• 1
  • 2
  • 3
  • 4
˹ѡ

aa: 45  
เมื่อวานนี้: 8,407  
เดือนนี้: 137,457  
เดือนที่แล้ว: 168,791  
ปีนี้: 1,068,660  
ปีที่แล้ว: 2,301,547  
ทั้งหมด: 19,565,107  

 
 
  [ผลการอนุมัติ] สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ (กรณีสมาชิกลาออก) ประจำเดือนมิถุนายน 2567
โดย: admin
  [ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ] จัดจ้างทำโครงโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์ฯ
โดย: admin
  [ประกาศ] รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ตำแหน่งนักวิชาการระบบสารสนเทศฯ และช่างเทคนิคระบบคอมพิวเตอร์
โดย: admin
  [ผลการอนุมัติ] ผู้สมัครที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นสมาชิกสหกรณ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
โดย: admin
  [ประกาศ] รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเป็นลูกประจำ ตำแหน่ง นิติกร
โดย: admin
 
 
  ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
  ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนเมษายน 2567
  ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนมีนาคม 2567
  ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
  ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนมกราคม 2567
 
 
  ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 20 มิ.ย. - 21 มิถุนายน
  ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 14 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 67
  แจ้งผลการอนุมัติเงินกู้สามัญ (ตัดรอบเอกสารวันที่ 31 พ.ค. 67)
  ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 28 พ.ค.- 13 มิ.ย. 67
  แจ้งผลการอนุมัติเงินกู้สามัญ (ตัดรอบเอกสารวันที่ 31 พ.ค. 67)
 

 

 

 

   

 
  [News] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ประจำปี 2567(เพิ่มเติม2)
โดย: Admin
  [News] ประกาศหลักเกณฑ์การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับการสรรหาฯ เพื่อสังเกตุการณ์
โดย: Admin
  [News] ประกาศกำหนดสถานที่ควบคุมระบบและประมวลผลคะแนน
โดย: Admin
  [News] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ประจำปี 2567(เพิ่มเติม)
โดย: Admin
  [ประกาศ] รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ประจำปี 2567
โดย: Admin
   อ่านทั้งหมด

 
  ผลการอนุมัติสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
โดย: admin
  ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีบัญชี 2566
โดย: Admin
  สมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
โดย: Admin
  สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ยังไม่จัดส่งใบสมัคร
โดย: Admin
  สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมครั้งที่ 2 กรณีจัดส่งเอกสารไม่เรียบร้อย
โดย: Admin
   อ่านทั้งหมด

   
37106  หาเพื่อนแลกค้ำเงินกู้สามัญ  (0/63) อานุภาพ สีพาอุ 25 มิ.ย. 2567
37105  คนแลกคำ้  (1/83) พวงทิพย์ สฏิปฐาน 25 มิ.ย. 2567
37104  สอบถามกู้สามัญ  (0/214) ละออ ชวนขุนทด 25 มิ.ย. 2567
37103  ขอทราบเลขสมาชิกฌาปณกิจค่ะ เอกสารวันที่ 5 ขอบคุณค่ะ  (0/54) วรรณวิภา ศรีจำนงค์ 25 มิ.ย. 2567
37102  พิจารณาหลักเกณฑ์ ต้องมีหุ้นหรือชำระไม่เกิน 6 เดือน  (0/147) กนกรดา เที่ยงธรรม 25 มิ.ย. 2567
   
 

 
   
  ดูทั้งหมด
 


 นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง
    
ประธานกรรมการ ชุดที่ 20


 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ