การสมัครเข้าเป็นสมาชิก สอ.อปท.
IP: 27.145.8.236
 

 

ผลการอนุมัติสมาชิกใหม่

» ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

» ประจำเดือนมิถุนายน 2567

 

สมัครเป็นสมาชิกสามัญ

» ใบสมัครสมาชิก (สมาชิกสามัญ)  

» ตัวอย่างการกรอกสมัครใหม่  

 

 

สมัครเป็นสมาชิกสมทบ

» ใบสมัครสมาชิก (สมาชิกสมทบ)  

 

 

สมัครเป็นสมาชิกคืนสภาพ

» ใบสมัครสมาชิก (สมาชิกคืนสภาพ)   

 

วิธีการชำระเงิน

» วิธีโอนค่าธรรมเนียม และค่าหุ้นแรกเข้าสมาชิกใหม่     

» วิธีการชำระเงินเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (สำหรับสมาชิกใหม่)    

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าเป็นสมาชิก

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ