่ต้องการจะชำระ "XX"

ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ

เมื่อเรียบร้อยแล้วให้เลือกถัดไป

5. ในหน้ายืนยันข้อมูลขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ดังนี้

- เลขทะเบียนสมาชิก
เลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
จำนวนเงินที่ต้องการเปิดบัญชี

เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม "ยืนยัน"

 

3. ชำระ ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด

ข้อควรระวัง

      ขอให้เจ้าหน้าที่การเงินประจำหน่วยงานทุกท่านชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป (เช่น ยอดชำระประจำเดือนสิงหาคม ให้ชำระภายในวันที่ 5 กันยายน)

      ในกรณีที่วันที่ 5 ของเดือนนั้นๆ เป็นวันหยุดขอให้ชำระก่อนล่วงหน้ากำหนด

      หากชำระล่าช้ากว่ากำหนดอาจส่งผลถึงการพิจารณาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ของสมาชิก ที่จะได้รับจากสหกรณ์

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ