[ประกาศ] รายชื่อสมาชิกผู้โชคดีจาก
IP: 27.145.4.32
 
 
 
 
 

 

ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีจาก

"การร่วมลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ

ประจำปี 2567"

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

 

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยนะคะ

 

รายละเอียดตามประกาศ 

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. สมาชิกผู้ได้รับรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 มาติดต่อรับรางวัลด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนได้ที่ฝ่ายอำนวยการ

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด เลขที่ 111/1 หมู่ที่ 1 ซอยคลองหลวง 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ภายใน 30 วันนับจากวันประกาศรายชื่อ หากพ้นกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

2. สำหรับสมาชิกผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 3 รางวัลที่ 4 และรางวัลที่ 5 สหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีที่สมาชิกแจ้งไว้กับสหกรณ์ (โอนเงินวันที่ 8 มี.ค. 67)

 

โดยสามารถติดตามข่าวสารได้ที่
เว็บไซต์: www.dlasavingcoop.com
Line Official: @dlasavingcoop
Facebook: สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ