ข่าวการสรรหา ประจำปี 2567
IP: 223.24.150.74
 
 
 
 
 

 

1. [ประกาศ]กรรมการพ้นจากตำแหน่ง

2. [ประกาศ]รับสมัครคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567

3. [ประกาศ]บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ประจำปี 2567

4. [ประกาศ]รายชื่อ และเบอร์ประจำตัวผู้สมัคร ประจำปี 2567

5. [ประกาศ]รายชื่อ และเบอร์ประจำตัวผู้สมัคร(เพิ่มเติม) ประจำปี 2567

6. [ประกาศ]บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา(เพิ่มเติม) ประจำปี 2567

7. [ประกาศ]กำหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผลคะแนนฯ ประจำปี 2567

9. [ประกาศ]หลักเกณฑ์การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับการสรรหาฯ เพื่อสังเกตุการณ์ ประจำปี 2567

10.[ประกาศ]บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา(เพิ่มเติม2) ประจำปี 2567

11. [ประกาศ]รายชื่อ และเบอร์ประจำตัวผู้สมัคร(เพิ่มเติม2) ประจำปี 2567

 

12. [ประกาศ]หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจับรางวัล ประจำปี 2567

13. [ประกาศ]รายชื่อตัวแทนผู้สมัครรับการสรรหาฯ เพื่อสังเกตุการณ์ ประจำปี 2567

14. [ประกาศ]บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา(เพิ่มเติม3) ประจำปี 2567

15. [ประกาศ]ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนและการประมวลคะแนนการสรรหาฯ ประจำปี 2567

 

BLACK กลับหน้าแรก




   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ