• 1
  • 2
  • 3
  • 4
˹ѡ

aa: 118  
เมื่อวานนี้: 1,308  
เดือนนี้: 162,617  
เดือนที่แล้ว: 162,742  
ปีนี้: 1,256,562  
ปีที่แล้ว: 2,301,547  
ทั้งหมด: 19,753,009  

 
 
  [ผลการอนุมัติ] สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ (กรณีสมาชิกลาออก) ประจำเดือนกรกฎาคม 2567
โดย: Admin
  [ประกาศ] กำหนดแบบพิมพ์คำขอกู้เงินประเภทต่างๆ
โดย: Admin
  [คู่มือ] การใช้งาน KTB Corporate Online (สำหรับการเงินหน่วยงานนำส่ง)
โดย: admin
  [ผลการอนุมัติ] ผู้สมัครที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นสมาชิกสหกรณ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2567
โดย: admin
  [ประกาศ] รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และช่างเทคนิค 2 ตำแหน่ง
โดย: admin
 
 
  ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
  ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนเมษายน 2567
  ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนมีนาคม 2567
  ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
  ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนมกราคม 2567
 
 
  ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 12 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67
  ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 8 ก.ค. 67 - 11 ก.ค. 67
  แจ้งผลการอนุมัติเงินกู้สามัญ (ตัดรอบเอกสารวันที่ 28 มิ.ย. 67)
  ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 1 ก.ค. 67 - 5 ก.ค. 67
  ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 26 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 67
 

 

       

 

   

 
  [News] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ประจำปี 2567(เพิ่มเติม2)
โดย: Admin
  [News] ประกาศหลักเกณฑ์การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับการสรรหาฯ เพื่อสังเกตุการณ์
โดย: Admin
  [News] ประกาศกำหนดสถานที่ควบคุมระบบและประมวลผลคะแนน
โดย: Admin
  [News] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ประจำปี 2567(เพิ่มเติม)
โดย: Admin
  [ประกาศ] รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ประจำปี 2567
โดย: Admin
   อ่านทั้งหมด

 
  ผลการอนุมัติสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
โดย: admin
  ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีบัญชี 2566
โดย: Admin
  สมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
โดย: Admin
  สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ยังไม่จัดส่งใบสมัคร
โดย: Admin
  สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมครั้งที่ 2 กรณีจัดส่งเอกสารไม่เรียบร้อย
โดย: Admin
   อ่านทั้งหมด

   
37218  ขอโครงการกู้เงินหนึ่งล้านไม่ตรวจเครดิตบูโรค่ะ   (0/44) อริญญา พิกุล 20 ก.ค. 2567
37217  หาคนแลกค้ำประกัน (กรณีคนที่ต้องการปรับโครงสร้างหนี้)  (0/36) ธนวัฒน์ ขันทอง 19 ก.ค. 2567
37216  หาคนแลกค้ำ เงินกู้สามัญ   (0/53) ณฐพลษ์ ปันแก้ว 19 ก.ค. 2567
37215  ตัดรอบเอกาสา่รเงินกู้สามัญ  (0/206) ภัสร์สรณ์ พิมหะศิริ 19 ก.ค. 2567
37214  คำขอลาออกจากสมาชิก  (5/137) กนกวรรณ วิเชียรซอย 18 ก.ค. 2567
   
 

 
   
  ดูทั้งหมด
 


 นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง
    
ประธานกรรมการ ชุดที่ 20


 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ